הקדמה:

גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה לקבלת גמלת תלויים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה ובתביעה לקבלת מענקים לבני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה מהמוסד לביטוח לאומי מוגבל על פי חוק
לא ניתן לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם לא בהסכמת תובע הגמלה
תשלום שכר טרחה מותנה בהצלחת התביעה
מי שנגבו ממנו סכומים הגבוהים מהמותר על פי חוק, יכול להגיש תביעה להחזרת הסכום העודף, ולקבל ייצוג חינם מהאגף לסיוע משפטי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי וכן בדף המידע


החוק קובע הגבלה על גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה מול המוסד לביטוח לאומי לקבלת הגמלה, לגבי סיוע או ייצוג שהוסכם עליהם החל מה-05.12.2015 ואילך.

 • ההגבלות הן על שכר טרחה עבור כל סוג של סיוע או ייצוג: סיוע שניתן על ידי חברות למיצוי זכויות, רואי חשבון ויועצי מס, וייצוג על ידי עורכי דין.
 • תשלום שכר טרחה מותנה בהצלחת התביעה.
 • שכר הטרחה המירבי שניתן לגבות מותנה בגובה הגמלה שתתקבל כתוצאה מהתביעה.
 • לא ניתן לגבות סכום גבוה יותר מהקבוע בחוק, גם לא בהסכמת הלקוח (תובע הגמלה).
 • מי שנגבו ממנו סכומים הגבוהים מהמותר על פי חוק, יכול להגיש תביעה להחזרת הסכום העודף.
 • מי שקיבל סיוע או ייצוג מגוף כלשהו לצורך הגשת תביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי ואותו גוף הגיש נגדו תביעה לתשלום שכר טרחה, יוכל לקבל ייצוג חינם מהסיוע המשפטי.

מי זכאי?

גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה

 • גובה שכר הטרחה שניתן לגבות עבור סיוע או ייצוג בתביעה מושפע ממספר גורמים:
  1. גובה הגמלה: שכר הטרחה שניתן לגבות מותנה בגובה הגמלה שתתקבל בפועל.
   • אם לא מתקבלת כל גמלה, לא ניתן יהיה לגבות כל שכר טרחה, מלבד דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023).
  2. היקף הטיפול בתביעה:
  3. דמי פתיחת תיק: בעת חתימת ההסכם על הייצוג או הסיוע הצדדים יכולים לבחור באחת משתי חלופות תשלום: האחת כוללת דמי פתיחת תיק, והשניה לא. בהתאם, אחוז שכר הטרחה שיגבה מהגמלה משתנה (כמפורט בטבלה שלמטה). בשנת 2023 דמי פתיחת תיק עומדים על 878 ₪.
  4. גמלה בסכום נמוך: אחוז שכר הטרחה שניתן לגבות משתנה אם הגמלה שנתקבלה בסופו של דבר היא גמלה בסכום נמוך. נכון ל-2023 גמלה בסכום נמוך היא גמלה חודשית בסך 1,317 ₪ או גמלה שוות ערך לגמלה בסכום זה.
  5. קבלת גמלה קודמת או שינוי בגמלה: אם לפני הגשת התביעה קיבל המבוטח גמלה כלשהי מהמוסד לביטוח לאומי וכתוצאה מהגשת התביעה הוא זכאי לגמלה בסכום אחר או לגמלה אחרת, הדבר עשוי להשפיע על גובה שכר הטרחה.
 • להלן פירוט אחוזי שכר הטרחה שניתן לגבות על פי סוג הטיפול בתביעה:
סוג הטיפול בתביעה שכר טרחה מירבי שניתן לגבות שכר טרחה מירבי שניתן לגבות במקרה של גמלה בסכום נמוך הערות
סיוע או ייצוג בתביעה שאינו כולל ייצוג והופעה של עורך דין בוועדה רפואית, בוועדת עררים או בתביעה בבית הדין לעבודה
(בדרך כלל, מדובר בסיוע על ידי חברת מיצוי זכויות)
11.25% מהגמלה אם הגמלה היא קצבה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) או 13% מהגמלה אם הגמלה היא מענק בתוספת דמי פתיחת תיק
או
12.25% מהגמלה אם הגמלה היא קצבה או 14% מהגמלה אם הגמלה היא מענק
10.25% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023)
או
12.25% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה
ייצוג של עורך דין הכולל ייצוג והופעה בוועדה רפואית או בוועדת עררים 15.75% מהגמלה אם הגמלה היא קצבה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) או 16% מהגמלה אם הגמלה היא מענק בתוספת דמי פתיחת תיק
או
17% מהגמלה (קצבה או מענק)
14.75% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023)
או
17% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה
ייצוג של עורך דין הכולל ייצוג והופעה בבית הדין לעבודה, כשעורך הדין ייצג את המבוטח מול המוסד לביטוח לאומי 24% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023)
או
25.5% מהגמלה
23% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023)
או
25.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים
ייצוג של עורך דין הכולל ייצוג והופעה בבית הדין לעבודה, כשעורך הדין לא ייצג את המבוטח מול המוסד לביטוח לאומי 12% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023)
או
13.5% מהגמלה
11% מהגמלה בתוספת דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023)
או
13.5% מהגמלה
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • גובה שכר הטרחה עשוי להשתנות אם המבוטח קיבל גמלה כלשהי לפני הגשת התביעה. לפירוט ראו בהמשך דף זה
 • אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות עבור ייצוג בבית הדין לעבודה לשם קבלת קצבה רטרואקטיבית ליותר מ-12 חודשים.
סיוע או ייצוג בבדיקה מחדש, בערר או בערעור ביוזמת המוסד לביטוח לאומי, כאשר המסייע או המייצג הוא אותו מסייע או מייצג שטיפל בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד מוגדל (2,634 ₪ ₪ נכון ל-2023) דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד מוגדל (2,634 ₪ נכון ל-2023)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
 • אם המסייע או המייצג לא סייע או ייצג בתביעה לקבלת הקצבה, אין הגבלה על גובה שכר הטרחה אותו ניתן לגבות
סיוע או ייצוג מול המוסד לביטוח לאומי בתביעה להכרה בפגיעה בעבודה, ללא טיפול בתביעה לתשלום גמלה (ככל שתוגש בהמשך תביעה לגמלה, שכר הטרחה ששולם עבור תביעת ההכרה יקוזז משכר הטרחה עבור התביעה לגמלה) דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023) דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) וסכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023)
 • לסכום האמור יתווסף מע"מ.
סיוע או ייצוג בתביעה להיוון (קבלת מענק חד פעמי במקום קצבה) בלבד, כאשר המסייע או המייצג לא סייע או ייצג בתביעה לקבלת הקצבה דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023) דמי פתיחת תיק (878 ₪ נכון ל-2023)

חישוב שכר הטרחה

חישוב שכר הטרחה כאשר קוזז חוב של התובע לביטוח הלאומי

 • אם המוסד לביטוח לאומי קיזז חוב שהתובע חייב לו מול הגמלה, כך שהגמלה שניתנה בפועל קטנה מזו שנקבעה, הדבר לא ישפיע על חישוב שכר הטרחה, והוא יחושב לפי הזכאות לגמלה ולא לפי הגמלה ששולמה בפועל עקב הקיזוז.
דוגמה
 • בן משפחה של נפטר מתאונת עבודה הגיש תביעה לקצבת תלויים בסיוע חברת מיצוי זכויות, ושילם דמי פתיחת תיק.
 • בעקבות התביעה, נקבעה לתובע קצבה בסך 1,900 ₪ לחודש.
 • בשל חוב של התובע למוסד לביטוח לאומי, קצבתו הראשונה קוזזה והועברו לו בפועל 50 ₪ בלבד.
 • שכר הטרחה לא ייפגע כתוצאה מהקיזוז, והתובע יצטרך להעביר לחברת מיצוי הזכויות את מלוא שכר הטרחה באותו חודש, שהם 213.75 ₪ (11.25% מ-1,900 ₪).

חישוב שכר הטרחה כאשר הגמלה היא קצבה

 • שכר הטרחה יחושב על פי הגמלה שמתקבלת בפועל, למשך עד 60 חודשים.
דוגמה
 • אלמנה הגישה תביעה לקבלת קצבת תלויים בסיוע חברת מיצוי זכויות, ושילמה 878 ₪ דמי פתיחת תיק.
 • לתובעת נקבעה קצבת תלויים בסך 4,000 ₪ לחודש.
 • חברת מיצוי הזכויות רשאית לגבות 11.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל).
 • כלומר, ב-60 חודשי קבלת הקבצה הראשונים (5 שנים) תשלם התובעת לחברת מיצוי הזכויות 450 ₪ בכל חודש (11.25% מ-4,000 ₪)

חישוב שכר הטרחה במקרים בהם התובע קיבל גמלה לפני שהגיש את התביעה

תובע שקיבל גמלת הבטחת הכנסה לפני הגשת התביעה

 • אם לפני הגשת התביעה שולמה לתובע גמלת הבטחת הכנסה וכתוצאה מהתביעה הוא מקבל קצבת תלויים בנוסף לגמלת הבטחת הכנסה, לשכר הטרחה יתווסף תשלום סכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023).
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלת הבטחת הכנסה בסך 1,800 ₪.
 • המבוטח פנה אל חברת מיצוי זכויות לסיוע בתביעה לקבלת קצבת תלויים, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה קצבה בסך 2,400 ₪.
 • שכר הטרחה יהיה 878 ₪ ו-12.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל).
 • אם לפני הגשת התביעה שולמה למבוטח גמלת הבטחת הכנסה, וגמלת הבטחת ההכנסה הופסקה בעקבות קביעת הזכאות לקצבת התלויים, שכר הטרחה יחושב על פי ההפרש בין הקצבאות, ויתווסף תשלום סכום יסוד (878 ₪ נכון ל-2023).
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלת הבטחת הכנסה בסך 1,400 ₪.
 • המבוטח פנה אל חברת מיצוי זכויות שסייעה לו בהגשת תביעה לקבלת קצבת תלויים, ללא תשלום דמי פתיחת תיק.
 • התביעה התקבלה ונקבעה גמלה בסך 2,800 ₪.
 • בעקבות קבלת קצבת התלויים, נמצא שהתובע כבר אינו זכאי לגמלת הבטחת ההכנסה שקיבל, וזו הופסקה.
 • שכר הטרחה יהיה 878 ₪ ו-12.25% מההפרש בין הקצבאות (12.25% מ-1,400 ₪, שהם 171.5 ₪) בכל חודש, למשך 60 חודשים.

