הקדמה:

לצורך מסירת מידע רפואי על מטופל לגורם אחר, נדרשת בד"כ הסכמתו לוויתור על סודיות רפואית
קטין (עד גיל 18) לא יכול לחתום על כתב ויתור סודיות (וס"ר) בעצמו, אלא נדרשת חתימת הורה/ים או אפוטרופוס על הטופס
במקרים מיוחדים המפורטים בערך זה, רשאי קטין לחתום בעצמו על ויתור על סודיות ללא צורך בהסכמת הוריו או אפוטרופוסיו

הזכות לוותר על הסודיות הרפואית ביחס לקטינים נתונה, בדרך כלל, להורי הקטינים (ביחד או לחוד).

 • על-פי סעיף 19 לחוק זכויות החולה, חלה חובת שמירה על סודיות רפואית. כלומר, כל אדם זכאי לשמירה על סודיות המידע הרפואי שלו.
 • על-פי החוק, כדי שמטפל יוכל להפר את חובת הסודיות המוטלת עליו, דבר שנדרש לעתים לצורך הטיפול במטופל או לצרכים אחרים, צריך המטופל להסכים לוותר על זכותו לסודיות (או שיש הוראה חוקית אחרת המתירה לעשות זאת).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים (ילדים ונוער עד גיל 18), הזקוקים לטיפול רפואי או פרא-רפואי (כגון פיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק).
 • קטינים שמגישים (בד"כ באמצעות הורה) תביעת נזיקין, או תביעה לתגמולי ביטוח וכדומה.
 • קטינים שצריך (למטרות שונות) למסור מידע רפואי עליהם לגורם אחר, שאינו הם או הוריהם.

למי ואיך פונים

 • יש להסכים לוותר על הסודיות הרפואית, בפני הגורם המטפל אשר מתבקש או נדרש למסור מידע רפואי לגורם כלשהו, טיפולי או אחר, תוך פגיעה בסודיות הרפואית של הקטין.
 • בדרך כלל הסכמה לוויתור על סודיות רפואית נעשית בכתב, בטופס מיוחד הנקרא "כתב ויתור על סודיות רפואית" (כתב וס"ר).
 • ארגונים וגופים הצריכים לקבל או לתת באופן שגרתי מידע רפואי על מטופלים ולקוחות - מחזיקים בד"כ נוסח קבוע מראש של כתב וס"ר לשימוש המטופלים / לקוחות.
 • משרד הבריאות קבע נוסח מומלץ לכתב וס"ר לשימוש במוסדות רפואיים, בחוזר מנכ"ל.

שלבי ההליך

 • הכלל - קטינים, מתחת לגיל 18, בניגוד לבגירים, אינם יכולים לחתום בעצמם על כתב ויתור על סודיות רפואית (וס"ר). לצורך כך נדרשת הסכמת הוריו של הקטין, שהינם אפוטרופסיו הטבעיים, וחתימתם.
 • במרבית המקרים די בחתימת הורה אחד אך במקרים מסויימים עשוי המוסד הרפואי שמתבקש למסור את המידע לדרוש חתימה של שני ההורים על כתב הוס"ר.
 • אם הקטין מתנגד למסירת המידע אודותיו, ניתן להתחשב בדעתו, בהתאם לגילו, למידת בגרותו ובשלותו, ולפי סוג המקרה והסיבה בשלה נדרש לגלות מידע רפואי אודותיו.

פקיעת כתב ויתור על סודיות רפואית

 • אין בחוק התייחסות לעניין תקופת התוקף של ויתור על סודיות (וס"ר). תוקפו של ויתור סודיות הוא לפי העניין, ולא לפי הזמן. בהיעדר הגבלה בטופס ויתור הסודיות, חתימה על הטופס פירושה ויתור על הזכות לסודיות רפואית לתמיד, אך זאת רק ביחס לעניין לשמו ניתן (לדוגמה - לצורך עריכת ביטוח, או לצורך קבלה לעבודה).
 • בתי המשפט פוסקים לעתים כי כתב ויתור סודיות שהוא גורף מדי וללא מגבלות של עניין ותקופה - כלל אינו תקף.
 • לעתים, מוסדות רפואיים עשויים לסרב לכבד כתב ויתור סודיות המוצג לראשונה לאחר שחלפו מספר שנים מיום החתימה עליו.

מניעת מידע רפואי מהורה שהואשם או הורשע בעבירת מין או אלימות כלפי ילדו הקטין

ערעור

 • במקרה שבו ההורים אינם מסכימים למסור מידע רפואי לגורם שהמידע נחוץ לו, ודבר זה עלול לפגוע בצורה משמעותית בטובת הקטין, ייתכן שהקטין יוגדר כקטין נזקק על-ידי שירותי הרווחה, וימונה פקיד סעד (עובד סוציאלי לחוק הנוער) לטיפול בו, וייתכן כי תיעשה פנייה לבית המשפט בעניינו, או שימונה לו אפוטרופוס לדין אשר ייצגו בבית המשפט. להרחבה ראו אפוטרופסות על ילדים.

חשוב לדעת


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים במסגרת הקליניקה לסיוע לילדים ונוער בסיכון של המרכז הבינתחומי הרצליה, בשיתוף עם עמותת עלם.