הקדמה:

צעירים עם מוגבלויות הזכאים לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים מטעם המוסד לביטוח לאומי ומעוניינים להתנדב לצה"ל יכולים לשרת לאחר סיום הלימודים בתפקיד שהוכשרו לו, בהתאם לצורכי הצבא
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


צעירים עם מוגבלויות הזכאים לשיקום מקצועי וסיוע בלימודים מטעם המוסד לביטוח לאומי ומעוניינים להתנדב לצה"ל, יכולים לרכוש השכלה גבוהה או הכשרה מקצועית לאחר סיום לימודי התיכון, ובהמשך להשתלב בתפקיד שהוכשרו לו, בהתאם לצורכי הצבא.

  • בכפוף לשיקול הדעת של הצבא, תיתכן אפשרות להמשיך לשירות קבע.
  • לאחר השחרור, הניסיון המקצועי והוותק שהצעירים רכשו במהלך השירות הצבאי יוכלו לסייע להם בהשתלבות בעבודה בחיים האזרחיים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • כדי להשתתף בתכנית נדרשים:
    • אישור מהוועדה הרפואית של צה"ל לגיוס מתנדבים.
    • אישור מהוועדה המשותפת לצה"ל ולמוסד לביטוח לאומי.גורמי ממשל