הקדמה:

טבעונים וצמחונים המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים זכאים לקבל מזון צמחי


טבעונים וצמחונים המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים ובמחלקות הפסיכיאטריות בבתי החולים הכלליים זכאים לקבל מזון צמחי לבקשתם.

מי זכאי?

  • טבעונים וצמחונים המאושפזים בבתי החולים הפסיכיאטריים ובמחלקות הפסיכיאטריות בתי החולים הכלליים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • יתכן שבמסגרת קביעת תכנית הטיפול התזונתי האישי יודרך המטופל ומשפחתו (בהסכמת המטופל) על התכנית, ויונחה לרכוש מזון בנקודות ממכר ולהביא מזון מהבית.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים