מי שהוציאו סכומים להנצחת זכרם של קרוביהם שמתו בעקבות שירותם הצבאי זכאים לזיכוי ממס הכנסה
הזיכוי הוא בשיעור 30% מהסכום שהם שילמו עבור ההנצחה באותה שנה

טפסים

מי שהוציאו סכומים להנצחת זכרם של קרוביהם שמתו בעקבות שירותם הצבאי זכאים לזיכוי ממס הכנסה באותה שנה.

 • הזיכוי הוא בשיעור 30% מהסכום שהם שילמו (לדוגמה: מי ששילמו 1,000 ₪ בשנה מסוימת עבור הנצחת חייל שהוא קרוב משפחתם יקבלו זיכוי של 300 ₪).
 • סכום הזיכוי מופחת מסך המס השנתי שקרובי המשפחה צריכים לשלם.
טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את הזיכוי זכאים לנצל אותו גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.

מי זכאי?

 • מי שבן משפחתם (בן זוג/בן/נכד/אח/אב/גיס/חתן) היה חייל שנספה במערכה.
 • מי שבת משפחתם (בת זוג/בת/נכדה/אחות/אם/גיסה/כלה) הייתה חיילת שנספתה במערכה.
 • חיילים וחיילות שנספו במערכה הם חיילים או חיילים משוחררים שמתו בעקבות אחת מאלה:
  • חבלה שאירעה בתקופת שירותם ועקב שירותם.
  • מחלה/מוגבלות או החמרה של מחלה/מוגבלות שאירעו בתקופת שירותם ועקב שירותם.

תהליך מימוש הזכות לשכירים

 • שכירים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת השכר החודשי השוטף במהלך שנת המס שבה שילמו עבור ההנצחה (מומלץ לפנות לרשות המיסים מבעוד מועד ולא להמתין לימים האחרונים של שנת המס).
 • לשם כך עליהם למלא בטופס 116 את הסעיפים הבאים:
  • סעיף א' (פרטים אישיים).
  • סעיף ד' (תיאום מס) - היות שהזיכוי מחושב במגבלות של גובה ההכנסה.
  • סעיף ה' (בקשה להקלה בחישוב המס). יש לסמן X במשבצת החמישית ("תרמתי להנצחת חייל או קרוב שנספו במערכה או בפעולת איבה") ולרשום את הסכום ששולם.
  • יש לחתום על ההצהרה בתחתית הטופס.
 • יש לצרף קבלות על התשלום באחד מהאופנים האלה:
  • קבלה מקורית.
  • העתק של הקבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור".
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) - קבלה שנשלחת כקובץ דרך אמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע עליה באופן ברור הכיתוב "מסמך ממוחשב" ויצוינו בה פרטי העובדים.
 • כמו כן, יש לצרף תלוש שכר כלשהו ממקום העבודה (התלוש יאפשר לרשות המסים לזהות את מספר תיק הניכויים של המעסיק לצורך מתן הזיכוי).
 • אם התשלום ניתן באמצעות המחאות (ובעיקר כשמדובר בסכומים גבוהים) פקיד השומה עשוי לדרוש גם צירוף של דפי חשבון בנק.
 • ניתן להגיש את מסמכי הבקשה בדרכים הבאות:
  • להגיש את המסמכים, או לשלוח בדואר, ללשכת פקיד השומה.
  • לשלוח את המסמכים באופן מקוון (ראו פרטים בהמשך).

פנייה באמצעות לשכת פקיד השומה

 • מגישים את הטופס והמסמכים המצורפים ללשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה. אין חובה להגיע באופן אישי ואפשר גם לשלוח את הבקשה בדואר.
 • פקיד השומה ישלח לזכאים אישור על התרת הזיכוי.
 • על העובדים למסור אישור זה למעסיק.

פנייה באמצעות בקשה מקוונת לתיאום מס

 • ניתן להיכנס למערכת המקוונת (יש להירשם כלקוחות) ולצרף את המסמכים שצוינו למעלה, אחרי שנסרקו (טופס 116, קבלות ותלוש שכר).
 • פקיד השומה יקבע את שיעור המס שיש לנכות ויכין את האישור שיש למסור למעסיק.
 • לעובדים תישלח הודעה שהאישור הופק. האישור ימתין להם ביישום לתיאום מס תוך 5 ימי עבודה, והם יוכלו להדפיס אותו ולמסור למעסיק.

החזר מס

 • אם הבקשה לקבלת הזיכוי הוגשה אחרי תום שנת המס אפשר להגיש בקשה להחזר מס.
 • החזר מס אפשרי עד 6 שנים אחורה.
 • למידע נוסף ראו החזר מס הכנסה.

תהליך מימוש הזכות לעצמאים

 • עובדים עצמאים יצרפו לדו"ח השנתי שהם ממלאים בסוף שנת המס את הקבלות על התשלום.
 • יש לצרף קבלות על התשלום באחד מהאופנים האלה:
  • קבלה מקורית.
  • העתק של הקבלה בצירוף חותמת "נאמן למקור".
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) - קבלה שנשלחת כקובץ באמצעי ממוחשב כמו דואר אלקטרוני. במקרה כזה חובה שיופיע עליה באופן ברור הכיתוב "מסמך ממוחשב" ויצוינו בה פרטי העובדים.
 • שימו לב: הזיכוי יינתן רק במועד עריכת שומת המס הסופית (אין לנכות את הזיכוי מתוך המקדמות שמשלמים במהלך שנת המס).

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים