הקדמה:

אזרחים ותיקים עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בהתאם לקריטריונים שונים
ההנחה מחושבת עבור 100 מ"ר מתוך שטח הנכס שבו הם מתגוררים
למידע נוסף ראו באתר משרד הפנים


אזרחים ותיקים עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה מהרשות שבתחומה הם מתגוררים, בהתאם לקריטריונים שונים.

 • ההנחה ניתנת עבור 100 מ"ר מתוך שטח הנכס שבו מתגורר האזרח הוותיק.
 • במקרה שמתגורר בדירה יותר מזכאי אחד להנחה, לא יינתן כפל הנחות.
דוגמה
זוג אזרחים ותיקים המתגוררים בדירה ששטחה 120 מ"ר, נמצאו זכאים להנחה בארנונה בגובה 25%. הם ישלמו 75% מהתעריף עבור 100 מ"ר משטח הדירה ותעריף מלא עבור 20 מ"ר של יתרת השטח.

מי זכאי?

הנחה של עד 25% למקבלי קצבאות

הנחה של 30% לפי גובה ההכנסה

 • הנחה של 30% ניתנת לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע במשק, כפי שמפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • אם בדירה מתגוררים יותר מאזרח ותיק אחד, ההנחה תינתן אם סך כל הכנסותיהם של המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
 • ההנחה מחושבת עבור 100 מ"ר משטח הנכס.
 • הרשויות המקומיות מחויבות לתת הנחה זו.
 • ההנחה תינתן על-פי בקשה כתובה וחתומה על-ידי המבקש עם הפרטים והמסמכים שקבעה הרשות המקומית, או על-פי הצהרה בכתב של המבקש כי מתקיימים לגביו התנאים לגבי סך ההכנסות המקסימלי.

הנחה של 100% למקבלי הבטחת הכנסה

זכאויות נוספות לאוכלוסיות ספציפיות

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה. מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי יצרפו אישור על קבלת הקצבה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים שניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, יש לפנות לגזבר, למנהל הארנונה או לממונה על פניות הציבור ברשות המקומית.
 • במקרים חריגים ולאחר שהתקבלה תשובת הרשות, ניתן לפנות בכתב אל הממונה על המחוז במשרד הפנים בצירוף תשובת הרשות.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - טל: 02-6662701 אתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים של אפליה אסורה
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות טיפול בשוהים זרים בישראל, אחריות על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל, הוצאת תעודת פטירה ועדכון מרשם האוכלוסין


חקיקה ונהלים