אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

א


אסור להעמיד אדם לדין (להגיש כנגדו כתב אישום) בשל עבירה שביצע בהיותו קטין (עד גיל 18), אם עברה שנה מיום ביצועה, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

  • אין להגיש כתב אישום נגד קטין שטרם מלאו לו 13 שנה, אלא לאחר התייעצות עם קצין מבחן.
  • קטין שהוגש כנגדו כתב אישום, (למעט אישום בנושא תעבורה שאינו פשע ) זכאי לייצוג לייצוג על ידי סניגור ציבורי, ללא תלות במצבו הכלכלי של הקטין, או של הוריו, וללא קשר לחומרת העבירה בה הוא חשוד או מואשם.. לפרטים נוספים ראה: זכותו של קטין להיות מיוצג על ידי עורך דין מהסנגוריה הציבורית.
  • החלטה של בית משפט לנוער בעניינו של קטין, תינתן לאחר שניתנה לקטין הזדמנות להביע את עמדתו לפני בית המשפט, ובקבלת ההחלטה יינתן משקל ראוי לעמדתו של הקטין בהתחשב בגילו ומידת בגרותו.
  • בית המשפט לנוער רשאי להורות כי נאשם שהוא קטין לא יהיה נוכח באחד משלבי הדיון למען בעת מתן פסק הדין בתנאים הבאים:
  • בית המשפט נוכח שטובת הקטין דורשת זאת
  • מטעמים מיוחדים שירשמו
  • הקטין מיוצג על ידי סניגור.מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

פסקי דין

לא נמצאו מוקדים להצגה
המפה נטענת...

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


פסקי דין

חקיקה ונהליםהרחבות ופרסומים

מקורות