עסקה מרחוק (עסקה במסמך חסר) היא עסקה באמצעי תשלום שנעשתה מבלי שהלקוח היה נוכח פיזית בבית העסק, כגון עסקאות טלפוניות או עסקאות אינטרנטיות
אדם שבאמצעי התשלום שלו בוצעה עסקה מרחוק שלא על ידו, או שהוא חויב בסכום גבוה ממה שהתחייב לשלם, זכאי לקבל סכומים אלה בחזרה
נותן שירותי התשלום (למשל חברת כרטיסי האשראי או אפליקצית תשלומים) יכול לחזור ולחייב את אמצעי התשלום גם לאחר השבת הסכומים, אם התברר כי העסקה כן בוצעה על ידי בעל אמצעי התשלום או שהוא כן התחייב לסכום בו חויב


עסקה מרחוק (עסקה במסמך חסר) היא עסקה שבוצעה באמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי או אפליקציית תשלומים, מבלי שהצרכן נוכח פיזית בבית העסק, או ללא חתימת לקוח או פרטי הצרכן, למשל עסקאות טלפוניות ועסקאות באינטרנט.

 • אדם שבוצעה באמצעי התשלום שלו עסקה במסמך חסר זכאי לקבל בחזרה סכומים בהם חויב, אם העסקה בוצעה שלא על ידו, או שהסכום שנגבה גבוה מהסכום עליו הוסכם בעסקה.
שימו לב

מי זכאי?

 • מי שעונה על שני התנאים הבאים:
  1. נעשתה באמצעי התשלום שלו עסקה במסמך חסר שלא על ידו, או שהוא חויב בסכום גבוה מהסכום אותו התחייב לשלם.
  2. הוא מסר על כך הודעה לנותן שירותי התשלום בתוך 30 ימים מהיום בו נודע לו על ביצוע העסקה.
שימו לב
 • במקרה של חיוב מוגדל, האדם יהיה זכאי רק להשבת הסכום שנגבה ביתר, ולא כל הסכום.
 • כמו כן, אם מדובר בעסקה רגילה ולא עסקה מרחוק, ניתן להודיע על חיוב מוגדל לנותן שירותי התשלום בכל עת, ללא מגבלת 30 הימים.

תהליך מימוש הזכות

 • האדם צריך להודיע לנותן שירותי התשלום על כך שלא הוא ביצע את העסקה, או שהוא חויב בסכום גבוה ממה שהתחייב לו.
 • ההודעה צריכה להימסר בתוך 30 ימים מהמועד שבו האדם קיבל הודעה מנותן שירותי התשלום על ביצוע העסקה.
 • יש לבדוק מול נותן שירותי התשלום כיצד מקובל למסור את ההודעה (בכתב, בטלפון וכדומה), ויש לשים לב לנקודות הבאות:

חיוב חוזר של אמצעי תשלום בסכומים שהושבו

 • במקרה שמתברר לנותן שירותי התשלום שההודעה של האדם לא היתה נכונה, כלומר שהוא כן ביצע את העסקה או חויב בסכום שכן התחייב לו, נותן שירותי התשלום יכולה לחזור ולחייב את אמצעי התשלום בסכום שהושב.
 • במקרה זה, לפחות 15 ימים לפני ביצוע החיוב החוזר בפועל, על נותן שירותי התשלום להודיע על כוונתו לחייב את האדם בסכומים שהשיב ולפרט את הנימוקים לכך.
 • מי שקיבל הודעה על כוונת נותן שירותי תשלום לחזור ולחייב אותו בסכומים שהושבו לו, זכאי לפנות לנותן שירותי התשלום ולדרוש לקבל העתקי מסמכים שיש בידו ונוגעים לעניין, ועליו למסור לו אותם.

חשוב לדעת

 • במקרה שבוצע חיוב מוגדל ללא הרשאה ולא מדובר בעסקה מרחוק, ניתן להודיע על כך לנותן שירותי התשלום בכל עת, ללא מגבלת 30 הימים למתן ההודעה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים