בית המשפט דחה טענת "פרעתי" של חייב אשר ביקש לקזז חוב מזונות לאשתו וילדיו כנגד תשלומים שונים שביצע עבורם
לא ניתן לקזז חוב מזונות עם תשלומים עבור מצרכים ושירותים ללא הסכמת בעל החוב (הזוכה)
טענת קיזוז יש להעלות בצורה מפורטת, ברורה ומדויקת, באמצעות מסמכים המלמדים על התשלום שבוצע ומוכיחים כי הוא נעשה עבור הזוכה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט לענייני משפחה טבריה
שם התיק:ער (טב') 37966-06-11
תאריך:25.01.2012
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • במסגרת הליכי גירושין בין בני זוג הורה בית הדין הרבני לבעל לשאת בתשלום מזונות לאשתו.
 • לאחר תקופה מסוימת חזרו בני הזוג לגור יחד, והבעל נשא בחלק מהוצאות הבית, הוצאות בתי הספר של הילדים, טלפונים ניידים, ביטוח רפואי ועוד.
 • האישה פתחה בהליכי הוצאה לפועל כנגד בן זוגה, וטענה שלא שילם את סכומי המזונות, שבהם הוא חוייב בבית הדין הרבני.
 • בן הזוג טען טענת "פרעתי", ובמסגרתה ביקש לקזז את החוב כנגד התשלומים השונים שביצע, ולראות בהם כתחליף לתשלום המזונות שבהם הוא חייב.

החלטת בית המשפט

 • בית המשפט קבע כי התשלומים שביצע הבעל אינם יכולים להוות תחליף לתשלום המזונות, אם האישה והילדים לא הסכימו לכך מראש.
  • כאשר מדובר בתביעת מזונות, ונפסק בה חיוב עקרוני ומתמשך בתשלום סכום קצוב כל חודש, הבעל-האב אינו יכול לצאת ידי חובתו, אם הוא טוען לתשלום חיוב המזונות בדרך אחרת ושונה בה הוא בחר, כגון: אספקת וכיסוי צרכים בסכום זהה לזה שנפסק.
  • הספקת מצרכים ותשלומים עבור שירותים שונים ע"י הבעל-האב אינה באה במקום תשלום מזונות לאישה וילדים, אם לא הסכימו מראש לכך, גם אם הם חיו בשלום בית תחת קורת גג אחת.
  • במקרה זה הבעל לא הוכיח שהיתה הסכמה זו מצד האישה או הילדים, והאישה אשר אף ציינה במפורש כי לא הסכימה לכך.
 • בנוסף קבע בית המשפט כי טענת קיזוז יש להעלות בצורה מפורטת וברורה.
  • יש להציג במדויק את מערכת הנתונים אשר עליה היא מבוססת. טענה כזו לא יכולה להיטען ללא ביסוס.
  • במקרה זה מעיון בדפי החשבון, שהציג הבעל, עולה כי אמנם מדובר בתשלומים שונים בגין אחזקת בית, מכשירים סלולארים, רכב וכו', אולם לא ניתן ללמוד מדפים אלה כי החייב ביצע תשלומים אלה עבור צרכיהם של הילדים והאישה.

משמעות

 • הספקת מצרכים ותשלומים עבור שירותים שונים אינם יכולים להוות תחליף לתשלום מזונות, ולא ניתן לקזז מחוב המזונות תשלומים אלה, אם בעלי החוב (הזכאים לתשלום המזונות) לא הסכימו לכך מראש.
 • חייב בהוצאה לפועל המעוניין לקזז חוב כנגד תשלומים שביצע, חייב לבסס את טענת הקיזוז באמצעות מסמכים וראיות המוכיחות את מהות התשלום ואת העובדה שהוא בוצע לטובת הזוכה בתיק.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.