הקדמה:

מקבלי גמלת סיעוד זכאים להנחה בגובה 70% בתשלומי הארנונה על דירתם
במקרים בהם מאושרת גמלת סיעוד לחודשים ספורים בלבד, חשוב לגשת לרשות המקומית ולהציג את האישור על קבלת הגמלה
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים


מקבלי גמלת סיעוד זכאים להנחה של 70% בתשלומי הארנונה על דירתם.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחה ניתנת אוטומטית על-ידי הרשות המקומית, המקבלת בסוף כל שנה מהמוסד לביטוח לאומי את רשימת הזכאים לגמלת סיעוד.
  • במקרים שבהם אושרה גמלת סיעוד אחרי שכבר נשלח חשבון הארנונה, ניתן לגשת לגזברות הרשות המקומית ולהציג אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת הגמלה. (במקרה שלא יוגש האישור, יהיה צורך לחכות להעברת רשימות הזכאים בסוף השנה).
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

  • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
  • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

  • במקרים בהם מאושרת גמלת סיעוד לחודשים ספורים בלבד, חשוב לגשת לרשות המקומית ולהציג את האישור על קבלת הגמלה, על מנת שלא להפסיד את ההנחה בארנונה לחודשים אלו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים