הקדמה:

מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה זכאים להנחה בגובה 50% ברכישת תרופות הכלולות בסל הבריאות
אם מלאו להם 75, הם יהיו זכאים להנחה נוספת בגובה 10% מהיתרה (כלומר, סך ההנחה הכוללת שתינתן להם יהיה בשיעור של 55%)
בנוסף, הם זכאים לפטור מתשלומים עבור שירותים שונים בקופות החולים
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות


מקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה שהגיעו לגיל פרישה זכאים להנחות ברכישת תרופות הכלולות בסל הבריאות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • המוסד לביטוח לאומי מעביר את רשימות הזכאים לקופות החולים שמעניקות את ההנחה.
  • לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה במוסד לביטוח לאומי, בימים א' - ה' בין השעות 13:00 - 09:00 בטלפון: 6462000 - 02.

חשוב לדעת