הנחה בארנונה להורים שילדם מקבל גמלת ילד נכה או קצבת נכות (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה זכאים להנחה עד לגובה של 33% מתשלום הארנונה עבור שטח של 100 מ"ר מדירתם
זכאים גם הורים לבוגר המתגורר עימם בבית ומקבל קצבת נכות, בתנאי שקיבל בעבר גמלת ילד נכה
למידע נוסף, ראו באתר משרד הפנים

הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה זכאים להנחה בתשלומי הארנונה.

 • זכאים גם הורים לבוגר המתגורר בבית ומקבל קצבת נכות, בתנאי שקיבל בעבר גמלת ילד נכה.
 • גובה ההנחה ניתן על-פי החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות.
 • ההנחה המקסימלית בגין ילד עם מוגבלות היא בגובה של 33% עבור שטח של 100 מ"ר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • אל הטופס יש לצרף אישור עדכני על קבלת גמלת הנכות מהמוסד לביטוח לאומי:
  • לילד - אישור על זכאות לגמלת ילד נכה
  • לבוגר - אישור כי נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה והוא זכאי לקצבה חודשית מלאה
 • במקרה של משפחות אומנה יש לצרף לטופס הבקשה:
 1. מסמכים המעידים כי משפחת האומנה מחזיקה בנכס.
 2. מסמכים המעידים על היות המשפחה משפחת אומנה לילד.
 3. אישור מהמוסד לביטוח לאומי המעיד שקיימת זכאות לגמלת נכות.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

חשוב לדעת

 • ישנה אפשרות להגיש בקשה להנחה גבוהה יותר (בשיעור של עד 70%) על בסיס "נזקקות":
  • ניתן להגיש את הבקשה אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי.
  • הזכאות נקבעת במקרה זה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית. גמלת הנכות שהילד זכאי לה, לא תחושב במבחן ההכנסות.
 • הורים לילד שמשולמת עבורו גמלת ניידות, אך לא גמלת ילד נכה, אינם נכללים בין הזכאים לקבלת ההנחה ויכולים להגיש בקשה להנחה ב"וועדת חריגים" ברשות המקומית.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים