חיילי מילואים שביצעו 10 ימי שמ"פ ומעלה בשנה, זכאים לקבלת תגמול נוסף בהתאם למספר הימים שבהם שירתו בשנה החולפת
תנאי הזכאות וסכומי התגמול מחושבים על-פי שוויה של נקודת זיכוי ממס הכנסה ועשויים להשתנות משנה לשנה
למידע רשמי ראו אתר המילואים של צה"ל


בהתאם לסעיף 19 לחוק שירות המילואים, חיילי מילואים שביצעו במצטבר 10 ימי שמ"פ ומעלה בשנה קלנדרית (מה-1 בינואר עד ל-31 בדצמבר), זכאים לתגמול נוסף.

סכומי התגמול הצפוי במאי 2024

  • היות שכללי הזכאות נקבעים בהתאם לסך ימי השירות שבוצעו על ידי חיילי המילואים בשנה, התגמול הנוסף מחושב ומשולם בשנה העוקבת לשנה שעבורה הוא ניתן.
  • סכום התגמול מחושב לפי שווי נקודות זיכוי ממס הכנסה. חשוב להדגיש: התגמול אינו מעניק נקודות זיכוי אלא רק מחושב לפי השווי שלהן.
  • סכומי התגמול הצפוי, לאחר ניכוי מס, למי שביצעו במצטבר 10 ימי מילואים ומעלה ב-2023:
מספר ימי המילואים שבוצעו ב-2023 כמות נקודות הזיכוי סכום התגמול ב-₪
10-14.5 0.5 נקודת זיכוי 1,452 ₪
15-19.5 1 נקודת זיכוי 2,904 ₪
20-36.5 1.5 נקודת זיכוי 4,356 ₪
37 ומעלה 2 נקודות זיכוי 5,808 ₪

תהליך מימוש הזכות

  • התגמולים משולמים עד לתאריך ה-1.5 בכל שנה ישירות לחשבון הבנק של הזכאים לפי פרטי החשבון שדווחו ביחידותיהם.
  • אם חשבון הבנק השתנה יש לעדכן את מנהל התשלומים בצה"ל.
  • מי שסבורים כי התגמולים שקיבלו לא תואמים את ימי השירות שביצעו בשנה הקודמת יפנו למוקד המילואים (טלפון 1111 שלוחה 4) כדי לעדכן את רישומי הימים והזכאות.

חשוב לדעת

  • מומלץ להתעדכן בכל שנה מחדש בסכומי התגמול ובתנאיו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים