כל אדם רשאי לבצע הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני
הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני מגדילות את החיסכון הפנסיוני ומגדילות את גובה קצבת הפנסיה החודשית
הפקדות לביטוח פנסיוני עשויות לזכות את החוסך בהטבת מס
עובד שכיר רשאי לבצע הפקדות חודשיות בנוסף על ההפרשות שמבוצעות מהשכר, וליהנות מהטבות מס נוספות
עובד הנמצא בחל"ת או בתקופה של "בין עבודות" יכול לשמור על רצף זכויותיו הפנסיוניות באמצעות הפקדות עצמאיות


כל אדם רשאי לבצע הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני (לקרן פנסיה, לקופת גמל או לביטוח מנהלים).

 • החל מספטמבר 2023 ניתן להפקיד באופן עצמאי כספים בביטוח מנהלים רק אם באותה שנה כבר הופקדו לקרן פנסיה לפחות 20.5% מפעמיים השכר הממוצע כפול 12, כלומר 61,677.12 ₪ (נכון ל-2024).
 • הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני מגדילות את החיסכון הפנסיוני ואת קצבת הפנסיה החודשית.
 • עובד שכיר יכול לבצע הפקדות עצמאיות בנוסף להפרשות המבוצעות דרך השכר.
 • עובד שכיר הנמצא בחופשה ללא תשלום וכן אדם הנמצא בתקופה של "בין עבודות", מובטל או עובד שפוטר או התפטר, ושהיה לו ביטוח פנסיוני דרך מקום עבודתו הקודם, יכול לשמור על הזכויות הפנסיוניות שצבר באמצעות הפקדות חודשיות עד לחידוש ההפרשות במקום העבודה החדש.
שימו לב
שמירת הזכויות הפנסיוניות של מי שפוטרו או שהכנסתם נפגעה לאחר חודש פברואר 2020


 • הפקדות עצמאיות עשויות לזכות את המבוטח בהטבת מס.
 • ייתכנו הגבלות על הסכומים שרשאי אדם להפקיד באופן עצמאי או תנאים אחרים לצורך ביצוע ההפקדות.
 • ההפקדות יבוצעו באופן חודשי בסכומים קבועים.
 • עצמאים רשאים לבצע הפקדות עצמאיות חודשיות כמו כל אדם, והם יכולים גם לפתוח קופת תגמולים מיוחדת לעצמאים (שכוללת חיסכון פנסיוני בלבד ללא רכיב ביטוחי) שאליה הם רשאים להפקיד סכומים תקופתיים או חד-פעמיים במועדים שנוחים להם.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים עצמאים.
 • עובד שכיר שהפסיק לעבוד ומעוניין לשמור על רצף זכויותיו הפנסיוניות בתקופה שהוא מובטל, חסר עבודה או בתקופה של "בין עבודות".
 • עמית בקרן פנסיה שנקבעה לו נכות זמנית, והיה זכאי לפנסיית נכות, ותקופת הנכות והזכאות לפנסיית הנכות הסתיימה.
 • עובדת שיצאה לחופשת לידה ונשארה בחל"ת, שבמהלכה לא מבצע המעסיק הפרשות לביטוח פנסיוני, ומעוניינת לשמור על זכויותיה הפנסיוניות ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני.
 • עובד הנמצא בחל"ת, ושבמהלכה לא מבוצעות עבורו הפרשות לביטוח פנסיוני במסגרת מקום העבודה.
 • כל אדם המעוניין להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו.
 • אדם, שאינו עובד ושאין לו ביטוח פנסיוני, ומעוניין לחסוך לקראת גיל פרישה.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות אל הגוף המוסדי המנהל את תוכנית הביטוח שבה מעוניינים.

שלבי ההליך

 • יש למלא מספר טפסים, שכוללים בעיקר את פרטיו האישים של המבוטח וכן כתב הרשאה לניכוי הכספים מחשבון הבנק.
 • ייתכן שהמבוטח יידרש לספק מידע רפואי על מצבו ואף לספק לגוף הפנסיוני מסמכים רפואיים (הליך חיתום).
 • ההפקדות לביטוח הפנסיוני יתבצעו אחת לחודש. (עצמאים הפותחים קופת תגמולים לעצמאים יכולים להפקיד בכל עת ובאיזו תדירות שירצו).

הטבת מס לעובד שכיר בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני

 • הפקדה עצמאית יכולה להקנות הטבות מס כאשר ישנן הכנסות החייבות במס הכנסה ושעבורן לא מבוצעות הפרשות לביטוח פנסיוני.
דוגמה
 • ניתן לבחור בין הטבה בצורת זיכוי של 35% מגובה ההפקדה (כלומר הפחתת סכום המס שהוא יצטרך לשלם) לבין הטבה בצורת ניכוי (שמשמעותו הפחתה של גובה השכר שיחושב לצורך קביעת גובה המס שעליו לשלם). המבוטח יכול גם לשלב ביניהן.
 • למידע נוסף ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

הטבת מס לעובד עצמאי שאינו שכיר בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני

 • אם העובד הינו עצמאי בלבד (אין לו הכנסות כשכיר), הוא יכול להפקיד עד 16% מכל ההכנסה שלו (ועד תקרת שכר שנתית של 208,800 ₪) ולקבל עבורה הטבות מס לפי בחירתו:
  • זיכוי ממס בגין הפקדות עד 5% מהשכר ולא יותר מ-10,440 ₪ לשנה (נכון לשנת 2015).
  • ניכוי ההפקדה מההכנסה החייבת במס בגין הפקדות עד 11% מהשכר ולא יותר מ-22,968 ₪.
 • המבוטח יכול לשלב בין שתי ההטבות לפי בחירתו, בתנאי שהסכום שהפקיד ושעבורו יקבל זיכוי לא יעלה על 5% והסכום שהפקיד ושעבורו יקבל הטבת ניכוי לא יעלה על 11% מהשכר ובכפוף לתקרות ההכנסה שפורטו לעיל.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.