הקדמה:

ילדי גן נכים או מוגבלים עקב תאונה או מחלה זכאים להסעה לגן הילדיםילדים שהיו מגיעים לגן בכוחות עצמם והפכו מוגבלים כתוצאה מתאונה (למעט תאונת דרכים) או מחלה, זכאים להסעה לגן, בהתאם לאישור הרפואי המפרט את משך תקפות המגבלה.
ההסעות מיועדות להביא את הילדים במתכונת יום יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל גן הילדים ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר להם מסגרת לימודים רגילה.

מי זכאי?

 • ילד הלומד בגן רשמי (או מוכר שאינו רשמי) אשר נפגע בתאונה, למעט תאונת דרכים, או סובל ממחלה, כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  • כתוצאה מהתאונה או המחלה הילד נהיה נכה.
  • לפני התאונה/המחלה הילד לא נזקק להסעה.
  • ישנו אישור רפואי מנומק ומפורט כי הילד אינו יכול להגיע לגן הילדים בכוחות עצמו. חשוב שיצויין באישור פרק הזמן בו הוא תקף.

תהליך מימוש הזכות

 • הוריו של הילד שנגרמה לו נכות כתוצאה מתאונה (שאינה תאונת דרכים) או מחלה, צריכים לפנות לאגף החינוך ברשות המקומית שבתחומה הם מתגוררים.
 • בטרם הפנייה יש להצטייד באישור רפואי המאשר את הנכות.

חשוב לדעת

 • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.

פסקי דין

 • לערך מורחב בנושא פסקי דין בחינוך לחצו כאן.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב בנושא ארגוני סיוע בחינוך לחצו כאן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים