נפגעי פעולת איבה עיוורים שנקבעה להם דרגה 100%+ ועובדים או מתנדבים לפחות 3 ימים בשבוע זכאים להשתתפות בהוצאות הנסיעה למקום העבודה
מי שמקבלים מימון ללימודים במוסד להשכלה גבוהה זכאים להשתתפות בהוצאות הנסיעה ללימודים


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
  • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

נפגעי פעולת איבה עיוורים זכאים להשתתפות בהוצאות הנסיעה למוסד להשכלה גבוהה שהם לומדים בו ולמקום עבודה שהם עובדים או מתנדבים בו, בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

תקופת הזכאות

  • מי שעובדים זכאים להשתתפות מהמועד שבו התחילו לעבוד באותו מקום באופן קבוע ועד שיגיעו לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך הלידה ו-67 לגברים). כמו כן, ההשתתפות תופסק למי שיתחילו לקבל תגמול נצרך בעקבות שינוי במצבם התעסוקתי.
  • מי שלומדים זכאים להשתתפות מהמועד שבו התחילו את הלימודים ועד 3 חודשים מסיום חובות הלימודים שלהם.
  • מי שמתנדבים זכאים להשתתפות בכל תקופת ההתנדבות.

היקף הסיוע

  • ההשתתפות היא בסכום של 1,995 ₪ לחודש (נכון ל-2023).

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים