לנוסע באוטובוס זכות לבקש מנהג האוטובוס להסיע את האוטובוס לתחנת המשטרה, אם לדעתו נעברה עבירה כלפי אחד הנוסעים (כנגד גופו או רכושו)
הנהג יסיע את האוטובוס לבקשת הנוסע, אם יש לו יסוד להאמין שעבירה כאמור אכן נעברה
הזכות ניתנת גם כאשר מדובר בעבירות מסוג הטרדה מינית
למידע נוסף ראו תקנה 442 לתקנות התעבורה התשכא-1961


תקנה 442 לתקנות התעבורה התשכא-1961 קובעת כי אם היה לנהג או לכרטיסן יסוד להאמין כי נעברה באוטובוס עבירה נגד גופו של נוסע (למשל תקיפה) או נגד רכושו (למשל גניבה או הרס רכוש), יסיע הנהג את האוטובוס לתחנת המשטרה הקרובה - אם נתבקש לעשות זאת.

דוגמה
  • נוסע מסוים כויס באוטובוס
  • נוסע מסוים גנב מנוסע אחר מכשיר טלפון
  • נוסע מסוים תקף באלימות נוסע אחר
  • הטרדה מינית
  • אם ישנו שוטר באוטובוס או בקרבתו, יש לפנות אל השוטר ולמלא אחר הוראותיו.

מי זכאי?

  • כלל הנוסעים באוטובוס.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות אל נהג האוטובוס ולבקש כי יסיע את האוטובוס אל תחנת המשטרה הקרובה משום שנעברה עבירה.
  • אם הנהג מסרב להסיע את האוטובוס, ניתן להגיש כנגדו תלונה.
  • אם ישנו שוטר באוטובוס או בקרבתו, יש לפנות אל השוטר ולמלא אחר הוראותיו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים