ועידת התביעות מעניקה פיצוי חד פעמי בסך 2,500 יורו לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה ועומדים בתנאי הזכאות
הפיצוי מיועד לניצולים שנולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן ושנרדפו כיהודים
גם מי שמקבל קצבת פיצויים בגין היותו ניצול שואה, זכאי לפיצוי חד פעמי זה
למידע נוסף ראו ועידת התביעות

ועידת התביעות הגיעה להסכם, שבמסגרתו יקימו ממשלת גרמניה וועידת התביעות קרן שנועדה להכיר בנסיבות המיוחדות והספציפיות של אובדן הילדות של יהודים ששרדו את השואה כילדים.

 • הקרן נועדה להכיר בסבלם של ניצולי שואה שעברו בילדותם טראומה בלתי נתפסת, שכללה שורה של חוויות קשות, ובין היתר ניתוק מהוריהם, שהייה במקום מסתור בצל פחד הנפילה לידי הנאצים, חשיפה לתנאי מחסור והתעללות בגטאות, וכן אימת מחנות הריכוז שרק ילדים מעטים שרדו אותם.
 • הקרן מיועדת לניצולים שנולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן ושנרדפו כיהודים.
 • הקרן מעניקה לניצולים הזכאים פיצוי חד פעמי בסך 2,500 אירו (כ-12,000 ₪).
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת הפיצוי החד פעמי החל מחודש ינואר 2015.

מי זכאי?

 • מי שנולדו ב-1 בינואר 1928 או לאחר מכן, ומתקיים לגביהם אחד מהתנאים הבאים:
  • הם שהו במחנה ריכוז.
  • הם שהו בגטו (או במקום כליאה דומה).
  • הם חיו במסתור או תחת זהות בדויה לתקופה של לפחות 6 חודשים בשטח שהיה תחת כיבוש נאצי, או באחת ממדינות הציר (שלחמו נגד בעלות הברית).
 • לפיצוי זה זכאים גם מי שהיו עוברים בזמן שאמם הייתה נתונה באחד או יותר מהמצבים שצוינו.

זכויות שאירים

 • את הבקשה לקבלת הפיצוי החד פעמי רשאי להגיש רק ניצול שואה שהיה ילד בתקופת השואה ושעומד בתנאי הזכאות.
 • במקרה שניצול השואה הגיש את הבקשה ולאחר מכן נפטר, בן/בת הזוג שנותר/ה בחיים זכאי לקבל את הפיצוי.
 • אם אין לניצול שנפטר בן/בת זוג שנותר/ה בחיים, ילדיו של הניצול זכאים לקבלת הפיצוי.

תהליך מימוש הזכות

ניצולי שואה המקבלים קצבה מוועידת התביעות או ממשרד האוצר

 • ניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר או מוועידת התביעות וניצולי שואה שקיבלו בעבר פיצוי חד-פעמי בגין רדיפה המוכרת (כגון מהקרן הגרמנית לעובדי כפייה שהייתה לפני כעשור וקיבלו אותה מי שהיו כלואים במחנה או בגטו), יקבלו לביתם את טופס הבקשה.
 • ניצולים המקבלים גמלה ממשרד האוצר או מועידת התביעות והם העומדים בתנאי הזכאות לקבלת הפיצוי מקרן הילדים הניצולים, אך לא קיבלו בדואר את טופס הבקשה, מתבקשים למלא את טופס הבקשה לניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר.
  • יש למלא את הטופס באנגלית או גרמנית בלבד, באותיות דפוס גדולות. אסור למלא את הטופס בעברית.
  • את הטופס יש לשלוח לועידת התביעות ת.ד.29254, תל-אביב 6129201. מספר טלפון: 03-5194400.
  • יש לשמור העתק של טופס הבקשה המלא והמסמכים הנלווים.
  • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. עותק מאושר של מסמך זיהוי תקף שהונפק על ידי ממשלה. על מסמך זיהוי זה לכלול תמונה וחתימה (כגון דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה).
 2. העתק מאושר של מסמכים נוספים שברשותך ואשר עשויים לסייע בחיזוק התביעה. (ראו בהמשך אצל איזה גופים ניתן לאשר מסמכים ומה נדרש כדי שהמסמך יחשב כמאושר)
 3. אם הפונה אינו/ה מסוגל/ת לחתום על טופס הבקשה, האפוטרופוס שלו/ה יכולים לעשות זאת בשמו/ה. במקרה כזה יש לצרף מסמכים נוספים כפי שמצוין בהמשך.

ניצולי שואה שלא קיבלו בעבר כל פיצוי כניצולי שואה

 1. עותק מאושר של מסמך זיהוי תקף שהונפק על ידי ממשלה. על מסמך זיהוי זה לכלול תמונה וחתימה (כגון דרכון, תעודת זהות, רישיון נהיגה)
 2. העתק מאושר של תעודת לידה.
 3. במקרה שהשם השתנה, יש לצרף העתק מאושר של מסמכים המקשרים בין השם בעת הלידה לבין השם כיום (כגון תעודת נישואין או מסמך אחר לעניין שינוי שם.)
 4. אם הצהרת שנרדפת כיהודי, יש לצרף העתק מאושר של מסמכים המוכיחים את המקורות היהודיים שלך.
 5. העתק מאושר של מסמכים נוספים שברשותך ואשר עשויים לסייע בחיזוק התביעה.

מסמכים נוספים הנדרשים במקרה שעל טופס הבקשה חתם האפוטרופוס

 • אם הפונה אינו/ה מסוגל/ת לחתום על טופס הבקשה, האפוטרופוס שלו/ה יכולים לעשות זאת בשמו/ה במקרה כזה בנוסף למסמכים שצוינו למעלה, יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
  • צילום של מסמך המעניק את האפוטרופסות החוקית.
  • צילום של תעודת הזיהוי של האפוטרופוס שהונפקה על ידי הממשלה
  • טופס רופא ממולא במלואו . להורדת טופס הרופא בשפות נוספות לחצו כאן.

אישור מסמכים שיש לצרף לבקשה

 • הגופים הבאים רשאים לאשר את המסמכים שיש לצרף לבקשה:
 1. בנק
 2. משרד עמך.
 3. משרד ממשלתי של מדינת ישראל.
 4. גוף ציבורי העוסק ברווחה וברשותו חותמת.
 5. קונסוליה גרמנית.
 6. עורך דין.
 • כדי שמסמך יהא מאושר כנדרש, עליו לכלול את האמור להלן:
 1. החותמת של הרשות המאשרת.
 2. . השם המלא (באותיות דפוס) של האדם המאשר את המסמך.
 3. התפקיד (כגון התואר) של האדם המאשר את המסמך.
 4. . החתימה של האדם המאשר את המסמך.
 5. תאריך האישור.

סיוע במילוי טופס הבקשה

 • אין חובה לפנות לעורך-דין לשם קבלת הפיצוי מקרן הסיוע. ניתן יהיה לקבל טפסים וסיוע ישירות מועידת התביעות.
טלפון פקס דואר דוא"ל
03-5194400 03-6241056 ועידת התביעות רחוב קרליבך 25 ת"ד 20064 תל אביב, 6120001, ישראל
 • בנוסף, המעוניינים בסיוע במילוי טופס בקשה, יכולים לפנות לאחד הארגונים הבאים:
  • פתח תקוה: י"ש- טל: 03-9113669 ; 03-9053031.
  • חיפה: התאחדות עולי רומניה-טל: 054-4640502 ; 04-8645082.
  • סניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ: ניתן להתקשר למרכז ארצי בטלפון *9696 ונציג יחזור אליכם לתאום תור בסניף הכי קרוב למקום מגוריכם.
  • ירושלים- עיריית ירושלים- ניתן להתקשר לטל: 02-6928003 (ניתן להשאיר הודעה).

חשוב לדעת

 • אין מגבלת הכנסה בזכאות לקבלת פיצוי חד פעמי זה.
 • גם מי שקיבל בעבר או מקבל היום פיצויים בגין היותר ניצול שואה, זכאי לפיצוי זה מהקרן, במקרה שהוא עומד בתנאי הזכאות.
 • שימו לב שבשנת 2016, הוכרו בבולגריה ערים חדשות כגטו פתוח. לפרטים נוספים ראו: זכאות לקצבה ליהודי בולגריה אשר שהו בתקופת השואה בערים שהוכרו בשנת 2016 כגטו פתוח.
 • בנוסף, בשנת 2018 הכירה גרמניה בערים נוספות כגטו: בעיר פלובדיב (Plovdiv) בבולגריה בין התאריכים 01.06.1943-31.08.1944, ובעיירה סטרטייבקה (Stratiyevka) שבאוקראינה-טרנסניסטריה בין התאריכים 30.08.1941-18.03.1944. למידע נוסף ראו: זכאות לקצבה לניצולי שואה ששהו בעיר פלובדיב בבולגריה ובעיירה סטרטייבקה באוקראינה.
 • יש אפשרות להזמין מהרשות לזכויות ניצולי השואה עותק מתיק הפיצויים להוכחת הקריטריונים לצורך קבלת המענק. השירות ניתן ללא עלות.
 • ניתן יהיה לערער על החלטת ועידת התביעות בנוגע לזכאותו של מבקש לקבל את הפיצוי החד פעמי הזה.
 • חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) קובע כללים לגבי טיפול בתביעות של ניצולי שואה המוגשות בחו"ל, ובין היתר מטיל מגבלות על שכר הטרחה שיכול לגבות עו"ד המטפל בתביעה. בפסיקת בית המשפט נקבע, כי החוק חל גם על תביעות המוגשות לוועידת התביעות, כולל תביעות לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובקשות למענקים מהקרן. למידע נוסף לחצו כאן.
 • הפיצוי אינו ניתנן להעברה, שיעבוד, ערבות או עיקול, אלא לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה. במקרה שניתן עיקול לשם תשלום מזונות או מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה, ניתן לעקל רק עד מחצית מערך הפיצוי. בנק או דואר שבאמצעותם שולם התשלום לניצול השואה, אינם רשאים לעקל תשלום זה במשך 30 ימים מיום התשלום. (אם ניצול השואה לא ימשוך את הסכומים הללו מהבנק או מהדואר במהלך 30 הימים, ניתן יהיה לעקל אותם). למידע נוסף ראו : קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים