עם כניסת דייר למסגרת דיור חוץ ביתי, הוריו או אפוטרופוסיו חותמים עם הרשויות על הסכם זכויות וחובות


כאשר אדם עובר לגור במסגרת דיור חוץ ביתי, הוריו או אפוטרופוסיו חותמים על הסכם זכויות וחובות עם הרשויות (משרד הרווחה והרשות המקומית).

 • למידע על חובותיהם של בני המשפחה, ראו חובות הורים לדיירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בדיור חוץ ביתי.
 • במסגרת זכויותיהם של בני המשפחה, הרשויות מתחייבות לפעולות הבאות:
  • לפקח ולדאוג לשלומו הגופני והנפשי של הדייר.
  • לוודא שיקבל טיפול רפואי כנדרש.
  • לדאוג לקיומם של תנאים נאותים להחזקתו במסגרת.
  • לקבוע עבורו תוכנית חינוכית ושיקומית אישית בהתאם לצרכיו, תוך התחשבות בדעתם ובקשותיהם (במקרה שהן סבירות) של ההורים/האפוטרופוס.
  • לשמוע את דעתו של הדייר (אם הדבר מתאפשר) לפני קבלת החלטה בעניינו.
  • לאפשר להורים/אפוטרופוס לעיין בתיק הרפואי של הדייר או לצלמו.
 • מנהלי מסגרות הדיור מחוייבים:
  • לקבוע שעות קבלה קבועות לשיחה בין ההורים לצוות המקצועי של המסגרת. שיחות אלו מיועדות לבירור תלונות ובקשות, למסירת מידע ולדיון בבעיות טיפוליות וחינוכיות.
  • לאפשר להורה לבקר את הדייר במסגרת בכל עת שירצה, בתנאי שהדבר אינו מפריע לפעילות המסגרת והדייר.
  • לכנס אסיפת הורים כללית לפחות פעם בשנה. אסיפות נוספות יכונסו בהתאם לדרישת ועד ההורים במעון או ועד ההורים הארצי.
 • בניית תוכנית קידום אישית:
  • לא יאוחר משלושה חודשים לאחר כניסת הדייר למסגרת, ייעשו סידורים מתאימים לקביעת תוכנית קידום אישית עבורו.
  • את התוכנית בונה ועדה מקצועית של המעון הכוללת את מנהל המעון, רופא המעון, הרכז החינוכי ואם הבית, בשיתוף עם הדייר ובני משפחתו ומתוך תכנון ניהול סיכונים של הדייר.
  • התוכנית נבדקת לפחות פעם בשנה בידי הצוות שבנה אותה, בהשתתפות המפקח על המעון.
 • בנוסף לכך, ישנן החלטות הנוגעות לדייר, שרק ההורים או האפוטרופוס יכולים לאשר:
  • חתימה על הסכמה לביצוע ניתוח או פעולה כירורגית אחרת שיש המלצה רפואית לבצעה ודורשת חתימה.
  • אישור יציאה לחו"ל.
  • אישור על חשיפה או הופעה בכלי התקשורת.

מי זכאי?

 • דייר המתגורר במסגרת דיור חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והוריו/אפוטרופוסו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחתו מטעם אקים