חיילי מילואים שקיבלו תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה בשכר הלימוד במכינה קדם אקדמית


חיילי מילואים שקיבלו תעודת משרת מילואים פעיל זכאים להנחה בתשלום שכר הלימוד במכינה קדם אקדמית.

מי זכאי?

  • בעלי תעודת משרת מילואים פעיל:
    • מי שביצעו לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים בתקופה של 3 שנים רצופות או חלק מהן.
    • מי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורם וביצעו לפחות 14 ימי שמ"פ בתקופה של שנתיים רצופות.
    • מי שמשתייכים לאוכלוסיית הלוחמים וביצעו 15 ימי מילואים במשך 3 שנים רצופות או חלק מהן.
  • הזכאות תינתן ב-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי או ב-1 בנובמבר של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת ימי המילואים שמזכים בהטבה).

תהליך מימוש הזכות

  • יש להציג תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף בעת הרישום למכינה.
  • לבירורים ניתן לפנות למוקד המילואים של צה"ל בטלפון 1111 שלוחה 4.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות