מקבלי גמלת סיעוד עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 70% בתשלומי הארנונה על דירתם
במקרים בהם מאושרת גמלת סיעוד לחודשים ספורים בלבד, חשוב לגשת לרשות המקומית ולהציג את האישור על קבלת הגמלה
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


מקבלי גמלת סיעוד עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של עד 70% בתשלומי הארנונה על דירתם.

  • הרשות המקומית לא מחויבת להעניק הנחה זו והיא רשאית לקבוע כללים מסוימים לגביה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה אמורה להינתן אוטומטית על-ידי הרשות המקומית, שמקבלת בסוף כל שנה מהביטוח הלאומי את רשימת הזכאים לגמלת סיעוד.
  • במקרים שבהם אושרה גמלת סיעוד אחרי שכבר נשלח חשבון הארנונה, ניתן לגשת לגזברות הרשות המקומית ולהציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הגמלה (אם לא יוגש האישור, יהיה צורך לחכות להעברת רשימות הזכאים בסוף השנה).
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

  • במקרים בהם מאושרת גמלת סיעוד לחודשים ספורים בלבד, חשוב לגשת לרשות המקומית ולהציג את האישור על קבלת הגמלה, כדי לא להפסיד את ההנחה בארנונה לחודשים אלו.
  • כלל האזרחים הוותיקים זכאים להנחות בארנונה, ובמקרה של ריבוי זכאויות תינתן ההנחה הגבוהה יותר. לפרטים על הזכאויות הקיימות ראו הנחה בארנונה לאזרחים ותיקים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים