הקדמה:

בעלי עסקים (ובמקרים מסוימים גם שכירים) מחויבים להגיש דו"ח שנתי על הכנסותיהם והוצאותיהם לשנת המס. עסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ש"ח, רשאי להגיש דו"ח שנתי מקוצר
לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה יתברר אם מגיש הדו"ח חייב לשלם עוד מס או שהוא זכאי להחזר שכן שילם עודף מס דרך המקדמות
רשות המסים מעמידה לשירות לקוחותיה בתקופת הגשת הדו"ח השנתי (לרוב בחודשים אפריל – מאי) הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים
אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה מהווה עבירה פלילית והיא עלולה לגרור הטלת קנסות והגשת כתב אישום
למידע נוסף ראו אתר רשות המסים
אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

בעל עסק מחויב למלא ולהגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על הכנסותיו והוצאותיו לשנת המס. במקרים מסוימים גם שכיר נדרש למלא ולהגיש את הדו"ח השנתי (המידע המפורט בדף זה רלוונטי גם לשכירים).

 • אם בעל העסק הוא אדם יחיד (כלומר אינו חברה), עליו להגיש את הדו"ח השנתי באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים, ובנוסף להגיש את הדו"ח באופן ידני למודיעין של פקיד השומה, כפי שיפורט בהמשך.
שימו לב
 • באפריל 2021 פתחה רשות המסים מערכת שתאפשר לראשונה הגשת דוח שנתי במס הכנסה באופן מקוון מלא לשנים 2019, 2020 ואילך, תוך צירוף המסמכים הנלווים.
 • המערכת החדשה מייתרת את הצורך להגיש פיזית במשרדי השומה את הדוח עם המסמכים המצורפים.
 • בשלב זה, הגשת דוח שנתי מקוון מלא היא בגדר רשות, וניתן להמשיך ולהגיש את הדוח כפי שנעשה עד כה (כלומר הקלדה ושידור הדוח במחשב, הדפסתו והגשתו במשרדי מס הכנסה בצירוף הנספחים).
 • ישנם יחידים שיש להם פטור מהגשת הדו"ח באופן מקוון. לדוגמה: מי שהכנסותיהם אינן עולות על הסכומים המפורטים בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון).
 • לפרטים נוספים רצוי לפנות לפקיד השומה בסניף מס הכנסה באזור העסק, או להתייעץ עם אנשי מקצוע.
 • בני זוג נשואים המקיימים משק בית משותף, רשאים לבחור מי משני בני הזוג ייחשב כבן זוג רשום. התיק במס הכנסה מתנהל על שם שני בני הזוג ובני הזוג רשאים לבחור בין הגשת דו"ח אחד שיכלול את הכנסות שניהם, לבין הגשת דו"חות נפרדים. בחירה זו לא תשפיע על חבות המס.

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

מועד הגשת הדו"ח

שימו לב
דחיית מועד הגשת הדוחות השנתיים לשנת 2020
רשות המסים הודיעה על דחיית מועד הגשת הדוח השנתי לשנת 2020 עד לתאריך 30.06.2021.
 • ככלל יש להגיש את הדו"ח השנתי עד 30 באפריל בשנה שלאחר תום שנת המס, אבל ישנם עסקים שרשאים להגיש מאוחר יותר, בהתאם להנחיות רשות המסים.
 • בעל עסק שאינו יכול להגיש את הדו"ח במועדים שצוינו, צריך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה בסניף מס הכנסה שבאזור מיקום העסק, ולבקש בקשה להארכת המועד להגשת הדו"ח.


הערת עריכה
לפי החוברת של רשות המיסים מי שחייב בהגשת דו"ח באופן מקוון או מנהל מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה רשאי להגיש את הדו"ח עד ‎31 למאי, בשנה שלאחר תום שנת המס. אז בעלי עסקים קטנים צריכים להגיש את הדו"ח ב30 לאפריל או ב-31 למאי?, מה זאת מערכת ספרים בשיטה החשבונאית הכפולה?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 15:16, 2 במרץ 2016 (IST)

שלבי ההליך

 • את הדו"ח השנתי למס הכנסה עבור שנת 2019 יש להגיש בטופס 1301 (לשנת 2019) מודפס או באופן מקוון, באמצעות אתר רשות המסים.
 • את הדו"ח השנתי למס הכנסה עבור שנת 2020 יש להגיש בטופס 1301 (לשנת 2020) מודפס או באופן מקוון, באמצעות אתר רשות המסים.
 • לטופס הדיווח יש לצרף את הנספחים הנלווים כמפורט באתר רשות המסים.
 • במילוי השדות בטופס ניתן להיעזר באשפי הדרכה (כפתור "עזרה" ליד השדה) ובהדרכה דינמית (לחיצה על קוד/תיאור שדה לקבלת הדרכה לגביו). כמו כן ניתן לפנות לרשות המסים ולקבל הדרכה במילוי הדו"ח. לפרטים נוספים ראו הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים.
 • לאחר מילוי תקין של הדו"ח ניתן לקבל את חישוב המס, חישוב המס מתבסס על הנתונים שהוזנו, ולא כולל ריבית, הפרשי הצמדה ותשלומים ששולמו על חשבון שנת המס.
 • לאחר שידור הנתונים למחשב רשות המסים, נתוני הדו"ח יעודכנו במרשמים ויופק פלט בשני עותקים המכיל את נתוני הדו"ח כפי שהוזנו.
 • את הפלט יש להדפיס, לחתום עליו במקום המיועד לכך ולהגישו באופן ידני, בצירוף המסמכים והנספחים הנדרשים לפקיד השומה. על גבי ההעתק השני יש לקבל אישור הגשה.
 • ניתן לחזור ולעדכן דו"ח ששודר, ע"י שידור כל הדו"ח מחדש (ולכן מומלץ לשמור את קובץ השידור במחשב), וזאת עד להגשה פיזית של הפלט החתום למשרד פקיד השומה. לאחר ההגשה של הדו"ח השנתי לפקיד השומה, לא ניתן יותר לעדכן את הדו"ח השנתי דרך האינטרנט.
 • יש להדגיש כי עד שנת 2020 כל עוד לא הוגש הדו"ח השנתי באופן ידני לפקיד השומה, כשהוא חתום וכולל את הנספחים והמסמכים הנדרשים, לא נחשב הדו"ח כמוגש. בחודש אפריל 2021 פתחה רשות המסים מערכת שמאפשרת לראשונה להגיש דוח שנתי באינטרנט באופן מקוון מלא לשנים 2019, 2020 ואילך, תוך צירוף המסמכים הנלווים. מי שבחר להגיש את הדו"ח באמצעות המערכת החדשה אינו צריך להגיש פיזית את הדוח עם המסמכים המצורפים במשרדי השומה.
 • מי שנתקל בבעיות בשידור הטופס המקוון, יכול לפנות למוקד התמיכה של רשות המסים בימים א'-ה' בין השעות 8:15-16:00, לאחד מהטלפונים המפורטים בהמשך.
 • לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה יתברר אם:
  • בעל העסק שילם באמצעות המקדמות פחות מס הכנסה ממה שנדרש, ועליו להשלים את תשלומי מס ההכנסה הנדרשים או
  • בעל העסק שילם באמצעות המקדמות יותר מס הכנסה ממה שנדרש, והוא זכאי להחזר מס הכנסה.
אזהרה
אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה, יכול לגרור הטלת קנסות ו/או הגשת כתב אישום שכן זוהי עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס או שני העונשים כאחד

דו"ח עצמאי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן

 • בעל עסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ש"ח, רשאי להגיש דו"ח מקוצר בן עמוד אחד בלבד, במקום הדו"ח השנתי המקיף, באמצעות דו"ח שנתי מקוצר של הכנסות בעל עסק קטן (טופס 137) .
 • שידור דו"ח שנתי מקוצר אינו כולל חישוב מס, ועל-כן לא נדרש מילוי שדות הזיכויים והניכויים השונים.

מי רשאי להגיש דו"ח שנתי מקוצר

 • הטופס מיועד ליחיד תושב ישראל, שהוא ו/או בן זוגו בעל עסק קטן שלגביו מתקיימים התנאים המפורטים באתר רשות המיסים

שלבי ההליך להגשת הדו"ח השנתי המקוצר

 • יש למלא את השדות בטופס ולשדר אותו למס הכנסה.
 • לאחר שידור הנתונים למחשב רשות המסים, נתוני הדו"ח יעודכנו במרשמים ויופק פלט בשני עותקים המכיל את נתוני הדו"ח כפי שהוזנו.
 • את הפלט יש להדפיס, לחתום עליו במקום המיועד לכך ולהגישו באופן ידני, בצירוף המסמכים והנספחים הנדרשים לפקיד השומה. על גבי ההעתק השני יש לקבל אישור הגשה.
 • ניתן לחזור ולעדכן דו"ח ששודר, ע"י שידור כל הדו"ח מחדש (ולכן מומלץ לשמור את קובץ השידור במחשב), וזאת עד להגשה פיזית של הפלט החתום למשרד פקיד השומה. לאחר ההגשה של הדו"ח השנתי לפקיד השומה, לא ניתן יותר לעדכן את הדו"ח השנתי דרך האינטרנט.
 • יש להדגיש כי כל עוד לא הוגש הדו"ח השנתי באופן ידני לפקיד השומה, כשהוא חתום וכולל את הנספחים והמסמכים הנדרשים, לא ייחשב הדו"ח כמוגש.
 • מי שנתקל בבעיות בשידור הטופס המקוון, יכול לפנות למוקד התמיכה של רשות המסים בימים א'-ה' בין השעות 8:15-16:00, לאחד מהטלפונים המפורטים בהמשך.
 • לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה יתברר אם:
  • בעל העסק שילם באמצעות המקדמות פחות מס הכנסה ממה שנדרש, ועליו להשלים את תשלומי מס ההכנסה הנדרשים או
  • בעל העסק שילם באמצעות המקדמות יותר מס הכנסה ממה שנדרש, והוא זכאי להחזר מס הכנסה.

מוקד תמיכה של רשות המסים לסיוע בבעיות בשידור הטופס המקוון

 • מי שנתקל בבעיות בשידור הטופס המקוון, יכול לפנות למוקד התמיכה של רשות המסים בימים א'-ה' בין השעות 8:15-16:00 לאחד מהטלפונים הבאים:
  • *4954
  • 1-222-4954
  • 02-5656400

הפרת החובה להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה

 • אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה, הוא עבירה פלילית ויכול לגרור הטלת קנס ואף מאסר.
 • בנוסף, פקיד השומה רשאי במקרה של אי הגשת דו"ח לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו.

חשוב לדעת

 • רשות המסים מעמידה לשירות לקוחותיה בתקופת הגשת הדו"ח השנתי (לרוב בחודשים אפריל – מאי), לשכות הדרכה לסיוע במילוי הדו"ח השנתי על ההכנסה. לפרטים נוספים ראו הדרכה במילוי הדו"ח השנתי למס הכנסה מטעם רשות המסים.
 • תקנות מס הכנסה פוטרות במקרים מסוימים מהגשת דין וחשבון על הכנסה. לכן אין באמור בדף זה כדי למצות את כל המידע בנושא ורצוי להתייעץ עם אנשי מקצוע.
 • בתוך 4 שנים מתום שנת המס שנמסר בה הדו"ח, פקיד השומה רשאי לבדוק אותו ולאשרו או לקבוע את ההכנסה לפי מיטב שפיטתו, אם יש לו סיבות סבירות להניח כי הדו"ח אינו נכון. אם הדו"ח שהוגש אינו דו"ח סתמי והוגשו כל הדו"חות הנדרשים, פקיד השומה חייב להזמין את הנישום לדיון לפני שהוא קובע כי הכנסתו שונה מזו שהוצהרה בדו"ח.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים