הקדמה:

מבוטחים שמלאו להם 72 זכאים להנחה בגובה 10% ברכישת תרופות שבסל הבריאות
ייתכנו הנחות נוספות ברכישת תרופות לאזרחים ותיקים המשתייכים לאוכלוסיות שיפורטו להלן
מבוטחים מגיל פרישת חובה זכאים להפחתה של 50% בתקרת התשלום עבור שירותי בריאות בקופות החולים
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות


אזרחים ותיקים שמלאו להם 72 זכאים להנחה בגובה 10% ברכישת תרופות הכלולות בסל הבריאות.

  • בנוסף להנחה זו, ייתכנו פטורים או הנחות נוספות ברכישת תרופות לאזרחים ותיקים המשתייכים לאוכלוסיות ספציפיות, כפי שיפורט להלן.

מי זכאי?

חשוב לדעת