לצורך מסירת מידע רפואי על מטופל לגורם אחר, נדרשת בד"כ הסכמתו לוויתור על סודיות רפואית
קטין (עד גיל 18) לא יכול לחתום על כתב ויתור סודיות (וס"ר) בעצמו, אלא נדרשת חתימת הורה/ים או אפוטרופוס על הטופס
במקרים מיוחדים המפורטים בערך זה, רשאי קטין לחתום בעצמו על ויתור על סודיות ללא צורך בהסכמת הוריו או אפוטרופוסיו

הזכות לוותר על הסודיות הרפואית ביחס לקטינים נתונה, בדרך כלל, להורי הקטינים (ביחד או לחוד).

 • על-פי סעיף 19 לחוק זכויות החולה, חלה חובת שמירה על סודיות רפואית. כלומר, כל אדם זכאי לשמירה על סודיות המידע הרפואי שלו.
 • על-פי החוק, כדי שמטפל יוכל להפר את חובת הסודיות המוטלת עליו, דבר שנדרש לעתים לצורך הטיפול במטופל או לצרכים אחרים, צריך המטופל להסכים לוותר על זכותו לסודיות (או שיש הוראה חוקית אחרת המתירה לעשות זאת).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים (ילדים ונוער עד גיל 18) שזקוקים לטיפול רפואי או פרא-רפואי (כגון פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק).
 • קטינים שמגישים (בד"כ באמצעות הורה) תביעת נזיקין, או תביעה לתגמולי ביטוח וכדומה.
 • קטינים שצריך (למטרות שונות) למסור מידע רפואי עליהם לגורם אחר, שאינו הם או הוריהם.

למי ואיך פונים

 • יש להסכים לוותר על הסודיות הרפואית בפני הגורם המטפל שמתבקש או נדרש למסור מידע רפואי לגורם כלשהו (טיפולי או אחר) תוך פגיעה בסודיות הרפואית של הקטין.
 • בדרך כלל הסכמה לוויתור על סודיות רפואית נעשית בכתב על גבי טופס שנקרא "כתב ויתור על סודיות רפואית" (כתב וס"ר).
 • לגופים שמקבלים ומוסרים מידע רפואי על מטופלים ולקוחות יש בדרך כלל נוסח של כתב וס"ר לשימוש המטופלים/הלקוחות.
 • ניתן למצוא דוגמה לכתב ויתור על סודיות רפואית בדף הזה.

שלבי ההליך

 • קטינים מתחת לגיל 18 לא יכולים לחתום בעצמם על כתב וס"ר. לצורך כך נדרשת הסכמת הוריהם (האפוטרופסים הטבעיים של הקטינים) וחתימתם.
 • במרבית המקרים מספיקה חתימה של הורה אחד. במקרים מסוימים המוסד הרפואי שמתבקש למסור את המידע עשוי לדרוש חתימה של שני ההורים על כתב הוס"ר.
 • אם הקטין מתנגד למסירת המידע ניתן להתחשב בדעתו בהתאם לגילו, למידת בגרותו ולפי סוג המקרה והסיבה שמצריכה את גילוי המידע הרפואי עליו.

פקיעת כתב ויתור על סודיות רפואית

 • אין בחוק התייחסות לתוקף של ויתור על סודיות. תוקפו של ויתור סודיות הוא לפי העניין, ולא לפי הזמן. אם אין הגבלה בטופס ויתור הסודיות, חתימה על הטופס פירושה ויתור על הזכות לסודיות רפואית לתמיד, אך רק לגבי העניין שהוא מתייחס אליו (לדוגמה - לצורך עריכת ביטוח או לצורך קבלה לעבודה).
 • בתי המשפט פוסקים לעתים כי כתב ויתור סודיות שהוא גורף מדי וללא מגבלות של עניין ותקופה - כלל אינו תקף.
 • לעתים, מוסדות רפואיים עשויים לסרב לכבד כתב ויתור סודיות שמוצג לראשונה כעבור מספר שנים מיום החתימה עליו.

מניעת מידע רפואי מהורה שהואשם או הורשע בעבירת מין או אלימות כלפי ילדו הקטין

ערעור

 • במקרה שבו ההורים אינם מסכימים למסור מידע רפואי לגורם שהמידע נחוץ לו, ודבר זה עלול לפגוע בצורה משמעותית בטובת הקטין, ייתכן שהקטין יוגדר כקטין נזקק על-ידי שירותי הרווחה, וימונה פקיד סעד (עובד סוציאלי לחוק הנוער) לטיפול בו, וייתכן כי תיעשה פנייה לבית המשפט בעניינו, או שימונה לו אפוטרופוס לדין אשר ייצגו בבית המשפט. להרחבה ראו אפוטרופסות על ילדים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים במסגרת הקליניקה לסיוע לילדים ונוער בסיכון של המרכז הבינתחומי הרצליה, בשיתוף עם עמותת עלם.