הקדמה:

במצבים מסוימים שבהם הורה פרוד אינו נוכח או מלווה את ילדו בטיפול רפואי, מונחה משרד הבריאות ליידע אותו אודות הטיפול
העברת המידע הרפואי באופן יזום מתקיימת על-פי שיקול הדעת המקצועי של המטפל


במצבים מסוימים (המפורטים בהמשך) שבהם הורה פרוד אינו נוכח או מלווה את ילדו בטיפול רפואי, מונחה משרד הבריאות ליידע אותו אודות הטיפול.

  • העברת מידע באופן יזום להורה שאינו נוכח ואינו מלווה את הטיפול בילדו הקטין באופן אישי, יתקיים על-פי שיקול דעתו של איש המקצוע המוגדר כמטפל (רופא, אחות, עו"ס, פסיכולוג וכו'), ובמידת הצורך בשיתוף גורם מוסמך, כגון פקיד סעד או ועדת אתיקה.

המצבים שבהם יש ליידע את ההורה השני

  • מצבים שבהם נדרשת חלוקת הנטל בין שני ההורים (כגון טיפול רפואי ביתי במחלות כרוניות, אשפוז ארוך, הליך שיקומי ממושך, ההורה המטפל שחוק מאוד).
  • מצבים שבהם התקשורת בין הצוות הרפואי להורה המלווה אינה מספקת (כגון התרשמות הצוות שההורה המלווה אינו מבין את חומרת המחלה או שאינו מסוגל לספק תמיכה או טיפול לילד).
  • מצבים שבהם חוסר תקשורת בין ההורים עשוי לסכן את הילד (כגון אי העברת מידע בין ההורים אודות שינוי מינון/טיפול רפואי שניתן לילד הסובל ממחלה כרונית).
  • הפניית הילד לטיפול נפשי או פנייה עצמאית של ילד לבד או עם הורה מלווה לטיפול מסוג זה.
  • מצבים שבהם לפי התרשמותו המקצועית של הצוות, ההורה המלווה משתמש בטיפול הרפואי בילד כאמצעי למאבק בהורה השני, באופן המסכן את שלום הילד (במקרה כזה יש לערב פקיד סעד).
  • במצבים שבהם ההורה שאינו נוכח פנה באופן ישיר ומפורש וביקש ליידע אותו לגבי כל טיפול.

מניעת מידע רפואי מהורה שהואשם או הורשע בעבירת מין או אלימות כלפי ילדו הקטין

מי זכאי?

  • הורים בנפרד לילדים קטינים שאפוטרופסותם לא הוגבלה או נשללה.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים