הקדמה:

בהכרעת הדין יחליט בית המשפט לנוער על זיכוי הקטין או יקבע כי הקטין ביצע את העבירה
אם קבע בית המשפט שהקטין ביצע את העבירה, יורה על הגשת תסקיר קצין מבחן לעניין העונש ויקבע מועד לדיון טיעונים לעונש
לאחר דיון בטיעונים לעונש, יחליט בית המשפט על גמר הדין בעניינו של הקטין
הכלל הוא כי קטינים (בניגוד לבגירים) אינם מורשעים בביצוע עבירה, ושאלת הרשעתם תוכרע במסגרת גמר הדין


בהכרעת הדין יחליט בית המשפט לנוער אם לזכות את הקטין או לקבוע שהקטין ביצע את העבירה.

חקירה במשטרה
ומעצר
העברת תיק החקירה
לתביעה
סגירת תיק או
הגשת כתב אישום ומעצר עד תום ההליכים
ניהול המשפט
בבית המשפט לנוער
ערעור

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים בני 18-12 שנים, אשר הוגש נגדם כתב אישום, ובית המשפט הכריע וקבע שהם ביצעו את העבירה.

שלבי ההליך

 • אם החליט בית המשפט על זיכוי הקטין, בכך תם ההליך.
 • אם החליט בית המשפט שהקטין ביצע את העבירה:
  • הוא חייב להורות על הגשת תסקיר (דו"ח המבוסס על בדיקה) של קצין מבחן, והוא רשאי להורות על בדיקות וחקירות נוספות.
  • יתקיים דיון בטיעונים לעונש, שבו יציגו הצדדים בפני בית המשפט את טיעוניהם בדבר הרשעת או אי הרשעת הקטין, ובדבר העונש או דרכי הטיפול המתאימים.
  • לאחר שהובאו טיעוני הצדדים לעונש, יחליט בית המשפט על גמר הדין בעניינו של הקטין.

ערעור

 • על הכרעת בית המשפט לנוער ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי.
 • את הערעור ניתן להגיש רק לאחר מתן גמר הדין.
 • הערעור נשמע לפני שופטים בעלי מינוי כשופטי נוער.
 • אם ערכאת השיפוט הראשונה היתה בית המשפט המחוזי, אזי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים