הקדמה:

נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% ומעלה עשוי להיות זכאי להמרת קצבאות נכות חודשיות במענק חד פעמי (היוון קצבה), מלא או חלקי
ניתן להיעזר במחשבון לחישוב תשלום חד-פעמי במקום קצבה חודשית באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
הערת עריכה
שינויים שבוצעו בערך מיום 4.1.20 בהתאם למייל ושיחה עם מלי לוי מהמוסד לביטוח לאומי. שימו לב שייתכן שמחשבון אתר המל"ל לא מעודכן
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 12:25, 4 בינואר 2021 (IST)

נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% ומעלה, עשוי להיות זכאי להמרת קצבאות נכות חודשיות במענק חד פעמי (היוון קצבה), מלא או חלקי.

מי זכאי?

 • מקבל קצבת נכות מעבודה המעוניין לקבל תשלום חד פעמי במקום קצבאות חודשיות, ועונה על התנאים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

בחירת סוג ההיוון

 • על המבקש לבחור מה סוג ההיוון בו הוא מעוניין, בהתאם לצרכיו.
 • אפשרויות ההיוון משתנות בהתאם לתקופת ההיוון והיקף ההיוון והשילובים ביניהם.
  • תקופת ההיוון: ההיוון יכול להיעשות עד גיל פרישה או לאורך החיים (לאחר גיל פרישה).
  • היקף ההיוון: ההיוון יכול להיות חלקי (עד 25% מסכומי הקצבאות העתידיות) או היוון מלא (100% מסכומי הקצבאות העתידיות), כאשר במקרה האחרון ההיוון יהיה מוגבל לתקופה של עד 5 שנים של קבלת קצבאות עתידיות.
 • לאחר סיום תקופת ההיוון, תחודש קבלת הקצבאות החודשית.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש למחלקת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים טופס תביעה להיוון לנפגע עבודה.
 • יש לרשום על-גבי הטופס מהי מטרת ההיוון ומהו סכום ההיוון (אם לא מדובר בהיוון מלא), ולסמן את סוג ההיוון המבוקש בהתאם לאפשרויות בטופס.
 • יש להגיש לפקיד השיקום תוכנית מפורטת לגבי השימוש המיועד בכספי ההיוון ולצרף אישורים על הכנסות ומסמכים המאשרים את פרטי התוכנית, לדוגמה: תלושי משכורת, העתקי חוזים, הסכמים, תוכניות בנייה, הצעות מחיר ותעודות רפואיות.
 • במקרה הצורך, יבדוק פקיד השיקום את הבקשה להיוון בעזרת מומחים (כגון כלכלן או רופא), ויביא את ממצאיו לפני ועדת שיקום. הוועדה היא שתמליץ אם לאשר או לדחות את הבקשה.
 • לאחר ביצוע התוכנית, יש להעביר אסמכתאות על השימוש בכספי המענק.
 • למי שבקשתו אושרה, סכום ההיוון יועבר ישירות לחשבון הבנק שבו משולמת לו הקצבה החודשית.
 • לפרטים נוספים, ראו הסבר לתביעה להמרת קצבת נכות מעבודה במענק (היוון) בטופס התביעה.
שימו לב
 • הטיפול בבקשה להיוון עשויה לקחת זמן רב, והמוסד לביטוח לאומי אינו מחוייב להכיר בהוצאות שהוציא המבקש לפני שבקשתו להיוון אושרה.
 • כחלק מבדיקת הזכאות להיוון, המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי לבחון מחדש את דרגת הנכות כולל הזכאות לקצבה מיוחדת.

חשוב לדעת

 • מומלץ להיעזר בפקיד השיקום בסניף לצורך בירור הזכאות להיוון.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים