הקדמה:

אסור להגיע לבית הספר או לפעילויות בית ספריות תחת השפעה של אלכוהול
במקרה של הגעה לבית הספר תחת השפעת אלכוהול, ישנן פעולות שחובה על בית הספר לנקוט ופעולות שהן לשיקול דעתו של הצוות החינוכי


אסור להגיע לבית הספר או לפעילויות בית ספריות תחת השפעה של אלכוהול.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דרכי הטיפול במקרים של הפרת האיסור

 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • במקרה שנדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי משמעת, או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות, רשאי צוות בית הספר לנקוט אמצעי משמעת באופן מיידי.

פעולות חובה

 • במקרה של הגעת תלמיד תחת השפעת אלכוהול, בית הספר מחויב לנקוט בפעולות הבאות:
  • הזמנת ההורים.
  • בירור פרטי האירוע עם התלמיד ועם הוריו.
  • הטלת מטלה חינוכית הקשורה לאירוע.

פעולות רשות

 • במקרה של הגעת תלמיד תחת השפעת אלכוהול, בית הספר רשאי לנקוט בפעולות הבאות, בהתאם לשיקול דעתו של הצוות החינוכי:

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il‎

חשוב לדעת

פסקי דין


חקיקה ונהלים