תובע שקיבל גמלה אחרת שאינה גמלת הבטחת הכנסה לפני הגשת התביעה

 • אם לפני התביעה שולמה לתובע גמלה אחרת, שאינה גמלת הבטחת הכנסה, ולאחר אישור התביעה הופסקה הגמלה הקודמת, שכר הטרחה יחושב על פי ההפרש בין הגמלה החדש לגמלה שהופסקה.
דוגמה
 • למבוטח שולמה גמלה כלשהי על סך 1,400 ₪.
 • אותו מבוטח הגיש, באמצעות חברת מיצוי זכויות, תביעה לקבלת קצבת תלויים, ושילם דמי פתיחת תיק בסך 878 ₪.
 • התביעה התקבלה ונקבעה לתובע קצבת תלויים בסך 2,200 ₪
 • בעקבות קבלת קצבת התלויים, נמצא שהתובע כבר אינו זכאי לגמלה הקודמת שקיבל, וזו הופסקה.
 • שכר הטרחה לה זכאית חברת מיצוי הזכויות יחושב על פי ההפרש בין הגמלאות, כלומר לפי קצבה חודשית על סך 600 ₪.
 • חברת מיצוי הזכויות תוכל לגבות 11.25% מהקצבה למשך 60 חודשים (ראו טבלה לעיל), כלומר 67.5 ₪ בחודש למשך 5 שנים.

הגבלת מועדי גביית תשלומי שכר הטרחה

 • החוק מגביל את המועדים בהם ניתן לגבות את שכר הטרחה.
 • ככלל, מלבד דמי פתיחת תיק, שכר הטרחה ישולם רק לאחר קבלת הגמלה בפועל מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אם אושר תשלום גמלה רטרואקטיבי לתקופה שקדמה להגשת התביעה, ניתן לשלם את שכר הטרחה בהסדר הבא:
  • תשלום אחד של עד 60% מסכום הגמלה ששולמה רטרואקטיבית.
  • תשלומים חודשיים של היתרה, בשיעור של עד 25% מהגמלה החודשית לכל תשלום.
 • למידע נוסף על מועדי תשלום שכר הטרחה ראו הגבלת מועדי תשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • חובה לערוך הסכם בכתב, שבו יפורטו סוג הגמלה הנתבעת, גובה שכר הטרחה ופרטים נוספים.
 • במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה נגד חברה למיצוי זכויות או עורך דין שגבו שכר טרחה המפר את ההגבלות לקבלת החזר של הסכום העודף ששולם.

הפסקת תשלום במקרה של פטירה

חשוב לדעת

 • ניתן להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי גם באופן עצמאי ללא ייצוג או סיוע, או בעזרת גופים וארגונים המסייעים ללא תשלום. לפרטים נוספים, ראו סיוע חינם בתביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • ייתכנו מקרים מסוימים שבהם מספר תביעות המוגשות לביטוח לאומי ייחשבו כתביעה אחת לצורך חישוב שכר הטרחה, כך שהתובע יהיה זכאי לשלם שכר טרחה עבור תביעה אחת בלבד גם אם הגורם המסייע (עו"ד, מרכז מיצוי זכויות וכיו"ב) סייעו לו במספר תביעות. למידע נוסף ראו גביית שכר טרחה אחד עבור סיוע או ייצוג במספר תביעות מול המוסד לביטוח לאומי.
 • סכומי שכר הטרחה הקבועים אינם כוללים מע"מ, כלומר בנוסף לסכום האמור ייגבה מהלקוח מע"מ.
 • שכר הטרחה משולם עבור העבודה שמעניק עורך הדין, יועץ המס, רואה החשבון או חברת מיצוי הזכויות, ואינו כולל הוצאות אחרות, כגון: אגרות, חוות דעת מומחים, עלויות דואר, צילומי מסמכים וכו', אותן עשוי הלקוח להידרש לשלם בנוסף לתשלום שכר הטרחה.
 • תשלום שכר טרחה, מלבד דמי פתיחת תיק, מותנה בהצלחת התביעה.
 • כל אדם שנתבע על ידי חברת מיצוי זכויות, רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין לתשלום שכר טרחה עבור סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מול המוסד לביטוח לאומי, זכאי לסיוע משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי ללא תלות בהכנסה.
 • בערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי לבית הדין לעבודה ניתן לקבל סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים ללא תלות בהכנסה.
 • אין הגבלה על שכר טרחה שניתן לגבות עבור הגשת ערעור לבית הדין לעבודה על החלטה לדחות תביעה לגמלת תלויים, אלא אם כן מדובר בערעור טכני.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים