תלמידים במוסדות חינוך הבוחרים לקבל תזונה צמחונית, זכאים להתאמת מנות צמחיות
התאמת המנות הצמחיות תיעשה בתיאום עם ההורים ובאישור דיאטנית
הורי התלמיד יידרשו לתת אישור מראש ובכתב להתאמת תזונה צמחית לילדם


במוסדות חינוך שמוגש בהם מזון לתלמידים, תלמידים שבוחרים לקבל תזונה צמחונית זכאים להתאמת מנות צמחיות.

מי זכאי?

  • תלמיד הלומד במוסד חינוך שמוגש בו מזון לתלמידים, ובוחר לקבל תזונה צמחונית.

תהליך מימוש הזכות

  • אם לומדים במוסד חינוכי תלמידים שבוחרים לקבל תזונה צמחונית, הגוף שמספק מזון למוסד החינוכי מחויב לנסות ולהתאים לתלמידים מנות צמחיות.
  • התאמת המנות הצמחוניות תיעשה בתיאום עם אחראי ההזנה המתקשר עם הספק ועם ההורים.
  • הרכב המנה הצמחית ייקבע עם דיאטנית, או יקבל אישור של דיאטנית.
  • הורי התלמיד יידרשו למסור אישור מראש ובכתב, ויובהר להם שהאחריות בעניין זה חלה עליהם.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים