הקדמה:

חולה המאושפז במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי רשאי להמשיך לנהל את נכסיו, אלא אם מנהל בית החולים קבע שהחולה אינו מסוגל לדאוג לענייניו
על קביעה של מנהל בית החולים ניתן לערער בפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית


אין באשפוז חולה כדי לפגוע בזכותו להמשיך לנהל את נכסיו, אלא אם כן קבע מנהל בית החולים בכתב, שהחולה אינו מסוגל לדאוג לענייניו.

  • על קביעת המנהל, החולה רשאי לערור בפני הוועדה הפסיכיאטרית.

מי זכאי?

  • חולה המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות להמשיך לנהל את הנכסים ניתנת לחולה באופן אוטומטי.
  • ניתן להגביל את הזכות רק אם מנהל בית החולים קבע בכתב שהחולה אינו מסוגל לדאוג לענייניו.
  • החולה רשאי לערער על החלטת מנהל בית החולים בפני הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.