הקדמה:

בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 90%, בהתאם למדיניות הרשות המקומית שבה הם מתגוררים
ההנחה ניתנת עבור כל שטח הדירה
למידע נוסף בנושא הנחות ארנונה, ראו באתר משרד הפנים


בעלי תעודת עיוור עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 90%.

 • ההנחה ניתנת עבור כל שטח הדירה.
 • שיעור ההנחה המדוייק נקבע על-ידי כל רשות בנפרד.

מי זכאי?

טיפ
הורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה/קצבת נכות זכאים להנחה של עד 33% עבור שטח של 100 מ"ר מדירתם

תהליך מימוש הזכות

 • ישנן רשויות שבהן ההנחה ניתנת באופן אוטומטי לבעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה (ניתן לראות בחשבון הארנונה אם ניתנה הנחה).
 • בשאר המקרים יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • יש לצרף צילום תעודת עיוור משני צדדיה + צילום תעודת זהות.
 • יש לציין כמה שותפים ישנם בדירה, אם יש בה שותפים.
 • אם מתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת לפי השטח היחסי.
 • אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • מי שבבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה שבה הוא מתגורר.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות