הקדמה:

ועידת התביעות מעניקה פיצוי חד פעמי בסך 2,500 יורו לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה ועומדים בתנאי הזכאות
הפיצוי מיועד לניצולים שנולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן ושנרדפו כיהודים
גם מי שמקבל קצבת פיצויים בגין היותו ניצול שואה, זכאי לפיצוי חד פעמי זה
את הבקשות לקבלת פיצוי זה ניתן להגיש החל מחודש ינואר 2015

טפסים

ועידת התביעות הגיעה להסכם, שבמסגרתו יקימו ממשלת גרמניה וועידת התביעות קרן שנועדה להכיר בנסיבות המיוחדות והספציפיות של אובדן הילדות של יהודים ששרדו את השואה כילדים.

 • הקרן נועדה להכיר בסבלם של ניצולי שואה שעברו בילדותם טראומה בלתי נתפסת, שכללה שורה של חוויות קשות, ובין היתר ניתוק מהוריהם, שהייה במקום מסתור בצל פחד הנפילה לידי הנאצים, חשיפה לתנאי מחסור והתעללות בגטאות, וכן אימת מחנות הריכוז שרק ילדים מעטים שרדו אותם.
 • הקרן מיועדת לניצולים שנולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן ושנרדפו כיהודים.
 • הקרן מעניקה לניצולים הזכאים פיצוי חד פעמי בסך 2,500 אירו (כ-12,000 ש"ח).
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת הפיצוי החד פעמי החל מחודש ינואר 2015.

מי זכאי?

 • ניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה ועומדים בשני התנאים הבאים:
 1. נולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן.
 2. נרדפו כיהודים בתקופת השואה:
  • שהו במחנה ריכוז; או
  • שהו בגטו (או במקום כליאה דומה); או
  • חיו במסתור או תחת זהות בדויה לתקופה של לפחות 4 חודשים בשטח שהיה תחת כיבוש נאצי או באחת ממדינות הציר או 12 חודשים לפחות במקום שהיה תחת השראה גרמנית.
 • לפיצוי זה זכאים גם אלו שהיו עוברים בזמן שאמם הייתה נתונה לרדיפה בשל אחת או יותר מהסיבות שלעיל.

זכויות שארים

 • את הבקשה לקבלת הפיצוי החד פעמי רשאי להגיש רק ניצול שואה שהיה ילד בתקופת השואה ושעומד בתנאי הזכאות.
 • במקרה שניצול השואה הגיש את הבקשה ולאחר מכן נפטר, בן/בת הזוג שנותר/ה בחיים זכאי לקבל את הפיצוי.
 • אם אין לניצול שנפטר בן/בת זוג שנותר/ה בחיים, ילדיו של הניצול זכאים לקבלת הפיצוי.

תהליך מימוש הזכות

ניצולי שואה המקבלים קצבה מועידת התביעות או ממשרד האוצר

 • ניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר או מועידת התביעות וניצולי שואה שקיבלו בעבר פיצוי חד-פעמי ממנה ועברו את הרדיפה המוכרת (כגון מהקרן הגרמנית לעובדי כפייה שהייתה לפני כעשור וקיבלו אותה מי שהיו כלואים במחנה או בגטו), יקבלו לביתם את טופס הבקשה.
 • במקרה שהנכם מקבלים גמלה ממשרד האוצר או מועידת התביעות, ולא קיבלתם בדואר את טופס הבקשה לפיצויים מקרן הילדים הניצולים, ואתם סבורים כי אתם עומדים בתנאי הזכאות, יש למלא את טופס הבקשה לניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר.
  • יש למלא את הטופס באנגלית או גרמנית בלבד, באותיות דפוס גדולות. אסור למלא את הטופס בעברית.
  • את הטופס יש לשלוח ל ועידת התביעות ת.ד.29254, תל-אביב 6129201. מספר טלפון: 03-5194400.
  • יש לשמור העתק של טופס הבקשה המלא והמסמכים הנלווים.
  • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. עותק מאושר של מסמך זיהוי תקף שהונפק על ידי ממשלה. על מסמך זיהוי זה לכלול תמונה וחתימה (כגון דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה).
 2. העתק מאושר של מסמכים נוספים שברשותך ואשר עשויים לסייע בחיזוק התביעה. (ראו בהמשך אצל איזה גופים ניתן לאשר מסמכים ומה נדרש על מנת שהמסמך יחשב כמאושר)
 3. אם הפונה אינו/ה מסוגל/ת לחתום על טופס הבקשה, האפוטרופוס שלו/ה יכולים לעשות זאת בשמו/ה. במקרה כזה יש לצרף מסמכים נוספים כפי שמצוין בהמשך.

ניצולי שואה שלא קיבלו בעבר כל פיצוי כניצולי שואה

 1. עותק מאושר של מסמך זיהוי תקף שהונפק על ידי ממשלה. על מסמך זיהוי זה לכלול תמונה וחתימה (כגון דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה)
 2. העתק מאושר של תעודת לידה.
 3. במקרה שהשם השתנה, יש לצרף העתק מאושר של מסמכים המקשרים בין השם בעת הלידה לבין השם כיום (כגון תעודת נישואין או מסמך אחר לעניין שינוי שם.)
 4. אם הצהרת שנרדפת כיהודי, יש לצרף העתק מאושר של מסמכים המוכיחים את המקורות היהודיים שלך.
 5. העתק מאושר של מסמכים נוספים שברשותך ואשר עשויים לסייע בחיזוק התביעה.

מסמכים נוספים הנדרשים במקרה שעל טופס הבקשה חתם האפוטרופוס

  • אם הפונה אינו/ה מסוגל/ת לחתום על טופס הבקשה, האפוטרופוס שלו/ה יכולים לעשות זאת בשמו/ה במקרה כזה בנוסף למסמכים שצוינו למעלה, יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
 1. עותק מאומת למקור של המסמכים המאשרים את האפוטרופסות (כגון החלטת בית המשפט).
 2. עותק למקור של תעודת הזהות של האפוטרופוס.
 3. מכתב חתום על גבי נייר המכתבים של הרופא או איש המקצוע הרפואי המטפל בפונה, או עותק של חשבון או דף חשבון מהבנק על שמו/ה של הפונה.

אישור מסמכים שיש לצרף לבקשה

 • הגופים הבאים רשאים לאשר את המסמכים שיש לצרף לבקשה:
 1. בנק
 2. משרד עמך.
 3. משרד ממשלתי של מדינת ישראל.
 4. גוף ציבורי העוסק ברווחה וברשותו חותמת.
 5. קונסוליה גרמנית.
 6. עורך דין.
 • על מנת שמסמך יהא מאושר כנדרש, עליו לכלול את האמור להלן:
 1. החותמת של הרשות המאשרת.
 2. . השם המלא (באותיות דפוס) של האדם המאשר את המסמך.
 3. התפקיד (כגון התואר) של האדם המאשר את המסמך.
 4. . החתימה של האדם המאשר את המסמך.
 5. תאריך האישור.

סיוע במילוי טופס הבקשה

 • אין חובה לפנות לעורך-דין לשם קבלת הפיצוי מקרן הסיוע. ניתן יהיה לקבל טפסים וסיוע ישירות מועידת התביעות.
טלפון פקס דואר דוא"ל
03-5194400 03-6241056 ועידת התביעות רחוב קרליבך 25 ת.ד. 29254 תל אביב, 6129201 ישראל infodesk@claims.org
 • בנוסף, המעוניינים בסיוע במילוי טופס בקשה, יכולים לפנות לאחד הארגונים הבאים:
  • פתח תקוה: י"ש- טל: 03-911-3669;03-905-3031
  • חיפה: התאחדות עולי רומניה-טל: 054-4640502; 04-864-5082/4
  • סניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ: ניתן להתקשר למרכז ארצי-9696* ונציג יחזור אליכם לתאום תור בסניף הכי קרוב למקום מגוריכם
  • ירושלים- עיריית ירושלים- ניתן להתקשר לטל: 02-692-8003 (ניתן להשאיר הודעה)

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

זכויות ניצולי שואה

הרחבות ופרסומים