הקדמה:

ילדים עם מוגבלות הלומדים בגן ילדים רגיל עשויים להיות זכאים להסעה לגן


ילדים עם מוגבלות הלומדים בגני ילדים רגילים ואינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לגן עקב מוגבלותם, זכאים להסעה לגן.

 • ההסעות מיועדות להביא את הילדים במתכונת יום יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל גן הילדים ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה.
 • חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות מחייב את הרשות המקומית להסיע ילד עם מוגבלות למוסד החינוכי שהוא לומד בו, ללא קשר לסיבת מוגבלותו וללא קשר לשאלה אם מדובר במוסד רשמי או מוכר שאינו רשמי.
 • על-פי החוק, כאשר רשות מקומית מסיעה ברכב 5 ילדים (לפחות) עם מוגבלות, יש להסיעם ברכב בטיחותי.
 • ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים סלולות.

מי זכאי?

 • ילד עם מוגבלות הלומד בגן ילדים רגיל, ואינו מסוגל להגיע בכוחות עצמו לגן עקב מוגבלותו.
 • הזכאות להסעה לגן הילדים אינה מותנית במרחק הנסיעה לגן.
שימו לב
תלמידים להורים גרושים או פרודים
 • משרד החינוך ישתתף במימון ההסעה לתלמידים להורים גרושים או פרודים אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. שני ההורים מתגוררים בתחומה של אותה רשות חינוך מקומית.
  2. ניתן פסק דין שלפיו להורים יש משמורת משותפת והתלמיד יתגורר אצל כל אחד מההורים החיים בנפרד.
  3. ימי השהות של התלמיד אצל כל אחד מההורים קבועים למשך כל שנת הלימודים.
  4. מקום מגוריו של כל אחד מההורים הוא בכתובת שהיתה מזכה את התלמיד בזכות להסעה גם אילו היה זה מקום מגוריו היחידי.
 • במסגרת עתירה לבג"ץ בנושא, הודיע משרד החינוך שבכוונתו לשנות את הוראת חוזר המנכ"ל, כך שתתאפשר השתתפותו של משרד החינוך במימון הסעת תלמידים, אשר הוריהם מתגוררים ברשויות מקומיות שונות, אל מוסד לימודיהם במשך כל ימות הלימודים בשבוע. כשיפורסמו הוראות חדשות נעדכן את המידע בדף זה.

טיפול בבעיות ובמקרים חריגים

 • במקרה שקיימת בעיה בנושא ההסעות, ניתן לפנות לגורמים הבאים:
 • רשות מקומית המעוניינת לקבל השתתפות ממשרד החינוך במקרים החורגים מכללי הזכאות רשאית לפנות אל ועדת ההסעות המרכזית.
 • הפנייה תועבר מהרשות באמצעות הוועדה המחוזית למנהל האגף להסעות ולהצטיידות, שיטפל בבקשה במסגרת ועדת ההסעות המרכזית.

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים