עובד שכיר זכאי לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35% מתוך הסכומים שהפריש משכרו לביטוח פנסיוני
משמעות הזיכוי היא שמתוך סכום מס הכנסה שעליו לשלם בגין הכנסתו, יופחת גובה הזיכוי, והוא ישלם מס מופחת
נכון לשנת 2024, הסכום המקסימלי שעובד יכול להפריש ולזכות בהטבת המס הוא 8,148 ₪ לשנה (בממוצע 679 ₪ לחודש), ובכל מקרה לא יותר מ-7% מהשכר
עובד שהפריש לפנסיה גם באופן עצמאי (שלא דרך השכר) עשוי להיות זכאי להטבת מס נוספת, אם יש לו רכיבים בשכר שעבורם לא מועברים הפרשות לביטוח הפנסיוני
למידע נוסף ראו סעיפים 45א' ו-47 לפקודת מס הכנסה


עובד שמשכרו נוכו סכומים לצורך הפרשת חלקו של העובד לביטוח פנסיוני, זכאי לזיכוי ממס הכנסה בשיעור 35% עבור הסכומים שהפריש.

 • לצורך קבלת הזיכוי עבור מלוא הסכומים שהפריש צריכים להתקיים שני התנאים הבאים:
  1. הסכומים שהפריש העובד לפנסיה לא עולים על 7% משכרו.
  2. הסכום הכולל שהפריש העובד לביטוח הפנסיוני לא עולה על 8,148 ₪ בשנה (בממוצע 679 ₪ לחודש), נכון לשנת 2024.
 • במקרה שהעובד הפריש מעל 7% מהשכר או שסכום ההפרשות לפנסיה גבוה מ-8,148 ₪ לשנה, יינתן הזיכוי רק עבור הסכומים שלא עוברים את התקרה, ואילו יתרת הסכום תחויב במס מלא.
דוגמה
 • עובד משתכר 15,000 לחודש, שהם 180,000 ₪ לשנה.
 • סך ההפרשות של העובד לפנסיה - 6% מהשכר - 900 ₪ לחודש (10,800 ₪ לשנה).
 • מכיוון שהסכום שהפריש העובד לפנסיה גבוה מהתקרה, העובד יהיה זכאי לזיכוי בגין הפרשות של 679 ₪ לחודש (8,148 ₪ לשנה) ולא עבור כל הסכום שהפריש (10,800 ₪).
 • הזיכוי הוא בשיעור 35% מהסכום, כלומר 2,851.8 ₪ לשנה (לפי החישוב: 35% X‏ 8,148 ₪).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. הזיכוי אמור להינתן בעת חישוב השכר.

חשוב לדעת

 • עובד שהפריש לביטוח פנסיוני גם באופן עצמאי (שלא דרך השכר) עשוי להיות זכאי להטבת מס נוספת, וזאת אם חלק מהשכר שקיבל אינו מבוטח, כלומר לא הופרשו בעדו סכומים לביטוח הפנסיוני. למידע נוסף ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני (בפסקת "הטבת מס לעובד שכיר בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני").
 • ערך זה מתייחס למקרה שבו העובד מפריש משכרו לצורך ביטוח פנסיוני בלבד. אם משכרו של העובד מנוכים סכומים נוספים לצורך ביטוח חיים או קצבת שאירים, עשויים להיות תנאים נוספים או הגבלת תקרה נוספת לצורך קבלת הזיכוי.

תקרת ההפקדה בשנים קודמות

שנת המס הסכום המירבי שהעובדים יכלו להפריש ולקבל את ההטבה
2023 7,896 ₪ לשנה (בממוצע 658 ₪ לחודש) ולא יותר מ-7% מהשכר
2022 7,476 ₪ לשנה (בממוצע 623 ₪ לחודש) ולא יותר מ-7% מהשכר
2021 7,308 ₪ לשנה (בממוצע 609 ₪ לחודש) ולא יותר מ-7% מהשכר


ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים