ילדי גנים שלא יכולים להגיע בכוחות עצמם לגן בעקבות מחלה או תאונה זכאים להסעה מהבית לגן ובחזרה
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


ילדים שהיו מגיעים לגן בכוחות עצמם והפכו מוגבלים כתוצאה ממחלה או תאונה (לא כולל תאונת דרכים) זכאים להסעה לגן.

 • ההסעות מיועדות להביא את הילדים בהתאם למערכת השעות הרשמית לגן הילדים ולהחזירם לביתם.

מי זכאי?

 • ילדים שלומדים בגן רשמי (או גן מוכר ולא רשמי) ועונים על התנאים הבאים:
  • הם נפגעו בתאונה (לא כולל תאונת דרכים) או סובלים ממחלה.
  • לפי אישור רפואי מנומק ומפורט הם לא יכולים להגיע לגן הילדים בכוחות עצמם. חשוב שיצויין באישור פרק הזמן שבו הוא תקף.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להמציא למנהל מוסד החינוך שבו לומד התלמיד אישור רפואי הקובע כי בשל מוגבלותו הוא אינו מסוגל לנסוע בכוחות עצמו והוא נזקק להסעה במשך התקופה שתצויין באישור.
 • בתוך 48 שעות מקבלת האישור, מנהל המוסד החינוכי יודיע על כך טלפונית למנהל האגף או המחלקה לחינוך ברשות המקומית שבה גר התלמיד, וכן ישלח אליו את המסמך בדואר רשום בתוך 7 ימים מיום קבלתו.
 • במקרה שנוצרה בעיה בנושא ההסעות, ניתן לפנות לגורמים הבאים (על-פי סדר הופעתם):
  1. מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מנהל מחלקת הסעות (אם ישנו)
  2. מנהל אגף ההסעות במחוז הרלוונטי
  3. פניות ותלונות הציבור במשרד החינוך

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי במקרים שבהם הדבר סביר היא תשתתף בעלות נסיעה הכוללת כבישי אגרה, וכי אם ייקבעו מסלולים שכוללים נסיעה בכבישי אגרה (כגון כביש 6), חברות ההסעה יהיו מחויבות לנסוע בהם.
 • אם המוגבלות נגרמה כתוצאה מתאונת דרכים, הרשות המקומית רשאית לתבוע את הוצאות הנסיעה מחברת הביטוח של הרכב שמעורב בתאונה.
 • ההסעות יאושרו רק אם הן מתבצעותבדרכים המאשרות מעבר בתנאי דרך סבירים.
 • רשות מקומית שמסיעה ברכב 5 ילדים (לפחות) עם מוגבלות מחויבת להסיע אותם ברכב בטיחותי.
 • אם רשות מקומית צריכה להסיע פחות מ-5 ילדים עם מוגבלות, עליה להתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי. אם אין רשות סמוכה כזו, ניתן להסיע את הילדים ברכב שאינו בטיחותי, בתנאי שאופן הישיבה/השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם.
 • במקרים מסוימים תיתכן זכאות למלווה בהסעה.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים