נפגעי עבירה שהנאשם בהליך הפלילי (הפוגע) חויב לשלם להם פיצוי יקבלו אותו באמצעות המרכז לגביית קנסות
נפגעי עבירה קטינים ונפגעי עבירות חמורות זכאים לתשלום מקדמה של עד 10,000 ₪ מסכום הפיצוי

במסגרת גזר הדין בהליך פלילי, בית המשפט מוסמך להטיל על הנאשם תשלום פיצוי לנפגע/ת העבירה.

 • הפיצוי מועבר לנפגעי העבירה באמצעות המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • נפגעי עבירה מעל גיל 18 שהנאשם במשפט הפלילי (הפוגע) חויב לשלם להם פיצוי במסגרת גזר הדין.
שימו לב

שלבי ההליך

הפקדת הפיצוי במרכז לגביית קנסות

 • הנאשם יפקיד את סכום הפיצוי במרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות שיעביר אותו לנפגע/ת העבירה.
 • אם הנאשם קיבל דרישה לתשלום החוב ולא שילם אותו, המרכז לגביית קנסות רשאי:
  • להפעיל מחלקת חקירות לאיתור נכסי החייב (הנאשם) ועיקולם.
  • לפנות לבית משפט בבקשה למתן צו עיכוב יציאה מהארץ ומינוי כונס נכסים לחייב.

הגשת בקשה לקבלת הפיצוי

 • כדי לקבל את הפיצוי נפגעי העבירה צריכים להיכנס באופן מקוון ל"טופס העברת כספים".
 • יש לבחור ב"טופס תשלום כספי למפוצה בגיר" ולמלא אותו בהתאם להנחיות.
 • יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות או דרכון.
  • צילום המחאה (צ'ק) או אישור בנק על ניהול החשבון שאליו מבקשים להעביר את הסכום.
  • אם הבקשה מוגשת על-ידי בא כוח יש לצרף ייפוי כוח מתאים.
  • אם עו"ד או חברה מגישים את הבקשה יש לצרף אישור מס במקור ואישור ניהול ספרים.
 • בסיום מילוי טופס הבקשה והעלאת המסמכים הדרושים, יש ללחוץ על "שלח" והטופס יועבר ישירות לטיפול המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
שימו לב
 • נפגעי עבירה שהפיצוי שנגבה עבורם לא עולה על 5,000 ₪ יכולים למשוך את הסכום במזומן בסניפי דואר ישראל (במקום למלא ולשלוח את הטופס המקוון).
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה מיום 31.07.2022.

קבלת כספי הפיצוי

 • המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות יעביר לנפגעי העבירה את הכספים שגבה מהנאשם בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שרשמו בטופס.

פניות ובירורים

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות בדרכים הבאות:
  • להתקשר למוקד המידע בטלפונים *35592 או 073-2055000
  • פנייה בדוא"ל:
  • פנייה בדואר לכתובת: ת"ד 45177 ירושלים, מיקוד 9145101.

חשוב לדעת

 • גביית הפיצוי הפלילי נעשית כולה על-ידי המדינה (בשונה מגביית פיצוי בהליך אזרחי, שבו נפגעי העבירה צריכים לפתוח תיק בהוצאה לפועל ולהיות מעורבים בהליכי הגבייה).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • ערך זה נכתב במקור ע"י נגה - המרכז הישראלי לזכויות נפגעי פשיעה