הקדמה:

תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה שאובחנו כבעלי לקות למידה זכאים להתאמות
ההתאמות נוגעות לנושאים כגון הארכת זמן בבחינות, בחינה בעל פה, הקראת הבחינה, מתן אפשרות להקלטת הרצאות ופריסת התואר לתקופה ממושכת יותר


מועמד או תלמיד עם לקות למידה זכאי להתאמות בהליך הקבלה למוסד על-תיכוני ובזמן לימודיו במוסד זה.

ההתאמות הניתנות

 • ההתאמות הניתנות במוסד העל-תיכוני נקבעות על-ידי הגורם המוסמך באותו מוסד, ובהתאם ללקות שאובחנה. להלן חלק מההתאמות הניתנות במוסדות:
  • הארכת זמן
  • בחינה בעל פה
  • הקראת הבחינה
  • מתן אפשרות להקלטת הרצאות
  • פריסת התואר לתקופה ממושכת יותר.

מי זכאי?

 • מועמדים לקבלה ללימודים במוסד על-תיכוני.
 • תלמידים במוסד על-תיכוני.

תהליך מימוש הזכות

 • ביצוע אבחון מוכר - מסמך כתוב, החתום על-ידי מאבחן מוכר לזיהוי לקות למידה אצל מועמד או תלמיד.
 • יש להגיש לגורם המקצועי המוסמך במוסד העל-תיכוני את הבקשה להתאמות, ולצרף אליה את האבחון המוכר. ניתן לצרף גם חוות דעת של מרכז התמיכה במוסד. במקרה שכבר בוצע אבחון בעבר, יש לבדוק את תקפותו עם המוסד עצמו.
 • המוסד העל-תיכוני יבחן את הבקשה ואת המסמכים שצורפו לה, ויקבע את ההתאמות שלהן זכאי המבקש, בהתחשב באופיין ובמטרתן של הבחינות והמטלות הנדרשות במסגרת לימודי המבקש במוסד.
 • על המוסד להמציא למבקש תשובה מנומקת בכתב על החלטתו בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.
 • המבקש רשאי לערור על ההחלטה בפני הגורם המוסמך במוסד. הגורם ידון בערר ויגיש את תשובתו המנומקת בכתב בתוך 15 יום מקבלת הערעור.
 • מבקש רשאי להגיש, בכל עת, בקשה חוזרת להתאמות, ובלבד שצורפה לה חוות דעת מקצועית של מרכז התמיכה של המוסד ובה המלצה מנומקת להתאמות.

מערכת לאבחון לקויות למידה (מת"ל)

 • המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל״ו) פיתח, בחסות המועצה להשכלה גבוהה, מערכת ממוחשבת לאבחון לקויות למידה (מת"ל) עבור מועמדים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה ותלמידים הלומדים בהם.
 • האבחון, המבוצע במספר מרכזי אבחון ברחבי הארץ, ניתן כשירות לציבור ללא כוונת רווח ועלותו - 1,450 ₪ (מתוכם 80 ₪ דמי טיפול בפנייה).
 • ראו פרטים נוספים אודות האבחון באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

חשוב לדעת

 • במוסדות אקדמיים רבים קיימים מרכזי תמיכה המספקים שירותי תמיכה נפשית, טכנולוגיות מסייעות, חונכויות אישיות וקבוצתיות ועוד. למידע נוסף ראו מרכז תמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה.
 • לרשימת מרכזי התמיכה במוסדות להשכלה גבוהה מתוך אתר מט"ח לחצו כאן.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים