מבוטח הזכאי לקצבאות שונות מהביטוח הלאומי מכוח ענפי ביטוח שונים, יבחר באחת מהן. מקבל קצבת נכות מעבודה שהכנסותיו נמוכות עשוי להיות זכאי להשלמת הכנסה
מי שזכאי, בנוסף לקצבת נכות מעבודה, גם לקצבת זיקנה או קצבת שאירים, יוכל (בתנאים מיוחדים) לקבל מענק חד פעמי במקום קצבת נכות מעבודה ולאחר מכן את קצבת הזיקנה או קצבת השאירים החודשית
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
לחישוב מענק נכות מעבודה או קצבת נכות מעבודה באתר המוסד לביטוח לאומי

תקציר

ככלל, מבוטח הזכאי לקצבת נכות מעבודה וקצבה נוספת מהמוסד לביטוח לאומי מכוח ענף ביטוח נוסף, יוכל לקבל רק קצבה אחת מביניהן, שאותה הוא רשאי לבחור.

זכאים לקצבת נכות מעבודה עבור פגיעה אחרת

זכאים לקצבת זיקנה או שאירים

  • מבוטח הזכאי לקצבת נכות מעבודה וכן לקצבת זיקנה (קצבת אזרח ותיק) או קצבת שאירים, יבחר באחת מהקצבאות, לאחר שיישלח לו מהמוסד לביטוח לאומי מכתב מפורט עם הנחיות בנושא.
  • מי שבחר בקצבת נכות מעבודה, יקבל קצבת נכות שלא תהיה נמוכה מקצבת הזיקנה או השאירים המגיעה לו.
  • בתנאים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי רשאי להוון את הקצבה של זכאי לקצבת נכות לצמיתות שהגיע לגיל פרישה (לשלם לו מענק חד פעמי). לאחר ההיוון תשולם לו קצבת הזיקנה או קצבת השאירים המגיעה לו.
  • ניתן לפנות בשאלות ובירורים לפקיד המטפל בסניף המוסד לביטוח לאומי.

תשלום דמי ביטוח

  • מקבל קצבת נכות מעבודה בגיל הפרישה שהגיש תביעה לקצבת זיקנה, עמד במבחן ההכנסות, ובחר להמשיך ולקבל קצבת נכות מעבודה במקום קצבת הזיקנה, יחולו עליו הכללים כאילו הוא מקבל קצבת זיקנה, כלומר הוא יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהכנסתו מהעבודה, ויחוייב בתשלום דמי ביטוח בריאות מקצבת הנכות בלבד.
  • לשם כך, עליו להמציא למעסיק אישור מהמוסד לביטוח לאומי על כך שתביעתו לקצבת זיקנה אושרה.

זכאים לקצבה מתוקף חוק אחר עקב אותו מאורע

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות