עובדי אולמות וגני אירועים זכאים להחזר הוצאות נסיעה מביתם למקום עבודתם בדומה לשאר העובדים במשק, מלבד מקרים שבהם המעסיק דואג להסעת העובדים על חשבונו
גובה ההחזר הוא עד 22.60 ₪ ליום החל מ-01.02.2016 (26.40 ₪ לפני כן)
עובדים באולמות ובגני אירועים יקבלו החזר הוצאות נסיעה בסכום כפול על יום עבודה מפוצל (או בגובה עלות כרטיס "חופשי חודשי")
המעסיק חייב לארגן לעובדים המסיימים את עבודתם בשעה בה אין תחבורה ציבורית הסעה לביתם, אם אין לעובדים סידור אחר

תקציר

עובדי אולמות וגני אירועים זכאים להחזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמשו (או עשויים היו להשתמש) בתחבורה, פרט להסעות מטעם המעסיק, כדי להגיע למקום עבודתם, בדומה לשאר העובדים במשק. למידע על גובה ההחזר ותנאי המינימום הנדרשים ראו החזר הוצאות נסיעה.

 • צו הרחבה לאולמות וגני אירועים קובע שורה נוספת של הוראות המתייחסות להחזר הוצאות הנסיעה:
  • אם העובד מועסק ביום עבודה מפוצל, ישולמו לו דמי הנסיעה בסכום כפול מהסכום המשולם ליום עבודה, בעד כל יום עבודה מפוצל.
  • במקרה בו יכול העובד להגיע לעבודה באמצעות כרטיס "חופשי חודשי", רשאי המעסיק על פי שיקול דעתו, לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה בגובה "חופשי חודשי" במקום תשלום הסכום היומי.
  • המעסיק חייב לארגן לעובדים המסיימים עבודתם לאחר שעות הפעילות של התחבורה הציבורית הסעה לביתם, במידת הצורך ואם אין לעובד סידור חליפי.

מי זכאי?

 • עובדי אולמות וגני אירועים, הזקוקים לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתם, ואינם מוסעים ע"י המעסיק או מישהו מטעמו.
 • על-פי פסיקת בית הדין לעבודה:
  • עובד המתגורר במרחק של 500 מטרים לפחות ממקום עבודתו ייחשב כמי שזקוק לתחבורה, ולכן יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה.
  • אין צורך לבדוק אם קיימת תחבורה ציבורית בפועל ממקום מגוריו של העובד למקום עבודתו, או אם בפועל נסע העובד לעבודה ברכבו, באוטובוס, באופניים או לעתים צעד רגלית. כל שנדרש לבדוק הוא אם העובד זקוק לתחבורה על פי אמות מידה אובייקטיביות של מרחק בין מקום המגורים לעבודה.
  • עובד המתגורר במרחק הקצר מ-500 מטרים ממקום עבודתו, שהוא מרחק הליכה סביר, נחשב ברוב המקרים כמי שאינו זקוק לתחבורה, אולם גם במקרים כאלה עשוי העובד להיות זכאי להחזר הוצאות נסיעה אם יוכיח כי הוא זקוק לתחבורה, למשל בשל היותו מוגבל בניידות.
  • עובד המתגורר במקום העבודה בחלק מתקופת עבודתו (למשל: שומר באתר בנייה, עובד מלון המתגורר במלון עצמו וכיו"ב) וחוזר מדי פעם לביתו, יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה רק בימים שבהם נסע בפועל לביתו או מביתו.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על-ידי המעסיק בהתאם למקום מגוריו של העובד. למידע נוסף ראו החזר הוצאות נסיעה (פסקת "תהליך מימוש הזכות").
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים