תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה שאובחנו כבעלי לקות למידה זכאים להתאמות
ההתאמות כוללות בין היתר: הארכת זמן בבחינות, בחינה בעל פה, הקראת הבחינה, אפשרות להקלטת הרצאות ופריסת התואר לתקופה ארוכה יותר


מועמדים ללימודים ותלמידים שיש להם לקות למידה זכאים להתאמות בהליך הקבלה למוסד על-תיכוני ובזמן לימודיהם במוסד זה.

ההתאמות שאפשר לקבל

 • ההתאמות כוללות בין היתר:
  • הארכת זמן
  • אפשרות לבחינה בעל פה
  • הקראת הבחינה
  • אפשרות להקלטת הרצאות
  • פריסת התואר לתקופה ממושכת יותר.
 • ההתאמות נקבעות על-ידי הגורם שאחראי לנושא במוסד העל-תיכוני ובהתאם ללקות שאובחנה.

מי זכאי?

 • מועמדים לקבלה ללימודים במוסד על-תיכוני.
 • תלמידים במוסד על-תיכוני.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לבצע אבחון אצל מאבחן מוכר לזיהוי לקות למידה ולקבל ממנו מסמך כתוב וחתום -"אבחון מוכר"'.
  • במקרה שכבר בוצע אבחון בעבר, יש לבדוק מול מוסד הלימוד העל תיכוני אם הוא עדיין תקף.
 • יש להגיש לגורם המקצועי המוסמך במוסד העל-תיכוני את הבקשה להתאמות, ולצרף אליה את האבחון המוכר.
 • ניתן לצרף גם חוות דעת של מרכז התמיכה במוסד.
 • המוסד העל-תיכוני יבחן את הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה ויקבע את ההתאמות שהפונים זכאים להן, בהתחשב באופי ובמטרה של הבחינות והמטלות שנדרשות מהם.
 • על המוסד לשלוח לפונים תשובה מנומקת בכתב על החלטתו בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.

ערעור ובקשה חוזרת

 • הפונים רשאים לערור על ההחלטה בפני הגורם המוסמך במוסד הלימוד.
  • הגורם ידון בערר ויגיש את תשובתו המנומקת בכתב בתוך 15 יום מקבלת הערעור.
 • הפונים רשאים להגיש בכל עת בקשה חוזרת להתאמות.
  • יש לצרף לבקשה החוזרת חוות דעת מקצועית של מרכז התמיכה של המוסד שתכלול המלצה מנומקת להתאמות.

מערכת לאבחון לקויות למידה (מת"ל)

 • המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) פיתח, בחסות המועצה להשכלה גבוהה, מערכת ממוחשבת לאבחון לקויות למידה (מת"ל) עבור מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם.
 • האבחון, המבוצע במספר מרכזי אבחון ברחבי הארץ, ניתן כשירות לציבור ללא כוונת רווח ועלותו - 1,450 ₪ (מתוכם 80 ₪ דמי טיפול בפנייה).
 • לפרטים נוספים ראו באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשוב לדעת

 • במוסדות אקדמיים רבים קיימים מרכזי תמיכה שמספקים שירותי תמיכה נפשית, טכנולוגיות מסייעות, חונכויות אישיות וקבוצתיות ועוד. למידע נוסף ראו מרכז תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה.
 • לרשימת מרכזי התמיכה במוסדות להשכלה גבוהה ראו באתר מט"ח.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים