הקדמה:

חיילי מילואים שביצעו 10 ימי שמ"פ ומעלה בשנה, זכאים לקבלת תגמול נוסף בהתאם למספר הימים שבהם שירתו בשנה החולפת
תנאי הזכאות וסכומי התגמול מחושבים על-פי שוויה של נקודת זיכוי ממס הכנסה ועשויים להשתנות משנה לשנה
למידע נוסף ראו באתר מילואים של צה"ל


בהתאם לסעיף 19 לחוק שירות המילואים, חיילי מילואים שביצעו במצטבר 10 ימי שמ"פ ומעלה בשנה קלנדרית (מה-1 בינואר עד ל-31 בדצמבר), זכאים לתגמול נוסף.

סכומי התגמול הצפוי במאי 2021

  • היות שכללי הזכאות נקבעים בהתאם לסך ימי השירות שבוצעו על ידי חיילי המילואים בשנה, התגמול הנוסף מחושב ומשולם בשנה העוקבת לשנה שעבורה הוא ניתן.
  • סכומי התגמול הצפוי, לאחר ניכוי מס, למי שביצעו במצטבר 10 ימי מילואים ומעלה ב-2020:
מספר ימי המילואים שבוצעו ב-2020 כמות נקודות הזיכוי סכום התגמול בש"ח
10-14.5 0.5 נקודת זיכוי 1,308 ש"ח
15-19.5 1 נקודת זיכוי 2,616 ש"ח
20-36.5 1.5 נקודת זיכוי 3,924 ש"ח
37 ומעלה 2 נקודות זיכוי 5,232 ש"ח

תהליך מימוש הזכות

  • התגמול הנוסף משולם על ידי רשות המסים במהלך חודש מאי בכל שנה ישירות לחשבון הבנק של חיילי המילואים, על פי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
  • הודעת תשלום אישית נשלחת לכתובתו של חייל המילואים על ידי רשות המסים.
  • אם חשבון הבנק של חייל המילואים השתנה, יש לעדכן את מנהל התשלומים בצה"ל.
  • חיילי מילואים שהתגמולים שקיבלו אינם תואמים את ימי השירות שביצעו, יפנו ישירות למשרדי הקישור על מנת לעדכן את רישום ימי המילואים והזכאות.
  • לבדיקת היקף ימי המילואים ופרטי חשבון הבנק, ניתן להיכנס לאזור האישי באתר המילואים ולצפות בפרטים האישיים. כמו כן ניתן להתקשר למוקד המילואים של צה"ל שמספרו 1111.

חשוב לדעת

  • מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמול ובתנאיו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים