מס הכנסה המנוכה משכרו של עובד מחושב על בסיס שנתי
על הכנסות שאינן שכר עבודה (כמו: ריבית מתוכניות חסכון או זכויות במפעל הפיס) מנוכה מס הכנסה שלא דרך השכר
כדי שמעסיק יוכל לנכות את שיעורי המס הנכונים על העובד למלא טופס 101 בכל תחילת שנת מס
עובד שממשכורתו נוכה מס הכנסה גבוה מזה שהיה אמור לשלם, רשאי לבקש החזר מס על היתרה העודפת
טפסים
שימו לב
דף זה עוסק בחישוב מס הכנסה לשכירים בלבד

מס הכנסה שמנוכה משכר העובד מחושב על בסיס שנתי.

 • כדי שמעסיק יוכל לנכות את שיעורי המס הנכונים על העובד למלא טופס 101 עם תחילת העבודה ובכל תחילת שנת מס. עובד שלא ימלא טופס 101 לא יוכל ליהנות מהטבות המס השונות שהוא זכאי להן, ושיעור המס שינוכה ממשכורתו יהיה גבוה מזה שהיה מנוכה אילו מילא את הטופס.

אופן חישוב גובה המס שיש לנכות מהשכר

 • חישוב המס שיש לנכות משכר העובד נעשה באופן הבא:
 1. יש לחשב את ההכנסה ברוטו החייבת במס (סך כל התשלומים וההטבות ששולמו לעובד פחות אותם תשלומים הפטורים ממס). חישוב המס ייעשה על פי מדרגות המס.
 2. לאחר שחושב גובה המס השנתי, יש להפחית ממנו את הזיכויים ממס שהעובד זכאי להם, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני, זיכוי לתושבים בפריפריה, זיכוי ממס הכנסה בשל תרומה (סעיף 46) וכו'.

חישוב מס הכנסה עבור שכר מינימום

דוגמה
 • שכרו של עובד הוא 5,880.02 ₪ לחודש (70,560.24 ₪ לשנה).
 • השכר ממוסה על פי מדרגת המס הראשונה (10%). סך המס שעליו לשלם לפני הזיכויים הוא 7,056.02 ₪ (לפי החישוב: 10% X‏ 70,560.24 ₪).
 • העובד זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, ששווין הוא 6,534 ₪ לשנה.
 • הזיכוי בגין ההפרשות לביטוח הפנסיוני מסתכם ב-1,481.77 ₪ (העובד מפריש 6% מהשכר, שהם 4,233.61 ₪, והזיכוי הוא 35% מתוך ההפרשות, כלומר 1,481.77 ₪ (לפי החישוב 4,233.61 X‏ 35%)).
 • סה"כ הזיכויים ממס הכנסה מסתכמים ב-8,015.77 ₪ (6,534 + 1,481.77).
 • שווי הזיכויים הכולל גבוה מסכום המס המקורי שעליו לשלם, ולכן הוא לא ישלם מס הכנסה כלל.

חישוב מס הכנסה עבור שכר הנמוך מ-9,700 ₪ לחודש

דוגמה
 • שכרו החודשי של עובד הוא 8,100 ₪. בנוסף הוא מקבל הוצאות נסיעה בסך 300 ₪ בחודש.
 • ההכנסה השנתית החייבת במס היא 100,800 ₪. (8,400 ₪ לחודש X‏ 12 חודשים = 100,800 ₪).
 • הפרשות העובד לביטוח פנסיוני הסתכמו ב-5,832 ₪, שהם 6% משכר העבודה. (6% X‏ 8,100 ₪ לחודש X‏ 12 = 5,832 ₪).
 • העובד זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, ששווין (נכון לשנת 2024) הוא 6,534 ₪ לשנה.
 • מס ההכנסה שיש לנכות משכר העובד יחושב באופן הבא:
  • ההכנסה החייבת במס של העובד היא 100,800 ₪.
  • 84,120 ₪ הראשונים ימוסו על פי מדרגת מס הראשונה (10%). סה"כ 8,412 ₪ (10% X‏ 84,120).
  • יתרת המשכורת (16,680 ₪) תמוסה על פי מדרגת המס השנייה (14%). סה"כ 2,335.2 ₪ (14% X‏ 16,680).
  • סה"כ מס הכנסה לפני זיכויים: 10,747.2 ₪ (8,412 + 2,335.2).
  • מהמס שחושב יש להפחית את הזיכויים שהעובד זכאי להם:
   1. 2.25 נקודות זיכוי - 6,534 ₪.
   2. עבור הפרשות העובד לביטוח פנסיוני הוא זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 35% מסך ההפרשות. שווי הזיכוי של העובד הוא 2,041.2 ₪ (לפי החישוב: 35% X‏ 5,832 ₪).
 • סה"כ מס הכנסה שיש לנכות משכר העובד בשנת 2024 הוא 2,172 ₪ או ניכוי של 181 ₪ לחודש.

חישוב מס הכנסה עבור שכר הגבוה מ-9,700 ₪ לחודש

 • עובד שמשתכר מעל 9,700 ₪ לחודש זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני של עד 8,148 ₪ בשנה. כל סכום מעל לתקרה זו שיופרש לביטוח פנסיוני לא ייהנה מזיכוי במסגרת המשכורת (ראו זיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני).
דוגמה
 • עובד משתכר 20,000 ₪ בחודש, שהם 240,000 ₪ בשנה.
 • נניח לצורך החישוב כי כל רכיבי השכר שלו מבוטחים בביטוח הפנסיוני (ולא רק השכר הממוצע).
 • הפרשות העובד לביטוח פנסיוני הן 6% מהשכר, ומסתכמות ב-14,400 ₪ (6% X‏ 240,000). מכיוון שסכום זה עולה על התקרה המקסימלית שעבורה ניתן לקבל זיכוי ממס, העובד יהיה זכאי לזיכוי רק עבור הסכום שלא עולה על התקרה (8,148 ₪).
 • כתושב ישראל העובד זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי בשווי 6,534 ₪ לשנה.
 • מס ההכנסה יחושב אופן הבא:
  • 84,120 ₪ הראשונים ימוסו על פי מדרגת המס הראשונה (10%) - סה"כ 8,412 ₪ (10% X‏ 84,120).
  • הסכום שבין 84,121 ₪ ל-120,720 ₪ (סה"כ 36,599 ₪) ימוסה על פי מדרגת המס השנייה (14%) - סה"כ 5,123.86 ₪ (14% X‏ 36,599).
  • הסכום שבין 120,721 ₪ ל-193,800 ₪ (סה"כ 73,079 ₪) ימוסה על פי מדרגת המס השלישית (20%) - סה"כ 14,615.8 ₪ (20% X‏ 73,079).
  • יתרת השכר שבין 193,801 ₪ ל-240,000 ₪ (סה"כ 46,199 ₪) תמוסה על פי מדרגת המס הרביעית (31%) - סה"כ 14,321.69 ₪ (31% X‏ 46,199).
  • סה"כ מס הכנסה שנתי לפני זיכויים: 42,473.35 ₪.
  • מהמס שחושב יש להפחית את הזיכויים שלהם זכאי העובד:
   1. 2.25 נקודות זיכוי - 6,534 ₪.
   2. זיכוי על הפרשות לביטוח פנסיוני (35% מתוך הסכום המקסימלי שמאפשר זיכוי) - 2,851.8 ₪ (לפי החישוב: 35% X‏ 8,148 ₪).
  • סה"כ המס שיש לנכות משכר העבודה של העובד הוא 33,087.55 ₪, או ניכוי חודשי של 2,757.3 ₪ לחודש.
  • אם מדובר בעובדת, היא זכאית למחצית נקודת זיכוי נוספת בסך 1,452 ₪ לשנה, וסה"כ המס שיש לנכות משכרה הוא 31,635.55 ₪ לשנה (2,636.3 ₪ לחודש).
 • אם העובד/ת זכאי/ת לנקודות זיכוי נוספות, יש להפחית אותן מגובה המס שצריך לשלם. למידע נוסף ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה.

חישוב מס הכנסה לעובדים הזכאים להטבות נוספות

 • החוק מקנה זיכויים נוספים ממס הכנסה לעובדים העומדים בתנאים מסוימים, כגון מקום מגורים, תרומה למוסד ציבורי, הורות, לימודים אקדמיים, שירות בצה"ל ועוד.
 • כמו כן החוק מקנה הטבות מס נוספות לשכירים המפקידים באופן עצמאי סכומים נוספים לביטוח הפנסיוני מעבר לסכומים המופרשים דרך המשכורת. למידע נוסף ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.

כלי עזר באתר רשות המסים

חשוב לדעת

 • חישוב מס ההכנסה נעשה על בסיס שנתי מכל מקומות העבודה של העובד.
 • אם לעובד ישנן הכנסות נוספות מלבד שכר העבודה, שאינן קשורות לעבודתו, (למשל: ריבית מפקדונות ותוכניות חסכון בבנק, זכויות במפעל הפיס או הכנסות משכר דירה), הוא עשוי להיות חייב בתשלום מס הכנסה גבוה יותר מזה שנוכה לו משכר העבודה. לשם כך עליו להגיש דו"ח שנתי לפקיד השומה.
 • במקרה שהעובד מפריש גם באופן עצמאי לביטוח פנסיוני, הוא עשוי להיות זכאי לזיכוי ממס הכנסה, אולם הזיכוי לא ייעשה במסגרת חישוב השכר, אלא באמצעות הגשת בקשה להחזר מס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים