הקדמה:

אסור לעשן בשטח בית הספר ובפעילות בית ספרית המתרחשת מחוץ לכותלי המוסד החינוכי
האיסור על עישון בשטח בית הספר חל על כל אדם, ובכלל זה אנשי הצוות החינוכי, עובדים, תלמידים ואורחים
במקרה של עישון על-ידי תלמיד בבית הספר, ישנן פעולות שחובה על בית הספר לנקוט ופעולות שהן לשיקול דעתו של הצוות החינוכי
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל תשע"ח/8


אזהרה
המידע בדף זה עוסק בטיפול במקרים של עישון בקרב תלמידי בתי ספר יסודיים
למידע על טיפול במקרים של עישון בקרב תלמידי בתי ספר על-יסודיים ראו הענשת תלמיד בית ספר על-יסודי בגין עישון בבית הספר

חל איסור מוחלט על עישון בין כותלי המוסד החינוכי ובכלל זה בפעילויות חוץ בית-ספריות:

 • אסור לעשן בשטח בית הספר, כולל שימוש בנרגילה ובתחליפי סיגריות, כגון סיגריות אלקטרוניות.
 • האיסור חל על עישון בכל שטח בית הספר, ובכלל זה בחצר, אזור הכניסה למוסד החינוכי ואזור היציאה ממנו בטווח של 10 מטרים. האיסור חל גם במגורי תלמידים במוסדות פנימייתיים.
 • חל איסור על עישון בפעילויות בית-ספריות המתקיימות מחוץ לכותלי המוסד החינוכי (למשל טיולים, ימי סיור, מסיבות, ועוד).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמידי בתי ספר יסודיים.

דרכי הטיפול במקרים של עישון על-ידי תלמיד בבית ספר יסודי

 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • כאשר נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי משמעת, או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות, רשאי צוות בית הספר לנקוט אמצעי משמעת באופן מיידי.

פעולות חובה

 • במקרה של אירוע חד פעמי שבו תלמיד מעשן בשטח בית הספר, בית הספר מחוייב לנקוט את הפעולות הבאות:
  • לקיים שיחת בירור עם התלמיד.
  • ליידע את ההורים.
  • להטיל על התלמיד מטלה חינוכית הקשורה לתופעת העישון (עשייה חינוכית מתקנת).
 • במקרה של התנהגות חוזרת:
  • להזמין את התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר ולבנות תכנית התערבות. יש לדווח למפקח בית הספר וכן למפקח על הייעוץ.

פעולות רשות

 • במקרה של התנהגות חוזרת רשאי בית הספר, על-פי שיקול דעת הצוות החינוכי, להשעות את התלמיד.

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il‎

חשוב לדעת

 • ישנן דרכי תגובה שאסור לנקוט במקרה של הפרת משמעת. למידע נוסף ראו דרכי ענישה אסורות בבית הספר.
 • במקרה שהגיע מידע אל מנהל או מורה בבית הספר על תלמיד שעישן מחוץ לכותלי המוסד החינוכי - על בית הספר לקיים שיחת בירור עם התלמיד ולקיים שיחה משותפת עם התלמיד ועם הוריו לשם יידוע ההורים. בית הספר רשאי, על-פי שיקול דעת הצוות החינוכי, להזמין את התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר ולבנות תכנית התערבות.
 • במקרה של עישון בהסעה לבית הספר או ממנו, יכולה הרשות המקומית (האחראית על ההסעה) להשעות באופן זמני את התלמידים המעשנים. למידע נוסף ראו השעיה זמנית מהסעה לבית הספר.
 • האיסור על עישון בבית הספר חל על כל אדם, ובכלל זה אנשי הצוות החינוכי, עובדים, תלמידים ואורחים.

פסקי דין

חקיקה ונהלים