הקדמה:

במצבים מסוימים בית משפט עשוי להכריז על שלילת כושרו המשפטי של אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בשל מחלת נפש או ליקוי שכלי
למי שהוכרז כפסול דין, יש צורך למנות אפוטרופוס שיהיה אחראי על ניהול ענייניו


ישנם מקרים בהם אדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו בשל מחלה נפשית או ליקוי, וקרוביו פונים לבית המשפט בבקשה להכריז עליו כפסול דין.

  • למי שהוכרז כפסול דין, יש צורך למנות אפוטרופוס שיהיה אחראי על ניהול ענייניו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • ההליך מיועד עבור מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בשל מחלת נפש או ליקוי שכלי.
  • את הבקשה יכולים להגיש קרוביו של אותו אדם, בן זוגו, היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

שלבי ההליך

יש להכין בקשה בכתב אשר תכלול את הפרטים:

  • שמו, מענו, מספר זהותו וצילום ת"ז של מי שמבקשים להכריז עליו כפסול דין.
  • צילום ת"ז של מגיש הבקשה.
  • הסיבות להגשת הבקשה והעניין שיש בה למבקש.
  • תצהיר של המבקש לאימות העובדות הכלולות בבקשה, המאושר על-ידי עו"ד (כרוך בתשלום לעו"ד).
  • תעודת רופא (פסיכיאטר/ רופא משפחה) על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריז עליו פסול דין.
  • מגישים את הבקשה לבית משפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם. לרשימת בתי המשפט לענייני משפחה.

חשוב לדעת

  • בית המשפט רשאי לשנות או לבטל את החלטתו, אם חל שינוי בנסיבות או התגלו עובדות נוספות לאחר שניתנה ההחלטה.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים 6107* דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: 6763*

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל ornitd@justice.gov.il​ האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

חקיקה ונהלים