חיילי מילואים, בשירות מילואים פעיל ביום הבחירות, רשאים להצביע בקלפי צבאית
חייל מילואים שהצביע בקלפי אזרחית אינו יכול להצביע גם בקלפי צבאית


חיילי מילואים, בשירות מילואים פעיל ביום הבחירות, רשאים להצביע בקלפי צבאית ביום הבחירות לכנסת.

מי זכאי?

 • חייל מילואים בשירות מילואים פעיל ביום הבחירות לכנסת.

תהליך מימוש הזכות

 • הצבעה בקלפי צבאית תתאפשר באמצעות הצגת תעודת מילואים תקפה.
 • בהיעדר תעודת מילואים, יש להציג את אחד מאמצעי הזיהוי הבאים (בצירוף צו קריאה עדכני או אישור מפקד היחידה/שליש/ק. קישור על היותו בשירות מילואים פעיל):
  • תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).
  • דרכון ישראלי תקף (רגיל או ביומטרי).
  • רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.
 • ההצבעה תתבצע באמצעות מעטפות חיצוניות ("מעטפות כפולות"):
  • הבוחר יקבל מוועדת הקלפי מעטפת הצבעה, ייגש אל מאחורי הפרגוד (תא ההצבעה), יכניס למעטפה שקיבל פתק הצבעה לבחירתו ויסגור את המעטפה.
  • מעטפת הצבעה זו, תוכנס למעטפה חיצונית (כפולה), עליה יירשמו פרטי הבוחר (שם, מספר זהות וכתובת).
  • את המעטפה החיצונית (שבתוכה מעטפת ההצבעה), יש להטיל אל תיבת הקלפי, שתצטרף אל יתר מעטפות ההצבעה.
  • בתום יום הבחירות, לאחר סגירת הקלפיות, כל המעטפות החיצוניות נאספות ומרוכזות יחד.
  • המעטפות החיצוניות, מכלל הקלפיות בארץ, נשלחות אל מטה ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, שם בודקים כי מי שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית (כפולה) לא הצביע גם בקלפי בה הוא רשום, כדי למנוע מצב של הצבעה כפולה.
  • לאחר בדיקה זו, מוצאות כל מעטפות ההצבעה מהמעטפות החיצוניות, כאשר הן ללא כל סימן מזהה ומועברות למספר רב של ועדות קלפי, לספירת הקולות שבתוך המעטפות, תוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • חייל מילואים הנמצא באזור מגוריו ביום הבחירות, רשאי להצביע בקלפי בה הוא רשום בפנקס הבוחרים.
 • חייל מילואים שהצביע בקלפי אזרחית אינו יכול להצביע גם בקלפי צבאית.
 • עובד שכיר ששירת במילואים ביום הבחירות זכאי לקבל את מלוא תגמול המילואים הרגיל ובנוסף לקבל שכר מהמעסיק.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים