הורים לילדים שמקבלים גמלת ילד נכה זכאים להנחה מתשלום הארנונה עבור שטח של 100 מ"ר מדירתם
זכאים להנחה גם הורים לבוגרים שמתגוררים עימם בבית ומקבלים קצבת נכות, בתנאי שקיבלו בעבר גמלת ילד נכה
ההנחה תינתן עד לגובה של 33% בהתאם להחלטת הרשות המקומית
למידע נוסף ראו באתר משרד הפנים


הורים לילדים שמקבלים גמלת ילד נכה זכאים להנחה בתשלומי הארנונה עבור שטח של 100 מ"ר מדירתם.

 • זכאים גם הורים לבוגרים שמתגוררים עימם בבית ומקבלים קצבת נכות, בתנאי שקיבלו בעבר גמלת ילד נכה.
 • ההנחה תינתן עד לגובה של 33% בהתאם להחלטת הרשות המקומית.
שימו לב
 • בוגרים שמתגוררים לבד ומשלמים ארנונה עשויים לקבל הנחה בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה להם.
 • למידע נוסף ראו הנחה בארנונה לנכים.

מי זכאי?

טיפ
הורים לילדים שמשולמת עבורם גמלת ניידות (ולא גמלת ילד נכה), אינם נכללים בין הזכאים להנחה זו ויכולים להגיש בקשה להנחה ב"וועדת חריגים" ברשות המקומית.

תהליך מימוש הזכות

 • ההנחה אמורה להינתן אוטומטית על-ידי הרשות המקומית, שמקבלת מהמוסד לביטוח לאומי את רשימת הזכאים.
 • אם ההנחה לא ניתנה יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
 • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה באתר עיריית תל אביב (ניתן גם להגיש באופן מקוון).
 • אל הטופס יש לצרף אישור עדכני על קבלת גמלת הנכות מהמוסד לביטוח לאומי:
 • אם הילד נמצא אצל משפחת אומנה יש לצרף לטופס הבקשה:
  1. מסמכים המעידים כי משפחת האומנה מחזיקה בנכס.
  2. מסמכים המעידים על היות המשפחה משפחת אומנה לילד.
  3. אישור מהמוסד לביטוח לאומי המעיד שקיימת זכאות לגמלת נכות.
 • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אין כפל הנחות:
  • מי שמתקיימים לגביהם מספר תנאי זכאות להנחות שונות בארנונה יהיו זכאים להנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן (מומלץ לבדוק בפורטל ארנונה אם עונים על קריטריונים המזכים בהנחה גבוהה יותר).
  • אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.
 • שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו מדי שנה בצו המיסים.
 • במקרים מסויימים ניתן להגיש בקשה להנחה בארנונה בשיעור של עד 70% על בסיס "נזקקות" - אם נגרמו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, או שקרה אירוע שהביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצב החומרי. הזכאות נקבעת במקרים אלה בהתאם למבחן הכנסות ומספר הנפשות בבית.
 • הזכאות להנחה מותנית בכך שסכום הארנונה ישולם עד לסוף שנת הכספים (ה-31 בדצמבר של אותה שנה). אם מי שזכאים להנחה לא ישלמו את מלוא הארנונה עד סוף השנה, הם יחויבו במלוא הסכום ללא ההנחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים