הקדמה:

חייל מילואים שקיבל תעודת משרת מילואים פעיל, זכאי להנחה בשכר הלימוד במכינה קדם אקדמיתחייל מילואים שהוענקה לו תעודת משרת מילואים פעיל, זכאי להנחה בתשלום שכר הלימוד במכינה קדם אקדמית.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • כדי לממש את הזכאות יש להציג תעודת משרת מילואים פעיל בתוקף בעת הרישום למכינה.
  • לבירורים ניתן לפנות למוקד המילואים 1111.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות