במצבים מסוימים בית משפט עשוי להכריז על שלילת כושרו המשפטי של אדם שלא מסוגל לנהל את ענייניו עקב מחלת נפש או ליקוי שכלי
למי שהוכרז פסול דין, יש צורך למנות אפוטרופוס שיהיה אחראי על ניהול ענייניו


ישנם מקרים בהם אדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו בשל מחלה נפשית או ליקוי, וקרוביו פונים לבית המשפט בבקשה להכריז עליו כפסול דין.

 • למי שהוכרז כפסול דין, יש צורך למנות אפוטרופוס שיהיה אחראי על ניהול ענייניו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ההליך מיועד עבור מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בשל מחלת נפש או ליקוי שכלי.
 • את הבקשה יכולים להגיש קרוביו של אותו אדם, בן זוגו, היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

שלבי ההליך

 • יש להכין בקשה בכתב שתכלול את הפרטים הבאים:
  • שמו, מענו, מספר זהותו וצילום ת"ז של מי שמבקשים להכריז עליו פסול דין.
  • צילום ת"ז של מגיש הבקשה.
  • הסיבות להגשת הבקשה והעניין שיש בה למבקש.
  • חתימה של המבקש על תצהיר שמאמת את העובדות שכלולות בבקשה (עשוי להיות כרוך בתשלום לעו"ד).
  • תעודת רופא (פסיכיאטר/ רופא משפחה) שמעידה על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריז עליו פסול דין.
 • יש להגיש את הבקשה עם כל המסמכים לבית המשפט לענייני משפחה באזור המגורים של האדם שמבקשים להכריז עליו פסול דין.

חשוב לדעת

 • בית המשפט רשאי לשנות או לבטל את החלטתו, אם חל שינוי בנסיבות או התגלו עובדות נוספות לאחר שניתנה ההחלטה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים