אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

מקבלי קצבת זיקנה לנכה עשויים להיות זכאים לסיוע ברכישת דירה בדיור הציבורי


ההטבה ברכישת דירה בדיור הציבורי ניתנת פעם בחיים. מקבלי ההטבה נחלקים לשתי קבוצות:

 1. זכאים שאינם בעלי דירה ולא היו בעלי דירה בעבר
 2. זכאים שהיו בעלי דירה עד 31 בדצמבר 1993
 • קבוצת הזכאים הראשונה זכאית להנחה גבוהה יותר ברכישת דירה בדיור הציבורי לעומת קבוצת הזכאים השנייה.
 • ההנחה מחושבת כשיעור ממחיר הדירה. שיעורה תלוי במקום הדירה ומשתנה בין הפריפריה לבין מרכז הארץ:
  • לרכישת דירה בדיור הציבורי באזור הפריפריה נדרש ותק מגורים של שנתיים אחרונות.
  • לרכישת דירה בדיור הציבורי באזור המרכז נדרש ותק מגורים של שלוש שנים אחרונות.
 • ההנחה מחושבת באופן הבא:
  • מקבל קצבת זיקנה לנכה המשלם שכר דירה מינימלי זכאי ל-25% הנחה ברכישת דירה בפריפריה ול-20% הנחה ברכישת דירה באזור המרכז.
  • זוג המקבל קצבה זו זכאי ל-46% הנחה ברכישת דירה באזור הפריפריה ול-40% הנחה ברכישת דירה באזור המרכז.
  • נכה יחיד או משפחה שבה יש נכה המרותק לכיסא גלגלים זכאים ל-85% הנחה ברכישת דירה באזור הפריפריה ול-80% הנחה ברכישת דירה באזור המרכז.
  • נכה בדרגת 100% נכות שאינו מרותק לכסא גלגלים זכאי לתוספת של 10% לכל אחת מההנחות האלה, אך לא יותר מהסכומים שלהם זכאי נכה המרותק לכסא גלגלים.

מי זכאי?


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע *5442

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסייה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע *2994

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות