לכל נוסע ונוסעת באוטובוס מותר לשבת בכל מקום שבו יחפצו, מלבד מקומות השמורים לאנשים עם מוגבלויות
לכל נוסע ונוסעת באוטובוס מותר לעלות ולרדת בכל דלת המותרת לעליית נוסעים באותו קו
הטרדת נוסע או נוסעת בשל מקום ישיבתם עשויה להוות עבירה פלילית
אסור לנהג לסרב להעלות לאוטובוס נוסע או נוסעת בשל לבושם
נוסע שזכותו הופרה עשוי להיות זכאי לפיצוי כספי
למידע נוסף ראו פסקי דין בהמשך ערך זה


חברות אוטובוסים אינן רשאיות לומר, לבקש או להורות לנשים ולגברים היכן עליהם לשבת באוטובוס, והם רשאים לשבת בכל מקום שירצו. בנוסף, לכל נוסע ונוסעת באוטובוס מותר לעלות ולרדת בכל דלת המותרת לעליית נוסעים באותו קו.

 • כפיית הסדרי הפרדה בניגוד לרצון הנוסעים (נשים וגברים), ולעתים באלימות מילולית או פיזית, עשויה להוות עבירה פלילית.
 • חברות אוטובוסים חייבות לקבוע בקווי אוטובוס שבהם הונהגה בעבר הפרדה כפויה בין גברים לנשים שלט שיורה: "כל נוסע רשאי לשבת בכל מקום שיבחר (למעט המקומות המסומנים לאנשים עם מוגבלויות), הטרדת נוסע בעניין זה עלולה להיות עבירה פלילית".

מי זכאי?

 • כלל המשתמשים בתחבורה ציבורית, גברים ונשים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • נוסע שזכותו לשבת באוטובוס בכל מקום שיחפוץ הופרה יכול להגיש תלונה לחברת האוטובוסים או למשרד התחבורה. למידע על תהליך הגשת התלונה ראו הגשת תלונה נגד מפעילי תחבורה ציבורית (אוטובוסים ומוניות). בין היתר ניתן לפנות בנושאים הבאים:
  • אופן יידוע ההפרדה לנוסע.
  • התנהגות הנהג בכל הנוגע לביצוע ההפרדה.
  • תפקוד הנהג בעת אירועים חריגים.
  • התנהלות חברת האוטובוסים בכל הנוגע לביצוע ההפרדה.
  • אירועים חריגים, לרבות מקרי אלימות, פיזית או מילולית כלפי אחד הנוסעים, והרקע להם.

חשוב לדעת

 • סירוב להעלות נוסעת לאוטובוס שנוסעים בו אנשים דתיים, בשל סגנון לבושה החילוני - מהווה אפליה אסורה על רקע מגדרי.
דוגמה
נהג אוטובוס שסרב להעלות אישה מסיבה זו, ואף התייחס ללבוש שלה במילים מבזות, נאלץ לשלם לה פיצויים בגין אפליה והטרדה מינית. לקריאת פסק הדין בנושא זה ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים