במצבים מסוימים שבהם הורה פרוד לא נוכח או מלווה את ילדו בטיפול רפואי, על איש המקצוע המטפל לשתף אותו במידע הרפואי
בקופות החולים, על ההורה להגיש בקשה (פעם אחת) כדי שיוכל לקבל במקרים המתאימים את המידע
העברת המידע הרפואי באופן יזום להורה שלא נכח או לא ליווה היא בהתאם שיקול הדעת המקצועי של המטפל


במצבים ובמקרים שמפורטים בהמשך, בהם הורה פרוד לא נוכח או לא מלווה את ילדו בטיפול רפואי, על איש המקצוע המטפל (רופא, אח, עו״ס, פסיכולוג וכו׳) לשתף באופן יזום את ההורה שלא נכח או לא ליווה במידע רפואי אודות הילד.

 • הנחיית משרד הבריאות על שיתוף יזום של המידע הרפואי חלה על כל שירותי הבריאות, כולל: בתי חולים, מרפאות, קופות חולים ומוסדות רפואיים אחרים והיא תתבצע בהתאם לשיקול דעתו של איש המקצוע המטפל ובמקרה הצורך גם בשיתוף גורמי רווחה או ועדת אתיקה.
  • בקופות החולים, כדי שהורה יוכל לקבל מידע רפואי בנפרד, עליו להגיש בקשה (מידע בהמשך).

מי זכאי?

שימו לב

המצבים שבהם יש ליידע את ההורה השני

 • על פי חוזר מנכ״ל משרד הבריאות, אלו המצבים והמקרים שבהם יש לשתף את ההורה שלא נכח או לא ליווה את הילד במידע רפואי אודותיו (בכפוף לשיקול דעת מקצועי של הגורם המטפל):
  • נדרשת חלוקת הנטל בין שני ההורים (כמו טיפול רפואי ביתי במחלות כרוניות, אשפוז ארוך, הליך שיקומי ממושך, ההורה המטפל שחוק מאוד).
  • התקשורת בין הצוות הרפואי להורה המלווה לא מספקת (כמו התרשמות הצוות שההורה המלווה לא מבין את חומרת המחלה או שלא מסוגל לספק תמיכה או טיפול לילד).
  • חוסר תקשורת בין ההורים עלול לסכן את הילד (כמו אי העברת מידע בין ההורים אודות שינוי מינון/טיפול רפואי שניתן לילד שסובל ממחלה כרונית).
  • הפניית הילד לטיפול נפשי או פנייה עצמאית של ילד לבד או עם הורה מלווה לטיפול מסוג זה.
  • לפי ההתרשמות המקצועית של הצוות, ההורה המלווה משתמש בטיפול הרפואי בילד כאמצעי למאבק בהורה השני, באופן שמסכן את שלום הילד (במקרה כזה יש לערב גורמי רווחה).
  • ההורה שלא נוכח או לא ליווה את הילד פנה באופן ישיר ומפורש וביקש ליידע אותו לגבי כל טיפול.

תהליך מימוש הזכות

 • הנחיית משרד הבריאות חלה על כל שירותי הבריאות, כולל: בתי חולים, מרפאות, קופות חולים ומוסדות רפואיים אחרים.
 • ככלל, שיתוף המידע והעברתו לידי ההורה שלא נכח או ליווה את הילד תיעשה באופן יזום על ידי איש המקצוע המטפל, בכפוף לשיקול דעתו.
 • בקופות החולים, כדי שהורה יוכל לקבל מידע רפואי בנפרד, עליו להגיש בקשה. למידע בנושא ראו:

חשוב לדעת

 • קופות החולים מחויבות לאפשר לכל אחד מהוריו של ילד הרשום בקופה להחזיק כרטיס מגנטי עבור ילדו. למידע נוסף ראו כאן.
 • קופות החולים צריכות לאפשר לשני ההורים גישה למידע אודות ילדם הכלול באתר האינטרנט של הקופה, לרבות על-ידי מתן סיסמת גישה לכל אחד מההורים. למידע נוסף ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים