הקדמה:

נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% מעלה רשאי לבקש להמיר את קצבאות נכות חודשיות בתשלום חד פעמי (היוון קצבה), מלא או חלקי
ניתן להיעזר במחשבון לחישוב תשלום חד-פעמי במקום קצבה חודשית באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% ומעלה, עשוי להיות זכאי להמרת קצבאות נכות חודשיות בתשלום חד פעמי (היוון קצבה), מלא או חלקי.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת נכות מעבודה המעוניין לקבל תשלום חד פעמי במקום קצבאות חודשיות, ועונה על התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים טופס תביעה להיוון לנפגע עבודה.
 • יש לרשום על-גבי הטופס מהי מטרת ההיוון ומהו סכום ההיוון (אם לא מדובר בהיוון מלא), ולסמן את סוג ההיוון המבוקש:
  • היוון חלקי (עד 25% מסכומי הקצבאות העתידיות) עד לגיל הזכאות לקצבת זיקנה
  • היוון מלא עד גיל הזכאות לקצבת זיקנה - אפשרי רק אם שיעור קצבת הנכות אינו עולה על 10% מהשכר הממוצע במשק (אינו עולה על 1,055.1 ש"ח נכון ל-2020)
  • היוון תקופתי חלקי לתקופה של עד 5 שנים
  • היוון תקופתי מלא לתקופה של עד 5 שנים
  • היוון חלקי (עד 25% מסכומי הקצבאות העתידיות) לאורך חיים
  • היוון מלא לאורך חיים (אפשרי רק אם שיעור ההיוון לאורך חיים נמוך מסכום של 36 קצבאות)
 • יש להגיש לפקיד השיקום תכנית מפורטת לגבי השימוש בכספי ההיוון ולצרף אישורים על הכנסות ומסמכים המאשרים את פרטי התכנית, לדוגמה: תלושי משכורת, העתקי חוזים, הסכמים, תכניות בנייה, הצעות מחיר ותעודות רפואיות.
 • במקרה הצורך, יבדוק פקיד השיקום את הבקשה להיוון בעזרת מומחים (כגון כלכלן או רופא), ויביא את ממצאיו לפני ועדת שיקום. הוועדה היא שתמליץ אם לאשר או לדחות את הבקשה.
 • יש לקחת בחשבון כי הטיפול בתביעת ההיוון עשוי להימשך זמן רב.
 • למי שבקשתו אושרה, סכום ההיוון יועבר ישירות לחשבון הבנק שבו משולמת לו הקצבה החודשית.
 • לפרטים נוספים, ראו הסבר לתביעה להמרת קצבת נכות מעבודה במענק (היוון) בטופס התביעה.

חשוב לדעת

 • מומלץ להיעזר בפקיד השיקום בסניף לצורך בירור הזכאות להיוון.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים