מטופל שמאושפז במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי יכול להמשיך לנהל את נכסיו, אלא אם מנהל בית החולים קבע שהוא לא מסוגל לעשות זאת
על קביעת מנהל בית החולים אפשר להגיש ערעור לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית

תקציר

אשפוז של מטופל במחלקה פסיכיאטרית או בבית חולים פסיכיאטרי לא פוגעת בזכותו לנהל את נכסיו ולדאוג לענייניו.

  • במקרים מסוימים, מנהל בית החולים יכול לקבוע, בכתב, כי המטופל לא מסוגל לנהל את נכסיו ולדאוג לענייניו.
  • על קביעת מנהל בית החולים אפשר להגיש ערעור לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית.

מי זכאי?

  • מטופל שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.