ילדים עם מוגבלות הלומדים בגן ילדים רגיל עשויים להיות זכאים להסעה לגן
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


ילדים עם מוגבלות הלומדים בגני ילדים רגילים ואינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לגן עקב מוגבלותם, זכאים להסעה לגן.

  • ההסעות מיועדות להביא את הילדים במתכונת יום יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל גן הילדים ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה.
  • חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות מחייב את הרשות המקומית להסיע ילד עם מוגבלות למוסד החינוכי שהוא לומד בו, ללא קשר לסיבת מוגבלותו וללא קשר לשאלה אם מדובר במוסד רשמי או מוכר שאינו רשמי.
  • על-פי החוק, כאשר רשות מקומית מסיעה ברכב 5 ילדים (לפחות) עם מוגבלות, יש להסיעם ברכב בטיחותי.
  • ההסעות תאושרנה רק אם הן מתבצעות בדרכים המאפשרות מעבר בתנאי דרך סבירים.

מי זכאי?

  • ילד עם מוגבלות הלומד בגן ילדים רגיל, ואינו מסוגל להגיע בכוחות עצמו לגן עקב מוגבלותו.
  • הזכאות להסעה לגן הילדים אינה מותנית במרחק הנסיעה לגן.

טיפול בבעיות ובמקרים חריגים

  • במקרה שקיימת בעיה בנושא ההסעות, ניתן לפנות לגורמים הבאים:
  • רשות מקומית המעוניינת לקבל השתתפות ממשרד החינוך במקרים החורגים מכללי הזכאות רשאית לפנות אל ועדת ההסעות המרכזית.
  • הפנייה תועבר מהרשות באמצעות הוועדה המחוזית למנהל האגף להסעות ולהצטיידות, שיטפל בבקשה במסגרת ועדת ההסעות המרכזית.

חשוב לדעת

  • בעקבות עתירה לבג"ץ מיולי 2017, הודיעה המדינה כי חברות ההסעה יהיו מחויבות החל משנת הלימודים תשע"ח לנסוע גם דרך כבישי אגרה (כגון כביש 6), אם נסיעה כזאת מקצרת את הדרך.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים