הקדמה:

נפגע עבירה קטין שנפסק לו פיצוי כספי מהנאשם, זכאי לתשלום על חשבון הפיצוי מהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות
הסכום המקסימלי שניתן לקבל על חשבון סכום הפיצוי הוא 10,000 ש"ח
הזכות בתוקף כל עוד נפגע העבירה היה מתחת לגיל 18 במועד שבית המשפט פסק את הפיצוי לטובתו
למידע על פיצוי לנפגע עבירה בגיר (מעל גיל 18), ראו כאן

קטין נפגע עבירה, שבית המשפט פסק במסגרת גזר הדין כי הנאשם ישלם לו פיצוי, זכאי לתשלום של עד 10,000 ש"ח על חשבון סכום הפיצוי המלא שיועבר לו על-ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה.

 • סכום התשלום המקסימלי אותו מוסמך המרכז לגביית קנסות להעביר לנפגע עבירה קטין, על חשבון הפיצוי הוא 10,000 ש"ח.
 • אם נפסק לקטין פיצוי בסכום הגבוה מ-10,000 ש"ח, יש לפתוח תיק בהוצאה לפועל כדי להתחיל בתהליכי גביית מלוא סכום הפיצוי. למידע נוסף ראו בקשה לביצוע פסק דין כספי בהוצאה לפועל.
 • למידע על פיצוי לנפגע עבירה בגיר (מעל גיל 18), ראו כאן.

מי זכאי?

 • נפגע עבירה שהיה קטין (מתחת לגיל 18) בעת ביצוע העבירה ושבית המשפט פסק בגזר הדין כי הנאשם ישלם לו פיצויים.

תהליך מימוש הזכות

 • במהלך ההליך הפלילי בבית המשפט, פרטי הקטין מועברים על-ידי התובע למזכירות בית המשפט וזאת עד ליום מתן פסק הדין.
 • אם בית המשפט קבע כי לקטין מגיע פיצוי, יועברו פרטי הקטין מהמזכירות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
 • בתוך 10 ימים מהיום שפרטי הקטין התקבלו במרכז לגביית קנסות, תישלח בקשה לקבלת פרטי חשבון הבנק אליו יעבור סכום הפיצוי.
 • יש להיכנס לטופס המקוון (אינטרנטי) ולבחור במסך הראשי ב"טופס תשלום כספי למפוצה קטין".
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות ולצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות או דרכון.
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור בנק על ניהול החשבון אליו מבוקש להעביר את ההחזר הכספי.
  • במקרה שעו"ד או חברה מגישים את הבקשה, יש לצרף אישור מס במקור ואישור ניהול ספרים.
 • בסיום מילוי טופס הבקשה והעלאת המסמכים הדרושים, יש ללחוץ על "שלח" והטופס יועבר ישירות לטיפול המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
 • המרכז לגביית קנסות יעביר את התשלום בהעברה בנקאית בתוך 60 ימים מהיום שהתקבלו פרטי חשבון הבנק.

חשוב לדעת

 • מומלץ לקטין ומשפחתו לוודא עם התובע כי הוא אכן העביר את פרטי הקטין למזכירות בית המשפט.
 • בית משפט מוסמך לקבוע כי הפיצוי יועבר ישירות לחשבון הבנק של הקטין, לחשבון הבנק של האפוטרופוס שלו או לחשבון הבנק של כל אדם אחר.
 • אם הבקשה מוגשת על-ידי בא כוח, יש לצרף ייפוי כוח מתאים.
 • לפניות ולבירורים ניתן לפנות למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בדרכים הבאות:
  • בשיחת טלפון למוקד המידע בטל' *35592 או 073-2055000 בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
  • בדואר אלקטרוני בכתובת:
  • בדואר בכתובת: ת"ד 25 פתח-תקווה, מיקוד 4910001.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים