בג"ץ קבע כי ניתן לסווג סכומי תשר שקיבל מלצר כ"הכנסה מעבודה", אף על פי שאינם מגיעים ישירות מן המעסיק וזאת לצורך תשלום תגמולים לאלמנתו
אין להחשיב תשר שניתן למלצרים ואינו עובר דרך קופת המעסיק כשכר לצורך חוק שכר מינימום

פרטי פסק הדין

ערכאה:בג"ץ
שם התיק:בג"ץ 2105/06
תאריך:26.07.2010
קישור:לקריאת פסק הדין

אלמנתו של אדם שעבד כמלצר במסעדה וטבע בעת שניסה להציל טובעים אחרים, הגישה למוסד לביטוח לאומי תביעה לקבלת קצבת תלויים. המוסד חישב את הקצבה על פי תלושי השכר של המנוח וסרב להתחשב בתשרים אותם קיבל.

האישה פנתה לבית הדין האזורי לעבודה שקיבל את תביעתה, אך בית הדין הארצי קיבל את ערעורו של המוסד לביטוח לאומי.

האלמנה עתרה לבג"ץ, שעסק בשאלה האם יש להתחשב בהכנסתו של המנוח מתשרים לצורך קצבת התלויים. העתירה התקבלה בקביעה כי ניתן לסווג את סכומי התשר כ"הכנסה מעבודה" של המלצרים לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, אף על פי שאינם מגיעים ישירות מן המעסיק, ולכן יש לחשבם כהכנסה לצורך חישוב קצבת התלויים.

השופט גרוניס ציין כי "התשובה לשאלת סיווגו של תשר כשכר עבודה עשויה להשתנות לפי ההקשר בו מדובר. לעניין חוק שכר מינימום וחוק חופשה שנתית, וככל הנראה גם ביחס לזכויות מגן אחרות, המבחן שהוחל בפסיקה הוא מבחן הרישום בספרים" (כלומר תשר שניתן למלצר ואינו עובר דרך קופת המעסיק לא ייחשב כשכר לצורך חוק שכר מינימום וזכויות אחרות). עוד אמר השופט כי "שאלת מעמדו של התשר, על היבטיה השונים, טעונה הסדרה חקיקתית מקיפה."

משמעות

  • תשר שמשלם לקוח ישירות למלצר יחשב כהכנסת עבודה של המלצר, שלא מאת מעסיקו.
  • על כן יש להתחשב גם בהכנסתו של מלצר מתשר שקיבל ישירות מהלקוח לצורך חישוב הבסיס לקביעת גמלת תלויים.

חשוב לדעת

  • על פסק דין זה התקיים דיון נוסף בבית המשפט העליון (דנג"ץ 5967/10 המוסד לביטוח לאומי נ' כהן) בהרכב מורחב של 7 שופטים.
  • בפסק הדין, מיום 14.04.2013 חזר בית המשפט העליון על ההלכה לפיה יש לסווג את הכנסת מלצרים מתשר כהכנסה מעבודה, לפי סעיף 2(2) לפקודה מס הכנסה, ועל כן יש להתחשב בהכנסתו מתשר של מלצר לצורך חישוב בסיס גמלת התלויים לה זכאים בני משפחתו.
  • חל משנת 2019, תשר (טיפ) בענף המסעדנות יהווה הכנסה של העסק וחלק משכר העבודה המשולם על ידי המעסיק למלצרים, גם אם התשר לא נירשם בקופת המעסיק או בתלוש השכר. לאור האמור לעיל, החל ממועד זה יש לנכות מהתשר את כל ניכויי החובה, כגון: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, הפרשות לביטוח פנסיוני וכו' והתשר ייחשב כשכר עבודה לצורך שכר המינימום, לצורך הפרשות הסוציאליות המגיעות לעובד ולצורך קביעת שכרו של העובד במקרה שהעובד יהיה זכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף ראו: תשר (טיפ) למלצר נחשב כחלק מהשכר של העובד, גם אם לא נרשם בקופה או בתלוש השכר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.