חייב בהוצאה לפועל אשר פספס את חתונת בנו בחו"ל בגלל שלא בוטל צו עיכוב יציאה מהארץ נגדו יפוצה על ידי הזוכה שלא עדכן את ההוצאה לפועל על הסכם פשרה ועל תשלומים שקיבל מהחייב
נפסק פיצוי של 16,000 ₪ לטובת החייב בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום חיפה
שם התיק:תא (חי') 35160-09-11
תאריך:21.10.2015
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • במסגרת תיק הוצאה לפועל שפתח בנק נגד אדם מסוים, הוטל על אותו אדם צו עיכוב יציאה מהארץ, לאחר שנקבע כי הוא משתמט מתשלום חובותיו.
 • בינתיים הגיעו הצדדים להסדר פשרה, לפיו אותו אדם (החייב) ישלם לבנק 14,000 ₪. הוא שילם בעת חתימת ההסכם 12,500 ₪, והוסכם שהיתרה בסך 1,500 ₪ תשולם בחמישה תשלומים.
 • החייב הקדים את התשלום, ושילם לבנק 1,000 ₪ בשני מועדים, כך שנותר חוב בסך 500 ₪ בלבד.
 • הבנק לא דיווח ללשכת ההוצאה לפועל על הסדר הפשרה ועל התשלומים שקיבל מהחייב על חשבון החוב. כתוצאה מכך נותרה ברישומי ההוצאה לפועל יתרת חוב של 21,000 ₪ (שהוא גובה החוב המקורי לפני הסכם הפשרה) במקום 500 ₪.
 • בהמשך הגיע החייב לשדה התעופה עם בתו ובת זוגו לצורך טיסה לרומניה להשתתפות בחתונת בנו.
 • משטרת הגבולות בשדה התעופה לא אפשרה את נסיעת החייב, והודיעה שיש נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ורק כנגד תשלום של כ-21,000 ₪ (סכום החוב המקורי לפני ההסדר) יוכל לעזוב את הארץ.
 • החייב הסביר למשטרת הגבולות שמדובר בטעות, שיתרת החוב היא רק 500 ₪ ושטרם הגיע מועד התשלום של יתרה זו, אך תחנוניו לא עזרו.
 • החייב טען כי לא יכל לשלם את הסכום, ולכן בלית ברירה נאלץ ביחד עם בתו ובת זוגו לשוב לביתו במפח נפש קשה.
 • בעקבות כך, הגיש החייב תביעה לקבלת פיצויים נגד הבנק.
 • לטענת הבנק, החייב ידע שהוטלה הגבלה על יציאתו מהארץ במסגרת התיק בהוצאה לפועל, והחייב לא ביקש לבטל את ההגבלה.

החלטת בית המשפט

 • אין ראיה לכך שהחייב ידע על צו עיכוב היציאה מהארץ לפני שהגיע לשדה התעופה. דווקא העובדה כי החייב הגיע להסדר עם הבנק ואף עמד במרביתו כאשר נותרה יתרה זעומה של 500 ₪ גרמה לחייב להניח בצורה סבירה כי אין כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ.
 • הבנק לא דיווח ללשכת ההוצאה לפועל על הסכם הפשרה ועל התשלומים ששילם החייב על חשבון החוב וכחלק מהסכם הפשרה.
 • חובה על זוכה שהגיע להסכם פשרה מול חייב לדווח לרשם ההוצאה לפועל על אותו הסכם. הזוכה הוא ששולט בנקיטת הליכי גביה במסגרת תיק ההוצאה לפועל ולכך השליטה על ביטולם אף היא מוטלת עליו.
 • בנסיבות, שבהן יתרת הסכום לתשלום היא 500 ₪ בלבד, ניתן להניח שרשם הוצאה לפועל היה מבטל את ההגבלות אילו הבנק היה מדווח על כריתת הסכם הפשרה ועמידת החייב בתנאיו.
 • לאור זאת, נקבע כי הבנק התרשל עת לא דווח על הסכם הפשרה לרשם ההוצאה לפועל ועל התשלומים שבוצעו, ועל הבנק לפצות את החייב בגין עוגמת הנפש והפסדים כספיים שנגרמו לו.
 • מכיוון שהחייב לא הביא ראיות (קבלות על הוצאות) להפסדים שנגרמו לו בדמות כרטיס טיסה שרכש ומלון ששכר, חייב בית המשפט את הבנק בפיצוי בגין עוגמת נפש בלבד.
 • בית המשפט הפחית 20% מסכום הפיצוי, מכיוון שהחייב לא פעל באופן סביר להקטין את נזקיו. מועד הטיסה היה חמישה ימים לפני מועד חתונת בנו, והוא יכול היה במהלך ימים אלה לפנות אל הבנק כדי לבטל את צו עיכוב היציאה מהארץ ולהגיע לחתונת בנו.

משמעות

 • זוכה בהוצאה לפועל חייב להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על כל הסדר בינו לבין החייב וכן על כל תשלום שהוא מקבל מהחייב.
 • חייב יכול להגיש לבית המשפט תביעת פיצויים נגד זוכה, שלא דיווח ללשכת ההוצאה לפעול על הסם פשרה או על תשלומים ששילם, בגין הנזקים ועוגמת נפש שנגרמו לו כתוצאה מכך.
 • החייב לא יקבל פיצוי עבור נזק שיכול היה להקטין או למנוע בפעולה סבירה.

חשוב לדעת

ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.