הקדמה:

אין להעביר חולה המאושפז בכפייה מבית חולים אחד לבית חולים אחר ללא הסכמתו וללא הסכמת המנהלים של שני בתי החולים
אם החולה מתנגד להעברה, יכריע בדבר הפסיכיאטר המחוזי
בנסיבות מיוחדות ובהתחשב בצרכי אשפוז רשאי ראש שירותי בריאות הנפש להורות על העברת החולה לבית חולים, גם ללא הסכמתו


אין להעביר חולה המאושפז בכפייה מבית החולים, שבו הוא מאושפז, לבית חולים אחר, אלא אם החולה נתן את הסכמתו וכן אם ניתנה הסכמת המנהלים של שני בתי החולים הנוגעים בדבר.

  • בנסיבות מיוחדות ובהתחשב בצרכי האשפוז, רשאי ראש שירותי בריאות הנפש להורות על העברת החולה מבית חולים אחד למשנהו גם ללא הסכמתו.

מי זכאי?

  • חולה המאושפז בכפייה בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • העברת המאושפז מבית חולים פסיכיאטרי אחד לשני, תיעשה לאחר קבלת הסכמת המאושפז והסכמת מנהלי שני בתי החולים הרלוונטיים.
  • אם המאושפז מתנגד להעברה, יכריע בדבר הפסיכיאטר המחוזי של המחוז, שבו נמצא בית החולים, שאליו מבקשים להעביר את החולה.
  • ניתן לערער על החלטת הפסיכיאטר המחוזי. את הערעור יש להגיש לוועדה הפסיכיאטרית באותו מחוז.
  • אם הפסיכיאטר המחוזי (או הוועדה הפסיכיאטרית שאליה הוגש הערעור) הורה על העברתו של החולה לבית חולים אחר, ניתן להעבירו גם ללא הסכמתו.

חשוב לדעת

  • כאשר ההוראה להעברת החולה לבית חולים אחר ניתנה על-ידי ראש שירותי בריאות הנפש (בנסיבות מיוחדות ובהתחשב בצרכי אשפוז), ניתן להעביר את החולה לבית חולים אחר גם ללא הסכמתו. במקרה כזה לא ידון הפסיכיאטר המחוזי ולא ניתן לערער בפני הוועדה הפסיכיאטרית.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.