אזהרה
דף זה רלוונטי להליכים שנפתחו לפני 15.09.2019
בעקבות רפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מ-15.09.2019 הליכי "פשיטת רגל" נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".
למידע על ההליכים שנפתחו החל מ-15.09.2019 ראו חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל).
בית המשפט רשאי להורות על כי דברי דואר ודוא"ל שנשלחים אל חייב בפשיטת רגל יופנו ישירות אל המנהל המיוחד או הנאמן או הכונס הרשמי
בית המשפט יעשה זאת רק כאשר יש חשד שהחייב מסתיר נכסים
הדבר יכול להיעשות גם ללא ידיעת החייב


לאחר שניתן צו כינוס הנכסים רשאי בית המשפט להורות שכל הדואר שממוען אל החייב יופנה ישירות אל אחד מהבאים: הכונס הרשמי, המנהל המיוחד, הנאמן או גורם אחר עליו הורה בית המשפט.

  • בקשה להפניית דואר עשויה להיות חסויה, והחייב לא ידע על מתן ההוראה.
  • בשל הפגיעה בפרטיות הכרוכה בהפניית דברי הדואר של החייב, בית המשפט משתמש בסמכות זו באופן זהיר, ורק כאשר יש חשד שהחייב מסתיר נכסים.
  • במקרים חריגים בית המשפט אף עשוי להורות על הפניית דברי דוא"ל (אימייל) באופן דומה.

שלבי ההליך

  • בכל מועד לאחר מתן צו כינוס נכסים, המנהל המיוחד או הנאמן (ואם לא מונו, הכונס הרשמי) רשאים להגיש בקשה לבית המשפט שיורה על הפניית דברי הדואר של החייב אליהם או לגורם אחר שיתבקש.
  • לרוב בקשה זו מוגשת בצורה חסויה, כך שהחייב כלל לא יודע על הגשתה.
  • אם קיים חשד שהחייב מסתיר רכוש, רשאי בית המשפט להורות על הפניית דברי הדואר.

חשוב לדעת

  • בית המשפט רשאי להורות על הפניית הדואר לתקופה מקסימאלית של עד 3 חודשים.
  • ניתן להגיש בקשות חוזרות להפניית דברי דואר.
  • במקרים חריגים בית המשפט עשוי להורות גם על הפניית דברי דוא"ל (אימייל) שממוענים לחייב.
  • לאורך כל הליך פשיטת הרגל קיימת חובה למסור מידע אמיתי ומלא ולשתף פעולה עם הגורמים המוסמכים. הפרת החובה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר.
ראו גם

גורמים מסייעים