הקדמה:

תלמידים במוסדות חינוך הבוחרים לקבל תזונה צמחונית, זכאים להתאמת מנות צמחיות
התאמת המנות הצמחיות תיעשה בתיאום עם ההורים ובאישור דיאטנית
הורי התלמיד יידרשו לתת אישור מראש ובכתב להתאמת תזונה צמחית לילדם


תלמידים במוסדות חינוך, שבהם מוגש מזון לתלמידים, אשר בוחרים לקבל תזונה צמחונית, זכאים להתאמת מנות צמחיות.

מי זכאי?

  • תלמידים אשר לומדים במוסדות חינוך בהם מוגש מזון לתלמידים ואשר בוחרים לקבל תזונה צמחונית.

תהליך מימוש הזכות

  • ככל שבמוסד חינוכי יש תלמידים הבוחרים לקבל תזונה צמחונית, מי שמספק מזון למוסד החינוכי מחויב לנסות ולהתאים לתלמידים מנות צמחיות.
  • התאמת המנות הצמחוניות ייעשו בתיאום עם אחראי ההזנה מטעם הגורם המתקשר עם הספק ועם ההורים.
  • הרכב המנה הצמחית ייקבע עם דיאטנית, או יקבל אישור של דיאטנית.
  • הורי התלמיד יידרשו למסור אישור מראש ובכתב, ויובהר להם שהאחריות בעניין זה חלה עליהם.

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים