אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

בתי חולים ומחלקות גריאטריות מחויבים להפעיל מצלמות לצורך תיעוד ומניעה של פגיעה במאושפזים
המצלמות יוצבו במרחבים הציבוריים, כגון חדר האוכל, ובמרחבים הפרטיים, הכוללים את חדר השינה וחדר הרחצה של המאושפזים
מאושפז רשאי לסרב להפעיל מצלמות במרחב הפרטי שלו וכן רשאי לדרוש מחיקת הצילומים שצולמו במרחב הפרטי שלו
למידע נוסף ראו פקודת בריאות העם - סעיפים 29ג-29טז


בית חולים או מחלקה שנועדו לאשפוז חולים סיעודיים או תשושי נפש, מחויבים בהצבת מצלמות לצורך תיעוד ומניעת פגיעה במאושפזים, אלא אם קיבלו פטור מהצבת מצלמות ממנהל שירותי הרפואה.

 • המצלמות יוצבו במרחב המשותף (למשל, חדר יום או חדר אוכל) ובמרחב הפרטי (חדר השינה של המאושפז, לרבות חדר הרחצה).
 • לכל מאושפז יש זכות לסרב להצבת מצלמות במרחב הפרטי.

מי זכאי?

 • מטופלים תשושי נפש או סיעודיים המאושפזים בבתי חולים או במחלקות, המיועדים לטיפול בחולים תשושי נפש או סיעודיים.

תהליך מימוש הזכות

 • המצלמות יהיו גלויות, ויצלמו ללא הקלטת קול.
 • רק מי שהוסמך לכך על ידי מנהל בית החולים יהיה ראשי להפעיל ולהפסיק את ההקלטה.
 • צילום במרחב הפרטי ייעשה רק כאשר קיים מרחק של פחות מ-50 ס"מ בין מי מהאנשים הנוכחים במרחב המצולם.
 • צילום במרחב הפרטי לא יאפשר לזהות את המצולמים, אך יאפשר לברר את זהותם במקרה שקיים צורך בכך.
 • צילומים במרחב הפרטי יישמרו למשך 60 ימים, וצילומים במרחב הציבורי יישמרו למשך 45 ימים.
 • מנהל בית החולים ימנה מורשי גישה, ורק הם יהיו רשאים לצפות בצילומים במקרה של חשש לפגיעה במאושפז, ולדווח למנהל בית החולים אם עולה מהצילומים חשד לפגיעה.

חובת יידוע על התקנת מצלמות

 • בכניסה לבית החולים וכן בכניסה לכל מרחב בבית החולים יוצב שלט המודיע על הפעלת מצלמות.
 • השלט יהיה בשפות עברית וערבית, ובמידת הצורך בשפות נוספות.
 • במרחב הפרטי יתלו שלטים המיידעים הן על הפעלת המצלמות והן על זכותו של המאושפז לסרב להפעלת מצלמות במרחב הפרטי שלו.
 • לפני קבלה של מאושפז חדש, וכן 7 ימים לפני הפעלת המצלמות, על בית החולים ליידע את המאושפז בנושאים הבאים:
  • מטרת ואופן הפעלת המצלמות.
  • מיקומן של המצלמות.
  • השימוש שייעשה בצילומים.
  • זכותו של המאושפז לסרב להצבת המצלמות במרחב הפרטי שלו.
 • אם קיים למאושפז נציג חוקי (מי שמונה על ידי המאושפז בייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים, או מי שמונה לו כאפוטרופוס לעניינים אישיים), ההודעה תימסר גם לנציג החוקי.
 • אם קיים חשש כי המאושפז אינו מבין את משמעות המידע ולא מונה לו נציג חוקי, תימסר הודעה גם לקרוב משפחתו של המאושפז.

סירוב להפעיל מצלמות במרחב הפרטי

 • למאושפז יש זכות לסרב בכל עת להפעלת מצלמות במרחב הפרטי שלו, כולו או חלקו.
 • בנוסף, המאושפז רשאי לדרוש את מחיקת הצילומים שצולמו במרחב הפרטי שלו עד למועד שבו הודיע על הסירוב לצלם.
 • הצילומים יימחקו לדרישת המאושפז, אלא אם נודע למנהל בית החולים כי מהצילומים עולה חשש לפגיעה במאושפז, ובמקרה זה יתקיים בירור באמצעות הצילומים.
 • אם מונה למאושפז נציג חוקי (מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך או אפוטרופוס) לענייניו האישיים:
  • מיופה הכוח/האפוטרופוס רשאי לסרב להפעלת המצלמות ולדרוש את מחיקת הצילומים.
  • במקרה של מחלוקת בין המאושפז לבין מיופה הכוח/האפוטרופוס בנושא הפעלת המצלמות:

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים