אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בכלל התפקידים בשירות המדינה, יש לתת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות
בתאריך 30.11.2014 קיבלה הממשלה החלטה לפיה מחויב המגזר הציבורי בהעסקת עובדים עם מוגבלויות בשיעור של 3% מכלל העובדים. בהמשך תתבקש הממשלה לאשר הרחבה של חובת ייצוג זו לכדי 5% מכלל כוח האדם במגזר הציבורי
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כללים לגבי ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות בכלל מקומות העבודה


סעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות ובכל משרד ויחידת סמך, יינתן ייצוג הולם למגזרים שונים, ובכללם אנשים עם מוגבלויות.

  • בתאריך 30.11.2014 קיבלה הממשלה החלטה על חובת ייצוג הולם של עובדים עם מוגבלויות במגזר הציבורי. בהתאם להחלטת הממשלה, מחויב המגזר הציבורי בהעסקת עובדים עם מוגבלויות בשיעור של 3% מכלל העובדים. בהמשך תתבקש הממשלה לאשר הרחבה של חובת ייצוג זו לכדי 5% מכלל כוח האדם במגזר הציבורי.
  • המשרד או יחידת הסמך וכן נציב שירות המדינה (כל אחד בתחומו), ינקטו באמצעים הנדרשים בנסיבות העניין, על-מנת לקדם ייצוג הולם, כולל ביצוע התאמות במקום העבודה לפי המפורט בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הממשלה רשאית לייעד משרות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים הכשירים לתפקיד מקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות, אם אינה מיוצגת באופן הולם.
  • בהוראות שהממשלה רשאית להוציא לגבי משרות או דרגות, תינתן עדיפות (בתקופה שתיקבע בהוראות) למועמדים מקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות, אם אינה מיוצגת באופן הולם, שכישוריהם דומים לכישורים של מועמדים אחרים. לעניין זה רשאית הממשלה לקבוע כי ההוראות יחולו על אנשים עם מוגבלות מסוימת או בדרגת חומרה מסוימת.
  • הכללים מתייחסים לכל דרכי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה בהתאם לחוק, לרבות מינוי בדרך מכרז, העסקה שלא במכרז ומינוי בפועל.
  • אחת לשנה, על נציב שירות המדינה להגיש לממשלה המלצות בנוגע ליעדים שעליה לקבוע לשם השגת המטרות שצויינו.
  • בנוסף, המשרדים והיחידות השונות יגישו לנציב דו"ח לגבי מימוש הוראות החוק.
  • על סמך נתונים אלה, יגיש הנציב לממשלה ולוועדת חוק ומשפט של הכנסת דו"ח המציג את נתוני הפעילות למען ייצוג הולם באותה שנה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים