כדי להעביר מטופל שמאושפז בכפייה מבית חולים אחד לבית חולים אחר, יש צורך בהסכמתו ובהסכמת המנהלים של שני בתי החולים
אם המטופל מתנגד להעברה, החלטת הפסיכיאטר המחוזי היא זו שתקבע
בנסיבות מיוחדות ובהתחשב בצרכי האשפוז, ראש שירותי בריאות הנפש רשאי להורות להעביר מטופל גם ללא הסכמתו

תקציר

אין להעביר חולה המאושפז בכפייה מבית החולים, שבו הוא מאושפז, לבית חולים אחר, אלא אם החולה נתן את הסכמתו וכן אם ניתנה הסכמת המנהלים של שני בתי החולים הנוגעים בדבר.

  • בנסיבות מיוחדות ובהתחשב בצרכי האשפוז, רשאי ראש שירותי בריאות הנפש להורות על העברת החולה מבית חולים אחד למשנהו גם ללא הסכמתו.

מי זכאי?

  • מטופל שמאושפז בכפייה בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • העברת המאושפז בין הבתי חולים תיעשה לאחר קבלת הסכמתו והסכמת מנהלי שני בתי החולים הרלוונטיים.
  • אם המאושפז מתנגד להעברה, הפסיכיאטר המחוזי במחוז שבו נמצא בית החולים שאליו מבקשים להעביר את המטופל יכריע בדבר.
  • ניתן לערער על החלטת הפסיכיאטר המחוזיבפני הוועדה הפסיכיאטרית של אותו המחוז.
  • אם הפסיכיאטר המחוזי (או הוועדה הפסיכיאטרית שאליה הוגש הערעור) הורה על העברתו של המטופל לבית חולים אחר, ניתן להעבירו גם ללא הסכמתו.

חשוב לדעת

  • אם ההוראה להעביר את המטופל ניתנה על ידי ראש שירותי בריאות הנפש (בנסיבות מיוחדות ובהתחשב בצרכי אשפוז), ניתן להעבירו גם ללא הסכמתו. במקרה כזה הפסיכיאטר המחוזי לא יתערב ולא יהיה ניתן להגיש ערעור לוועדה הפסיכיאטרית.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.