נפגעי עבירה שהיו מתחת לגיל 18 כאשר בית המשפט פסק על פיצוי מהנאשם לטובתם זכאים לתשלום מקדמה על חשבון הפיצוי מהמרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות
הסכום המירבי שאפשר לקבל כמקדמה הוא 10,000 ₪

נפגעי עבירה קטינים שבית המשפט פסק במסגרת גזר הדין כי הנאשם ישלם להם פיצוי זכאים לתשלום מקדמה על חשבון סכום הפיצוי המלא.

 • התשלום יועבר להם על-ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה, שמוסמך להעביר עד 10,000 ₪ על חשבון הפיצוי.
 • אם נפסק לקטינים פיצוי בסכום שמעל 10,000 ₪, ההפרש יועבר להם על-ידי המרכז לגביית קנסות אחרי שיגבה את הפיצוי מהנאשם.

מי זכאי?

שימו לב

תהליך מימוש הזכות

 • במהלך ההליך הפלילי בבית המשפט, פרטי הקטין/ה מועברים על-ידי התובע למזכירות בית המשפט, עד ליום מתן פסק הדין.
 • אם בית המשפט קבע כי לקטין/ה מגיע פיצוי, פרטי הקטין/ה יועברו מהמזכירות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
 • בתוך 10 ימים מהיום שפרטי הקטין/ה התקבלו במרכז לגביית קנסות, תישלח בקשה לקבלת פרטי חשבון הבנק שאליו יועבר סכום הפיצוי.
 • יש להיכנס ל"טופס העברת כספים" מקוון ולבחור ב"טופס תשלום כספי למפוצה קטין".
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות ולצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות או דרכון.
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור בנק על ניהול החשבון שאליו מבקשים להעביר את הסכום.
  • אם הבקשה מוגשת על-ידי בא כוח יש לצרף ייפוי כוח מתאים.
  • אם עו"ד או חברה מגישים את הבקשה יש לצרף אישור מס במקור ואישור ניהול ספרים.
 • בסיום מילוי טופס הבקשה והעלאת המסמכים הדרושים, יש ללחוץ על "שלח" והטופס יועבר ישירות לטיפול המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
 • המרכז לגביית קנסות יעביר את התשלום בהעברה בנקאית בתוך 60 ימים מהיום שהתקבלו פרטי חשבון הבנק.

פניות ובירורים

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בדרכים הבאות:
  • להתקשר למוקד המידע בטלפונים *35592 או 073-2055000
  • פנייה בדוא"ל:
  • פנייה בדואר לכתובת: ת"ד 45177 ירושלים, מיקוד 9145101.

חשוב לדעת

 • מומלץ לקטינים (ומשפחתם) לוודא עם התובע כי הוא אכן העביר את פרטיהם למזכירות בית המשפט.
 • בית משפט מוסמך לקבוע כי הפיצוי יועבר ישירות לחשבון הבנק של הקטין/ה, לחשבון הבנק של האפוטרופוס של הקטין/ה או לחשבון הבנק של כל אדם אחר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים