מבוטחי קופות החולים עשויים להיות זכאים לקבל מימון להשתלת איברים בחו"ל עד לסכום השווה בשקלים ל- $250,000 וללא השתתפות עצמית
קופות החולים משתתפות במימון עלויות ההשתלה
ביצוע ההשתלה בחו"ל ומימון קופת החולים יאושרו רק אם נטילת האיבר והשתלתו יעשו על פי הדין באותה מדינה, ויתקיימו הוראות החוק בנוגע לאיסור סחר באיברים
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

תקציר

מבוטחי קופות החולים זכאים במקרים מסויימים לקבלת מימון להשתלת איברים בחו"ל עד לסכום השווה בשקלים ל- $250,000, ללא השתתפות עצמית.

 • המימון ניתן עבור טיפולים מסוימים ובכלל זה השתלת איברים.
 • החוק קובע מגבלות ותנאים שחייבים להתקיים לצורך אישור הטיפול בחו"ל ומימונו.

מי זכאי?

 • מבוטח בקופת חולים הזקוק להשתלת איברים, זכאי לקבל את השרות הרפואי הזה בחו"ל בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • המבוטח אינו יכול לקבל בישראל את הטיפול הרפואי הזה או טיפול רפואי חלופי, ונשקפת סכנת אובדן חיים למבוטח אם לא יעבור את הטיפול הרפואי.
  • כאשר מתקיימות נסיבות רפואיות חריגות המצדיקות זאת (מיעוט ניסיון בישראל במתן הטיפול הרפואי לא ייחשב ל"נסיבה רפואית חריגה" המצדיקה את קבלת השירות בחו"ל).
 • בנוסף כדי שמבוטח יקבל אישור לביצוע השתלה בחו"ל ולמימון קופת החולים, יש לוודא כי מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשית על פי הדין החל באותה מדינה (בהתאם לחוקי אותה המדינה).
  2. מתקיימות הוראות חוק השתלת איברים בכל הנוגע לסחר באיברים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • קופת החולים תממן השתלת איברים בחו"ל רק במדינות בהן אין חשש שמדובר בסחר באיברים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות